Untuk menambah koleksi sajak yang ada pada basasunda.com, kali ini saya tambahkan beberapa kumpulan sajak dari ki ranggita setra yang saya rangkum dari sebuah majalah sunda dirumah.

Contoh-contoh sajak atau puisi seperti ini semoga saja dapat bermanfaat buatmu untuk sarana dalam membuat sebuah puisi ataupun sebagai bahan referensi pelajaran bahasa sunda yang ada disekolah, baiklah langsung saja disimak puisi berikut ini.

Kumpulan Sajak Ki Ranggita Setra

Kumpulan sajak ki ranggitasetra
sajak ki ranggitasetra

Wakil Rayat

Adu rényom, Adu ugeran
Ngudag aturan muru hukum
Cenah, keur rahayat nu balangsak
Nu katideresa.

Midang panghareupna,
Teu lila tuluy pareum
Sorana jempé
Rahayat ?

Angger katideresa
Anggaran atikan angger teu salaras jeung ugeran
Rahayat angger teu walakaya
Pagugulung jeung kasusah
Papuket jeung karudet
Taya eureunna,

Dawuh Pamilu,
Angger ngobral jangji,
Teu kireum-kireum,
Siga teu boga kaéra,
Jeung ngarasa teu boga dosa.

Poékeun

Kurung batang
Nu ngurungan raga
Bet asa reged,

Hésé usik heurin malik,
Komo diajak menekung,
Ka Hyang Agung,
Haté pupuhuna rasa,
Gudangna kahayang,
Jeung implengan,

Teu daék mere,
Mun dibawa hade,
Atawa sumamprak,
Ngingetan lobana dosa,
Sabot di dunya,
Welas asih nu kungsi nyangkaruk,

Jigana tinggal kerakna,
Nu lamokot ku dosa,
Ngarungkup saawak-awak,
Hésé dikumbahna,
Teuing tepi ka iraha ?

Mobil Butut

Didorong, digejlug
Angger teu daékeun hirup
Diuprak dioprék
Angger teu ngageuleuyeung
Kalah ngabigeu, pikaspbeleun
Cekés, lung dialungkeun,
Jegur mobil diduruk
Berés carita.

#Rengse
Kumpulan Sajak Bahasa Sunda