Mencegah Penyakit Malaria Pikeun Kasehatan Urang

Diposting pada

Dalam artikel berbahasa sunda tentang kesehatan sebelumnya, kita pernah menuliskan artikel yang berjudul manfaat peteuy, dan sisi negatif pemakaian kawat gigi.

Nah, untuk mempermudah pengerjaan tugas membuat artikel berbahasa sunda disekolah, kembali dibawah ini saya siapkan contoh artikel sunda tema kasehatan lainnya, sehingga kamu lebih leluasa memilih artikel yang sesuai sebagai bahan referensi untuk pengerjaan tugas bahasa sunda nantinya

contoh artikel mengenai tentang mencegah penyakit malaria dengan menggunakan bahasa sunda
nulis artikel kasehatan basa sunda
“NYEGAH PANYAKIT MALARIA”


Di daerah tropis, malaria teh kaasup panyakit anu nyebarna gancang pisan sarta tumerapna sakaligus. Ku lantaran kitu ieu panyakit teh jadi ancaman anu teu bisa diapilainkeun. 
Ceuk hasil panalungtikan Departemen Kesehatan, anu maraot ku panyakit malaria teh di daerah tropis mah leuwih ti sajuta jalma dina saban taunna. Jawa Barat kaasup daerah anu mindeng kakeunaan ku wabah malaria. 
Ari anu nyababkeunana diantarana nyaeta ruksakna lingkungan alam, upamana bae leuweung anu digunasika jeung ranca di wewengkon basisir atawa tambak anu teu kauurus. 
Ngaruksak leuweung teh apan ngaruksak ekosistem nu aya di jerona. Reungit anu tadina hirup di leuweung teh tuluy mencar ka mana-mana, lantaran tempat hirupna digadabah ku manusa. Ari ranca atawa tambak anu teu kaurus bakal jadi lahan subur tumuwuhna reungit. 
Tadina mah panyakit malaria teh dilantarankeun ku reungit tina species anopheles sundaicus anu hirupna di sawah atawa di ranca. Ayeuna muncul reungit gunung (anopheles balabacensis) jeung reungit leuweung (anopheles maculatus) anu leuwih ngabahayakeun. 
Ieu reungit anu dua teh lain bae leuwih gangas nyocona, tapi deuih daya tahanna leuwih kuat tina insektisida (obat serangga) anu ilahar digunakeun. Pikeun nyegahna kudu aya insektisida anyar anu leuwih ampuh. 
Jadi tetela ruksakna lingkungan teh loba pisan mamalana pikeun kahirupan manusa. Leuweung anu diruksak lain bae matak ngabalukarkeun ayana banjir atawa longsor, tapi oge ngondang panyakit malaria, urang kudu ngariksa lingkungan alam. 
Atuh tempat-tempat anu ilahar dipake ngendong reungit, upamna bae bak, sumur, atawa balong anu teu kaurus, kudu disa’atan caina. Kitu deui wawadahan anu jadi tempat panampungan cai hujan, ieu oge ulah diantep ngarah henteu jadi tempat mekarna jentik-jentik reungit. 
Sagedengeun eta urang oge bisa ngagunakeun insektisida, upamana bae DDT, disemprotkeun ka tempat-tempat anu sok dipake nyayang reungit. 

 

Nah, demikianlah contoh artikel mengenai tentang mencegah penyakit malaria dengan menggunakan bahasa sunda, semoga artikel ini dapat bermanfaat dan terimakasih atas waktunya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *