Contoh Biantara Sunda tentang Lingkungan yang Menarik

contoh biantara sunda tentang lingkungan
contoh biantara sunda tentang lingkungan

Contoh Biantara Sunda tentang Lingkungan yang Menarik – Lingkungan hidup adalah anugerah yang harus kita jaga dan lestarikan. Sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam agar dapat di nikmati oleh generasi mendatang. Di dalam budaya Sunda, kepedulian terhadap lingkungan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada artikel ini, kita akan membahas contoh biantara Sunda tentang lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian alam.

Biantara Bahasa Sunda Tentang Lingkungan

Pentingnya Menjaga Lingkungan Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk udara, air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Semua komponen ini saling berhubungan dan membentuk ekosistem yang seimbang. Menjaga lingkungan berarti menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga lingkungan sangat penting:

 1. Kesehatan Manusia Lingkungan yang bersih dan sehat sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Udara yang bersih, air yang jernih, dan makanan yang bebas dari bahan kimia berbahaya adalah kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan kita.
 2. Kelestarian Sumber Daya Alam Sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan menjaga lingkungan, kita memastikan bahwa sumber daya alam tersebut tetap tersedia dan dapat di manfaatkan oleh generasi mendatang.
 3. Keanekaragaman Hayati Lingkungan yang sehat mendukung keanekaragaman hayati. Tumbuhan dan hewan yang beragam memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan estetika bagi manusia. Keanekaragaman hayati juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem.
 4. Mengatasi Perubahan Iklim Lingkungan yang terjaga dengan baik dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hutan, misalnya, berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan mengatur iklim.

Contoh Biantara Sunda Tentang Lingkungan

Berikut ini adalah contoh biantara Sunda tentang lingkungan yang dapat di gunakan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam:

Biantara: Menjaga Lingkungan untuk Generasi Mendatang

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hadirin anu dipikahormat,

Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci, anu parantos masihan rahmat sareng hidayahna ka urang sadaya, janten urang tiasa kumpul di tempat ieu kalayan sehat wal afiat.

Dina kasempetan anu saé ieu, abdi hoyong ngawartoskeun pentingna ngajaga lingkungan pikeun generasi anu bakal datang. Lingkungan hidup anu bersih sareng sehat mangrupikeun warisan anu teu ternilai hargana pikeun anak incu urang engké.

Hadirin anu dipikahormat,

Lingkungan hidup mangrupa bagian penting tina kahirupan urang sadaya. Saleresna, lingkungan nu urang tinggalan téh aya hubunganana sareng kaséhatan urang, kaséhatan alam, sareng kelestarian sumber daya alam. Ku kituna, urang kedah ngajaga lingkungan sangkan tetep bersih, lestari, sareng sehat.

Kahiji, pentingna ngajaga lingkungan pikeun kaséhatan urang. Udara bersih, cai anu jernih, sareng taneuh anu subur mangrupikeun unsur-unsur penting anu mangaruhan kaséhatan urang. Upami lingkungan kotor sareng tercemar, éta bakal nyababkeun sagala rupa panyakit anu ngabahayakeun kaséhatan urang.

Kadua, ngajaga lingkungan penting pikeun kelestarian sumber daya alam. Hutan, cai, sareng sumber daya alam sanésna mangrupikeun aset anu penting pikeun kahirupan urang sadaya. Ku ngajaga lingkungan, urang bakal ngajaga sumber daya alam ieu sangkan tiasa di mangpaatkeun ku generasi anu bakal datang.

Katilu, lingkungan anu lestari bakal ngajaga keanekaragaman hayati. Tumbuhan sareng sasatoan anu aya di sabudeureun urang mangrupikeun bagian penting tina ekosistem anu perlu urang jaga. Ku ngajaga lingkungan, urang ogé ngajaga habitat mahluk-mahluk hirup ieu.

Hadirin anu di pikahormat,

Urang sadaya gaduh tanggung jawab pikeun ngajaga lingkungan. Aya sababaraha cara anu tiasa urang lakukeun pikeun ngajaga lingkungan, di antarana:

 1. Ngurangan Sampah Plastik: Plastik mangrupa bahan anu hese di uraikeun ku alam. Ku ngurangan pamakean plastik, urang tiasa ngurangan dampak negatif kana lingkungan.
 2. Ngajaga Kebersihan Lingkungan: Urang kedah rutin ngabersihan lingkungan sabudeureun urang, boh di bumi boh di tempat umum.
 3. Melestarikan Hutan: Hutan mangrupa paru-paru dunya. Urang kedah ngajaga hutan tina penggundulan liar sareng ngalaksanakeun program reboisasi.
 4. Menghemat Energi: Ku ngagunakeun energi sacara bijak, urang tiasa ngurangan polusi udara sareng ngahemat sumber daya alam.

Penutup

Hadirin anu dipikahormat,

Ku ngajaga lingkungan, urang henteu mung ngajaga kaséhatan diri sorangan, tapi ogé ngajaga kaséhatan bumi urang anu tercinta ieu. Ku kituna, hayu urang babarengan ngajaga lingkungan sangkan tetep bersih, lestari, sareng sehat kanggo generasi anu bakal datang.

Mudah-mudahan, biantara ieu tiasa janten panginget pikeun urang sadaya ngeunaan pentingna ngajaga lingkungan. Hapunten bilih aya kasalahan sareng kekurangan dina nyampeurkeun ieu biantara.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Contoh Biantara Sunda Tentang Lingkungan Pendek

Judul: Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan

Pendahuluan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hadirin anu di pikahormat,

Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci, anu parantos masihan rahmat sareng hidayahna ka urang sadaya, janten urang tiasa kumpul di tempat ieu kalayan sehat wal afiat.

Dina kasempetan anu saé ieu, abdi hoyong ngawartoskeun pentingna ngajaga lingkungan, khususna ngajaga kebersihan lingkungan sabudeureun urang.

Isi Biantara Hadirin anu dipikahormat,

Lingkungan anu bersih sareng sehat mangrupikeun bagian penting tina kahirupan urang sadaya. Udara anu bersih, cai anu jernih, sareng taneuh anu subur mangaruhan kaséhatan urang sadaya. Upami lingkungan kotor sareng tercemar, éta bakal nyababkeun sagala rupa panyakit anu ngabahayakeun kaséhatan urang.

Pikeun ngajaga lingkungan, aya sababaraha hal anu tiasa urang lakukeun, di antarana:

 1. Ngurangan Sampah Plastik: Plastik mangrupa bahan anu hese diuraikeun ku alam. Ku ngurangan pamakean plastik, urang tiasa ngurangan dampak negatif kana lingkungan.
 2. Ngajaga Kebersihan Lingkungan: Urang kedah rutin ngabersihan lingkungan sabudeureun urang, boh di bumi boh di tempat umum.
 3. Melestarikan Tumbuhan: Tumbuhan mangrupikeun bagian penting tina ekosistem urang. Ku ngajaga sareng melestarikan tumbuhan, urang ogé ngajaga keseimbangan alam.

Penutup

Hadirin anu dipikahormat,

Ku ngajaga lingkungan, urang henteu mung ngajaga kaséhatan diri sorangan, tapi ogé ngajaga kaséhatan bumi urang anu tercinta ieu. Ku kituna, hayu urang babarengan ngajaga lingkungan sangkan tetep bersih sareng sehat kanggo generasi anu bakal datang.

Mudah-mudahan, biantara ieu tiasa janten panginget pikeun urang sadaya ngeunaan pentingna ngajaga lingkungan. Hapunten bilih aya kasalahan sareng kekurangan dina nyampeurkeun ieu biantara.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Biantara Bahasa Sunda Tema Lingkungan

Judul: Pentingna Ngajaga Lingkungan pikeun Generasi Nu Bakal Datang

Pendahuluan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hadirin anu di pikahormat,

Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci, anu parantos maparin rahmat sareng hidayahna ka urang sadaya, sahingga urang tiasa kumpul di tempat ieu kalayan sehat wal afiat.

Isi Biantara

Hadirin anu dipikahormat,

Lingkungan hidup mangrupa bagian penting tina kahirupan urang sadaya. Udara anu bersih, cai anu jernih, sareng taneuh anu subur mangaruhan kaséhatan urang. Upami lingkungan kotor sareng tercemar, éta bakal nyababkeun sagala rupa panyakit anu ngabahayakeun kaséhatan urang.

Aya sababaraha hal anu tiasa urang lakukeun pikeun ngajaga lingkungan, di antarana:

 1. Ngurangan Sampah Plastik: Plastik mangrupa bahan anu hese di uraikeun ku alam. Ku ngurangan pamakean plastik, urang tiasa ngurangan dampak negatif kana lingkungan. Contona, urang tiasa nganggo kantong belanja anu tiasa di  anggo deui tinimbang kantong plastik sakali pake.
 2. Ngajaga Kebersihan Lingkungan: Rutin ngabersihan lingkungan sabudeureun urang, boh di bumi, sakola, boh di tempat umum. Ku cara misahkeun sampah organik sareng anorganik, urang tiasa ngolah sampah organik jadi kompos anu mangpaat pikeun taneuh.
 3. Melestarikan Tumbuhan: Tumbuhan mangrupa bagian penting tina ekosistem urang. Ku ngajaga sareng melestarikan tumbuhan, urang ogé ngajaga keseimbangan alam. Urang tiasa melu program reboisasi atanapi nanem tangkal di sabudeureun lingkungan urang.
 4. Ngahémat Énergi: Ku ngagunakeun énergi sacara bijak, urang tiasa ngurangan polusi udara sareng ngahemat sumber daya alam. Contona, pareuman lampu sareng alat éléktronik upami teu di anggo, sareng ngagunakeun alat éléktronik anu hemat énergi.

Contoh Penutup

Hadirin anu di pikahormat,

Ku ngajaga lingkungan, urang henteu mung ngajaga kaséhatan diri sorangan, tapi ogé ngajaga kaséhatan bumi urang anu tercinta ieu. Ku kituna, hayu urang babarengan ngajaga lingkungan sangkan tetep bersih, lestari, sareng sehat kanggo generasi anu bakal datang.

Mudah-mudahan, biantara ieu tiasa janten panginget pikeun urang sadaya ngeunaan pentingna ngajaga lingkungan. Hapunten bilih aya kasalahan sareng kekurangan dina nyampeurkeun ieu biantara.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kesimpulan

Biantara Sunda tentang lingkungan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian alam. Dalam biantara ini, berbagai aspek lingkungan, seperti kebersihan, kelestarian hutan, pengelolaan sampah, dan konservasi air, dibahas dengan bahasa yang mudah dipahami dan penuh dengan nilai-nilai lokal.

Melalui contoh biantara Sunda tentang lingkungan, kita diajak untuk memahami bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama sebagai bagian dari komunitas. Pesan yang disampaikan dalam biantara ini menekankan pentingnya tindakan nyata, seperti menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, dan mendaur ulang sampah, untuk memastikan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Populer

Flashnews