Contoh Pidato Tentang Banjir Dalam Bahasa Sunda

Pada kesempatan kali ini, saya menyiapkan sebuah teks pidato tentang banjir ke dalam bentuk bahasa sunda. Sebenarnya sih ada dua buah contoh namun, saya buat dengan judul postingan yang berbeda agar tidak terlalu panjang nantinya. Nah, dibawah ini adalah contoh pidato tentang banjir yang lainnya.

Mngkin saja pidato ini masih jauh dari yang diharapkan. Akan tetapi, saya berharap semoga artikel ini dapat dijadikan sekedar untuk bahan referensi jika kebetulan kamu mendapat tugas disekolah untuk membawakan sebuah pidato yang berkaitan tentang masalah banjir dalam bahasa sunda.


Dalam musim penghujan, memang beberapa wilayah di indonesia sering menjadi langganan banjir, seperti misalnya di jakarta, bandung, dan masih banyak wilayah lainnya terutama wilayah yang berdekatan dengan aliran sungai. Proses terjadinya banjir memang ada sangkut pautnya oleh ulah manusia itu sendiri.

Banyaknya hutan-hutan yang gundul, membuang sampah sembarangan disungai, faktor tersebut juga sering dipersoalkan oleh pemerintah kita, namun kurangnya kesadaran dari diri sendiri terhadap lingkungan maka semuanya menjadi  sia-sia saja.

Untuk itulah, pidato tentang banjir bahasa sunda ini mudah-mudah dapat mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan dan lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing, sekaligus untuk bahan referensi dalam merangkai sebuah teks pidato tentang banjir untuk tugas sekolah maupun yang lainnya.

Contoh Pidato Tentang Banjir Bahasa Sunda

Contoh Pidato Tentang Masalah Banjir Bahasa Sunda

Pada contoh pidato tentang banjir bahasa sunda dibawah ini isinya menjelaskan bahwasanya dalam upaya pencegahan banjir dapat dimulai dengan diri kita sendiri, serta membahas mengenai hal-hal yang berkaitan tentang masalah banjir khususnya di jawa barat.

Judul Pidato: Nyegah Banjir 

 
Assalamualaikum Wr.Wb..
 

Anu dipihormat Bapak/Ibu pupuhu sakola SMP.. Sareng anu dipikahormat ibu sareng bapa guru, sarta nu ku simabdi pikacinta rerencangan-rerencangan sarta adi-adi kelas sadayana.

Puji sinareng sukur mangga urang hanturkeun ka allah SWT, ku sabab kawasana urang tiasa ngariung di dieu dina kaayaan anu sampurna teu aya kirang hiji nanaon ogé, teu hilap sholawat sinareng salam teu liren-lirena kanggo nabi urang sarerea nabi Muhammad SAW, nabi ahir jaman anu ku urang dagoan pitulungna di dinten ahir.

Sababaraha warsih pamungkas ieu di Indonesia, hususna di wéwéngkon jawa barat sering ngalaman musibah banjir. Seueur perkawis anu menyebabkeun banjir téh janten barobah kaayaan musibah langganan anu dongkap diunggal saban warsih na.

Conto anu gampil ku urang tingali sacara langsung sababna banjir téh nyaéta, sepertos miceun runtah henteu dina tempatna, kamalir anu kacocokan ku runtah, sarta kirangna tatangkalan anu tiasa nyerepan kana cai dina waktos hujan.

Réréncangan-réréncangan saréréa..
Saha anu saleresna tiasa nungkulan kana peryogi dina perkawis banjir ieu téh? Sadar teu, lamun cai caah anu saban warsih nu dongkap di tempat urang téh lantaran nyaéta ku sabab urang sorangan?

Urang saréréa sering ngabaikeun ka lingkungan sakitaran urang, nuar tatangkalan bari jeung tara melakan, sareng micen runtah kumaha baé karepna.


Caah ngabogaan akibat anu ageung kanggo kahirupan jalmi. Sapertos dimimitian ti langkana cai bersih, gagalna sagala rupi tatanén, kahambatna sagala rupi aktivitas sadidinten sapertos sakola jeng sajabana, sarta jadi asal muasal panyakit sepertos ateul-ateul, diare, sareng seueur deui anu liana.

Saprak caah lumangsung dugi ka kiwari ayeuna, tacan aya cara anu éféktif anu sanggem ngeureunkeun musibah caah anu dongkap tiap saban warsihna.

Nanging, perkawis anu kahiji nu tiasa ku urang pidamel nyaéta di mimitian kanggo ngendalikeun diri urang sorangan, sapertos ngajagi kaberesihan lingkungan, sareng melak tatangkalan anu tiasa nyerepan kana cai sabot hujan turun.

Sadérék sadaya anu budiman..
Atos waktosna urang eureun nyalahkeun pamaréntah anu ku urang nilai henteu tiasa milarian jalan anu éféktif kanggo nungkulan cai caah atanapi banjir ieu.

Ku kituna, ayeuna hayu urang mitembéyan ti diri urang sorangan, kahiji nyaéta ngajagi kaberesihan lingkungan, miceun runtah kana tempatna, sarta ulah padu waé nuaran tatangkalan, sareng ngabersihkeun kamalir disekitaran tempat urang.

Sabab, saban perkawis anu ngabantun dina kahadean téh tiasa dimimitian ku diri urang sorangan, ku kituna batur ogé engkin ngiringan naon anu ku urang pidamelan, sabot éta tiasa masihan mangpaat.

Sakitu waé biantara ti simabdi anu tiasa didugikeun kana perkawis anu ngenaan kana masalah banjir, hapunten tina sagala rupi kakiranganana. Wassalamualaikum Wr.Wb

 

Demikianlah contoh teks pidato tentang banjir dalam bahasa sunda yang dapat saya tuliskan, semoga dapat bermanfaat sebagai referensi tugas sekolah ataupun jika ingin membawakan dalam acara tertentu berkaitan tentang banjir di sebuah acara.

Pidato yang saya tuliskan pada masalah banjir diatas saya rangkum dari beberapa referensi sebuah pidato yang pernah dibawakan sebelumnnya, mohon maaf apabila ada kesalah dalam penulisan teks pidato bahasa sunda diatas. Wassalam.

Populer

Flashnews