Sambutan Bahasa Sunda Ketua Panitia, Perpisahan dan Pengajian

sambutan bahasa sunda

Kata sambutan dalam bahasa sunda pada umumnya digunakan untuk mengawali sebuah acara pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti contoh misalnya saat sambutan acara perpisahan, pengajian, tunangan, tahlilan, sambutan pada acara syukuran, khitanan dan lain sebagainya.

Dalam bahasa sunda sendiri kalimat sambutan ini biasa juga disebut dengan kalimah pangbagéa, kalimat ini sering kita temukan pada acara-acara pembukaan pidato atau biantara misalnya, contoh kalimat pangbagéa biasanya seperti ini:

“Bapa sareng ibu guru anu ku simkuring pikahormat. Sareng sadaya réréncangan anu dipikacinta. Alhamdulilah dina enjing ieu urang tiasa ngariung dina ieu tempat, dina raraga mieling dinten pahlawan.”

Baca juga: Kumpulan Contoh Kalimat Mamanis Basa Panutup Biantara

Nah, sebelum kita menuju langsung ke bagian contoh-contoh sambutan bahasa sunda, alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu dibawah ini penjelasan mengenai bagian-bagian umum dalam menyusun kalimat sambutan ini, agar kita mengetahui cara membuat kalimat sambutan pada acara tertentu lainnya.

Bagian-bagian Umum Isi Sambutan Basa Sunda

kalimat sambutan basa sunda

Untuk membuat sebuah kalimat atau palagraf kata-kata sambutan sendiri sebenarnya sangatlah mudah, kita hanya perlu memperhatikan 3 (tiga) bagian-bagian penting dari isi pokok sambutan ini, yang diantaranya meliputi:

1. Pendahuluan

Bagian-bagian dari isi kata pendahuluan ini antara lain adalah:

A. Salam
B. Kalimat pembukaan atau mukadimah basa
C. Kata sapaan (Dibuat dengan sistematis misalnya dari jabatan tertinggi hingga terendah)
D. Ucapan atau panjatan puji syukur
E. Kata-kata terimakasih
F. Tujuan kegiatan

Baca juga: Contoh Mukadimah Bahasa Sunda Lucu Dalam Pembukaan Pidato

2. Isi sambutan

A. Latar atau permasalahan kegiatan
B. Materi pokok

3. Penutup

A. Kesimpulan
B. Harapan-harapan
C. Permohonan maaf
D. Salam

Kumpulan Contoh Sambutan Dalam Bahasa Sunda


Nah, setelah kita mengetahui struktur ataupun bagian-bagian dalam membuat sambutan ini, baik itu dalam bahasa indonesia maupun ke dalam bahasa sunda sendiri pada intinya sama saja, jadi kita hanya perlu memperhatikan bagain-bagian tersebut. Entah itu sambutan tahlilan, khitanan, atau lainnya.

Baca:  32+ Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Berbagai Tema Full

Berikut basasunda.com akan mereferensikan beberapa contoh sambutan-sambutan dalam bahasa sunda yang bisa digunakan saat mengawali sebuah acara, diantaranya adalah sambutan dalam acara perpisahan sekolah, sambutan ketua panitia acara 17 agustusan dan sambutan pada acara syukuran.

Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak lagi contoh kata sambutan yang lainnya, sebenarnya kamu hanya perlu memerhatikan kalimat pembuka pada acara pidato, yang kebetulan sudah banyak dituliskan materi artikel  kumpulan pidato dalam bahasa sunda. Silahkan diperhatikan sambutan pada pembukaan acaranya.

Contoh Kata-Kata Sambutan Tamu Undangan Bahasa Sunda

Assalamu’alaikum Wr. Wb.Anu dipihormat …….
Anu dipihormat ……………………………. , ”
Anu dipihormat para tatamu ondangan
sarta anu ku simkuring dicintai adi-adi sakantenan

Puji sukur urang panjatkan kehadirat pangeran anu maha esa, margi luhur limpahan rahmatna urang tiasa keneh ngariung sareng dina acara ieu dina kaayaan damang sarta tak kirang hiji naon naon.

Wargi kuring anu berbahagia, simkuring salaku panitia ti acara ieu ngedalkeun seueur kalintang sewu nuhun kana kahadiran bapa, ibu, sarta adi adi sakalian dina acara ieu, sarta hatur nuhun sinkuring ka pihak-pihak nu ngayakeun acara, sarta sadaya rencang anu atos ngabantuan dugi acara ieu geus dipigawe.

Tujuanana acara ieu nyaeta : ………………………………………….”.

Wargi wargi sadayana, harepan simkuring kalawan diayakeunana acara ieu teh beuki nambahan rasa tresna urang ka lemah cai urang yaktos Indonesia sarta minangka pikeuneun silaturahim anteur wargi, sarta pihak pihak sanes anu kalibet, mugi-mugi ka sadaya tiasa digawe babarengan kalawan sae.

Wargi kuring sakantenan hayu urang sareng sami-sami ngadukung acara ieu demi urang sadaya, akhir sanggem ti abdi hapunten lamun luhur penyambutan ieu aya kakurangan sarta kalepatan, wilujeng ngiring acara ieu sarta mugi-mugi tiasa mere mangpaat kanggo urang sadaya

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Sambutan Acara Perpisahan Bahasa Sunda

Perpisahan merupakan dimana moment suasana antara menyedihkan dan sekaligus juga menggembirakan. Nah, jika kamu ditunjuk dalam membuka suatu acara untuk sekedar memberikan sambutan dalam acara perpisahan dengan menggunakan bahasa sunda, mungkin contoh kalimat sambutan berikut ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi kamu nantinya.

sambutan acara perpisahan bahasa sunda

Assalamu’alaikum Wr. Wb

الْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَمَّا بَعْدَهُ

Anu ku simkuring di pikahormat, bapa pupuhu sakola….. Anu ku simkuring pikahormat, bapa sareng ibu guru, SMP….. Sareng ka adi-adi kelas 8, 7, khususna kelas 8 IPA 6 anu ku simkuring dipikacinta.

Mimiti hayu urang ucapkeun puji sinareng syukur ka payuneun Gusti Alloh swt, pikeun sadaya rahmat sareng karuniana, ku kituna dina enjing nu cerah ieu urang tiasa ngariung di tempat ieu kanggo ngayakeun acara: “…………”.

Simkuring salaku wawakil siswa ngucapkeun wilujeng kanggo réréncangan sadayana nu parantos réngsé ngalaksanakeun ujian nasional dugi ka tiasa lulus kalawan saé.

Sadayana tangtuna henteu luput ti pidu’a kolot urang ogé, sareng atikan ti bapa sareng ibu guru anu parantos ngadidik urang salami 3 taun, di ieu sakola anu ku urang dipikacinta sadayana, SMP……

Ku kituna simkuring ngedalkeun rewu nuhun ka sadaya bapa sareng Ibu Guru, sepuh, sareng sadaya pihak anu parantos ngabantosan siswa-siswi dina ngalaksanakeun ujian nasional.  Mugi-mugi Alloh SWT tiasa mulangkeun sadaya kahadéan ti anjeuna. Amin

Réréncangan sadaya, pajoangan urang tangtu tacan réngsé, kitu ogé tangtangan masih seueur di payunen urang, ku kituna urang kudu tetep diperyogikeun ka seriusan tina diajar dina tingkat anu langkung luhur, nu moal lami deui urang bakal ngalajengkeun atikan sakola ka SMA.

Kabagjaan sareng kasedihan salami ngalaksanakeun pelajaran di sakola ieu tangtuna moal bakal pernah ku urang popoho. Sadayana tiasa janten kenangan dina kahirupan urang.

Bapa/ ibu guru, Bapa pupuhu Sakola nu ku simkuring pikadeudeuh, dina kasempetan ieu simkuring ngawakilan sadaya réréncangan pikeun ngucapkeun rewu nuhun sareng menta dihampunten tina sagala kalepatan salami diajar di sakola ieu. Mugia di hiji dinten engkin urang tiasa papendak deui janten jalma anu sukses nu berguna pikeun nagara anu dipikacinta. Amin

Dina panungtungan kecap, simkuring sakali deui ngucapkeun wilujeng kanggo réréncangan sadaya anu parantos lulus. Kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihampunten tina cariosan anu lepat. Akhirul kalam, Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Contoh Sambutan Bahasa Sunda Ketua Panitia Acara Agustusan Singkat

Sambutan Ketua Panitia Acara Agustusan Singkat Bahasa Sunda

Dalam membawakan sebuah acara misalnya kegiatan tujuh belasan, tentu diawali dengan ucapan pembuka sebagai sambutan yang biasanya di ucapkan oleh ketua panitia. Namun dalam menyusun sambutan pembukaan juga memang sebaiknya jangan dibuat terlalu panjang lebar, untuk menghindari rasa bosan.

Nah, oleh karena itulah prakata dalam bahasa sunda dibawah ini dibuat singkat, namun tetap memperhatikan bagian-bagian umum dari isi sambutan seperti pendahuluan,  salam, kalimat pembukaan dan kata sapaan yang sistematis seperti sapaan kepada ketua rt, warga dan peserta lomba.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Menit nu paciwit-ciwit, jam anu paantay-antay sareng dinten nu pageye-geye di lajeng ku minggu nu pa tumbu-tumbu, di teang ku bulan nu paanjang-anjang, bari di tuntun ku taun nu pa untun-untun.

Langkung ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puja sinareng puji syukur ka dzat Alloh anu maha ghofur nu mika bendu jalma kufur jeung takabur, mikangewa ka jalma nu sok dzolim ka dulur, nepika ancur lebur sapertos sangu nu janten bubur.

Ogé teu hilap sholawat sinareng salam, mugi sapapaosna di limpah curahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta habibaba wa nabiyana kangjeng nabi Muhammad SAW..

Anu ku simkuring di pihormat katua RT, bapa…. Anu dipihormat bapa/ibu hususna ka warga-wargi RT..  RW.. sadayana, Sareng adi-adi anu ku simkuring dipikacinta sakantenan.

Para wargi sadaya, simkuring salaku katua panitia tina acara agustusan ngedalkeun seueur sewu nuhun ka bapa, ibu, sarta adi adi sakalian anu parantos hadir dina acara 17 agustusan, sarta hatur nuhun ka pihak-pihak panitia nu ngayakeun acara, sarta sadayana anu atos ngabantuan dugi acara ieu tiasa dilaksanakeun.

Tujuan dina acara ieu nyaéta, mangga urang sami-sami ngaramékeun acara perlombaan 17 agustusan, terutami di lingkungan RT…. RW….

Para wargi sadayana, harepan simkuring tina di ayakeunana acara mieling 17 agustus ieu téh, tangtu kanggo nambihan rasa mikacinta urang ka lemah cai Indonesia, sarta minangka pikeun jalan silaturahim antar wargi sakantenan.

Ku kituna, mangga urang sami-sami ngadukung acara taunan, wilujeng ngiring perlombaan acara 17 agustusan. Janten panutup, sihapunten lamun luhur ti panyambutan simkuring masih seueur kenéh ka kiranganana. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Sambutan Dalam Acara Pengajian

Dalam acara selamatan atau tasyakuran biasanya di barengi dengan acara pengajian yang diadakan dirumah-rumah yang melakukan acara tasyakuran tersebut. Nah, adapun kalimat sambutan dalam bahasa sunda yang dapat disampaikan oleh kita sendiri sebagai tuan rumah seperti contoh dibawah ini.

Sambutan Tuan Rumah Pengajian syukuran Keluarga bahasa sunda

Assalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabrokaatuh

Nu simkuring pikahormat K.H/Ust. ……
Nu simkuring pikahormat para tamu uleman sareng hadirin nu Insya Allah dimulyakeun Allah.

Puji Syukur kehadirat Allah Swt, nu masihan Nikmat kanggko urang sadaya dugi tiasa sumping acara pangajian di bumi ieu, nyaéta dina raraga acara…… Solawat sinareng salam teu hilap mugia kalimpah curahkeun ka jungjunan nabi urang saréréa Nabi Muhammad Saw.

Para hadirin Uleman nu simkuring pikahormat.

Dina raraga Tasyakuran ieu, simkuring atas nami keluargi ………… nguleman bapa/ibu sadérék sakantenan kanggo ngahadiran acara ieu, kirana janten jalan silaturhmi hususna kanggo kaluargi abdi.

Dina acara sukuran ieu simkuring ngahaturkeun rewu nuhun ka hadirin sareng tamu uleman nu parantos sumping kanggo nyumponan uleman ieu.

Teu hilap ogé ka sadaya sadérék panotian anu parantos ngabantosan dina ieu acara, sanaos acara ieu kalintang basajan, simkuring gaduh pamaksad badé ngedalkeun ucap rasa syukur ka Allah Swt. Tina (tema tasyakuran) mugi-mugi kuring sakeluargi tiasa ngadekeutkeun diri ka Allah Swt. Amin

Para Hadirin nu di Mulyakan Allah.
Ku sabab pentingna simkurinh sakaluarga kanggo ningkatkeun Iman sareng Islam sarta ngajagi harti silaturrahmi ku kituna ieu acara pangajian téh di ayakeun.

Salajengna nyaéta ngenaan kana acara siraman rohani, nu badé di dugikeun ku K.H/Ustad…….. nu badé masihan urang tausiah kaagamaan, mugia naon anu didugikeun ku akengan tiasa ngajafikeun tungtunan kanggo kahirupan urang sadaya.

Sakitu baé pangbagéa (sambutan) ti simkuring, atas nami kaluargi dina raraga acara tasyakuran…………. Mugia tiasa aya mangpaatna, hapunten bilih aya kecap nu kirang merenah di haté para tamu uleman, sareng dihapunten lamun aya tuang leueutna nu henteu sasuai salera hadirin sakantenan.

Tina perhatiana simkuring ucapkeun hatur nuhun, akhirul kalam, Wassalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Baca juga: Contoh Ucapan Ulang Tahun Tepang Tahun Bahasa Sunda Pilihan!

Nah demikianlah beberapa contoh kalimat-kalimat sambutan bahasa sunda dalam pembukaan suatu acara, semoga dapat bermanfaat sekedar bahan referensi kamu dalam merangkai kalimat pembuka baik itu dalam biantara maupun yang lainnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan artikel diatas.

Untuk kalimat sambutan dalam acara lainnya, silahkan hanya tinggal disesuaikan saja dengan tema atau acara yang akan dilaksanakan, intinya dengan tetap memperhatikan bagian-bagian umum dari isi sambutan yang sudah dijelaskan diatas.

Populer

Flashnews