10 Contoh Kalimah Pananya Jeung Kecap Pananya Bahasa Sunda

Kalimah pananya atau kalimat tanya, yaitu kalimat yang digunakan ketika kita akan menanyakan suatu hal, sama halnya seperti dalam bahasa indonesia, dalam bahasa sunda kalimat pananya juga biasanya selalu diakhiri dengan simbol tanda tanya (?)

Baca juga: √ Contoh Kalimat Sapaan Dalam Bahasa Sunda Sehari-Hari

Kalimah pananya nyaéta kalimah pikeun nanyakeun hiji hal atawa hiji jalma, sok ditungtungan ku tanda tanya (?)

Contoh: Saha eta anu labuh di jalan téh? (Siapa itu yang jatuh dijalan itu?)

Contoh Kecap Pananya Jeung Kalimah Pananya Bahasa Sunda

Conto kalimah pananya jeung Kecap Pananya basa sunda

Dibawah ini adalah contoh-contoh kata pertanyaan (Kecap pananya) dalam bahasa sunda yang dapat kita gunakan ketika akan menanyakan suatu hal, seperti menanyakan seseorang misalnya beserta dengan kalimat dan artinya.

1. Saha : keur nanyakeun ngaran jalma (untuk menanyakan nama seseorang)

Contoh kalimahna:

Saha jalma nu katabrak ku mobil teh? (siapa orang yang tertabrak oleh mobil itu?)

2. Iraha : keur nanyakeun waktu. (untuk menanyakan waktu)

Contoh kalimahna:

Iraha maneh arek datang ka bandung? (kapan kamu mau datang ke bandung?)

3. Mana : keur nanyakeun hal atawa barang. (untuk menanyakan hal atau barang)

Contoh kalimahna:

Mana sapatu nu rek di jait teh? (Mana sepatu yang akan dijait itu?)

4. Di mana : keur nanyakeun tempat (untuk menanyakan tempat)

Contoh kalimahna:

Dimana ari imah si Susi teh? (dimana rumah si susi itu?)

5. Kamana : keur nanyakeun tujuan (untuk menanyakan tujuan)

Contoh kalimahna:

Isukan ngeunahna urang ulin kamana nya? (Besok enaknya kita main kemana yah?)

6. Ti mana : keur nanyakeun tempat anu ditinggalkeun (untuk menanyakan tempat yang pernah di kunjungi atau tinggal di sana sebelumnya)

Contoh kalimahna:

Timana maneh kamari, mani teu ngajak-ngajak ulin teh? (dari mana kamu kemarin, sampai tidak ngajak-ngajak main itu?)

7. Kunaon : keur nanyakeun sabab musabab (untuk menanyakan sebab akibat)

Contoh kalimahna:

Kunaon maneh kamari teu sakola? (Kenapa kamu kemarin tidak sekolah?)

8. Naon : pikeun nanyakeun hal, barang jsb. (untuk menanyakan hal atau barang, dan sebagainya)

Contoh kalimahna:

Naon sababna kapal bisa ngapung? (apa sebabnya kapal bisa terbang?)

9. Sabaraha : pikeun nanyakeun jumlah atawa lobana (untuk menanyakan jumlah atau banyaknya)

Contoh kalimahna:

Sabara harga buah mangga eta sakilona mang? (berapa harga buah mangga itu satu kilonya bang?)

10. Kumaha : keur nanyakeun kaayaan atawa cara-cara (untuk menanyakan keadaan atau cara-cara)

Contoh kalimahna:

Kumaha carana supaya urang bisa gancang sukses?  (bagaimana caranya supaya kita bisa cepat sukses?)

Baca juga: Huruf Vokal Bahasa Sunda dan Contoh Cara Pengucapannya

Nah, mungkin itu saja mengenai rangkuman materi tentang contoh kalimah dan kecap pananya dalam bahasa sunda yang dapat di tuliskan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam belajar bahasa sunda di sekolah.

Populer

Flashnews