Naskah Drama “Garong Pinter” Bahasa Sunda Untuk 8 Orang

Dalam kategori naskah drama bahasa sunda sebelumnya, juga pernah diposting mengenai naskah drama untuk 8 orang, nah pada kesempatan kali ini juga kembali saya akan memposting seputar drama yang dapat diperankan untuk delapan orang, namun dengan alur atau cerita yang berbeda tentunya.

Naskah drama basa sunda ini termasuk kedalam jenis drama lucu, humor, atau istilah dalam bahasa sundanya drama bobodoran. Dimana dalam ceritanya nanti bisa mengundang tawa, bagi siapa saja yang menonton. Hehee!

Sebagai informasi dari naskah teks drama yang berjudul “garong pinteur” dibawah ini, dimainkan oleh 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, termasuk satu orang lagi diantaranya yang bertugas sebagai pembaca Prolog dan Epilog.

Sebenarnya, drama ini juga dapat dimainkan oleh 8 orang laki-laki sekaligus, tentu saja satu orang harus menggantikan atau berperan sebagai ibu RT. Karna sebelumnya naskah drama bahasa sunda ini juga katanya pernah dibawakan oleh 8 orang laki-laki, yaitu tadi satu diantaranya yang berlaga sebagai bu rt, pastinya untuk membuat drama bahasa sunda ini semakin lucu.

Naskah Drama Bahasa Sunda “Garong Pinter” Untuk 8 Orang Pemain

Nah, langsung saja berikut adalah info mengenai naskah teks drama basa sunda tersebut selengkapnya, adapula nama-nama pemain atau tokoh yang ada dalam naskah drama ini adalah:

Pemeran Acting Drama :

  • 1. Mulyadi sbg : Bu RT
  • 2. Arul sbg : Garong 1
  • 3. Jojon Sbg : Garong 2
  • 4. Udin Sbg : Hansip
  • 5. Juhro sbg : Jumadi
  • 6. Ujang sbg : Saman
  • 7. Jajang Saepul sbg  : Pa RT
  • 8. Dedi rohman sbg  : Pembaca Prolog dan Epilog

 

Naskah Drama Sunda Garong Pinter

Sinopsis: Di caritakeun di salah sahiji wewengkon keur usum garong nu sok ngagasak sagala rupa parabotan batur. Dina hiji peuting, si udin anu jadi hansip keur tugas ngaronda, bari manehna ngomong sorangan:

Udin :  “Duh kieu nya jadi hansip di desa terpencil mah, sugan ngaronda teh disuguhan cikopi jeung roti, titatadi kalah nguyup angin wae.” Hoammmz.. (Bari nundutan).

Keur kitu torojol si jumadi, jelema jangkung gede nu dititah pa RT sangkan titah ngabaturan si udin nu keur nga ronda peuting eta teh.


Jumadi : Assalamualaikumm Sip !
Hansip : Waalaikum salam, wah aya silaing kadieu euy?
Jumadi : Kuring diutus ku pa RT titah ngabaturan maneh din, bari jeung pang mawakeun cikopi yeh keur hansip ceunah ubar tunduh.

Hansip : Nah kabeneran, Cik mana atuh kadieukeun cikopi na?
Jumadi : Kieu din kuring rek carita heula, bie pan diperjalanan kadieu teh kuring inget omongan ceuk pa RT, lamun tunduh ceunah kudu nginum cikopi, nah kaleresan simkuring teh pas nuju kadiena ngarasa tunduh, nya dileguk weh eta ci kopi teh ku kuring sip, jadi beak euy ayena.
Hansip : Euhh, maneh mah sarua wae jeung bohong atuh ari kitu mah.

Sabot keur ngarobrol kitu, datang si saman (baturna si udin hansip) bari ti kukurusak sabari nyodorkeun leungeun terus sasalaman.

Saman : Sip, kumaha jadi teu yeuh ngurilingan kampung teh ayena?
Hansip : Jadi atuh, kan keur kasalametan warga urang keneh supaya aman, tentrem, jeung sejahtera!
Saman  : Tapi kuring mah bingung lamun engke kapangih jeung garong euy, kudu kumaha newakna?
Hansip : Keun serahkeun tugas eta mah ka uing, urang kerekeb tah garong!
Saman : hayu atuh urang geura mangkat nguring kampung..
Hansip, enjum : Hayu..

Di lain tempat, aya 2 urang garong anu keur asup ka salah sahiji imah. sagala-galana di gasak, kuat ka katel-katel dapur oge dibawaan ku manehna.

Arul : Buru lalaunan-lalaunan !
Jojon : Buru bantuan, lain lalaunan-lalaunan sateh!
Arul : Sip atuhh, urang rada terehan saeutik asupkeun kana karungna.
Jojon : Bawa tuh katel jeung sosodokna sakalian !
Arul : Keur naon maneh, ngagarong mah sakur anu berharga wungkul weh atuh jon?

Jojon : Ari maneh, kan tadi teh urang geus ngagarong hayam, lamun dek di asakeun, berarti kudu di goreng heula meren, nah jadi ieu kudu dibawa sakalian.
Arul : Heug atuh kumaha maneh weh! Eh, ari hayamna mana euy?
Jojon : Geus aman, ges ku kuring diasupkeun kana kandangna, pokona mah sip lah.. !
Arul : Ah ari kitumah anger we urang kudu newak deui deleuh, belet sia mah ah!

Dijalan.. Anu tilu urang nu keur tugas ronda eta, ngaliwat imah anu keur digasak ku garong.

Hansip : Cik urang senteran,  tuh di belah ditu?
Saman : Sok urang marisah weh ayeuna mah. Urang ka kulon, si hansip ka gigir, jumadi maneh milu jeung urang duaan!
Hansip : Eh… siahh urang sorangan atuh..?? mane’h mah sok teu baleg ah. Kumaha lamun papangih jeung garong? Kudu kumaha kuring??

Saman : pan tadi ceuk maneh urang kerekeb cenah?
Hansip : Heuuhh maksud teh urang kerekebna ku tiluan.. (Bari seuri koneng)
Enjum : Geus.. geus..  Hayu urang babarengan weh supaya alus jeung babari newak garong na !

Suasana di jero imah


Jojon : Buru ari geus pamenangan mah, hayu urang geura kabur, bisi kanyahoan !
Arul : Aih.. Meunang naon ari maneh? parabot dapur wungkul sateh!
Jojon : Cik ari maneh kudu bersukur, meureun rejekina ngan sakieu-sakieuna. geus tong loba omong bisi katewak manten!
Arul : Ieu jagong moal dibawa sakalian jon??

Jojon : Jagongna urang mah hayang nu ngora, ieu mah naon kieu tina luarna ge geus kolot!
Arul : Sok pesek heula atuh! ragap ku maneh!
Jojon : Ari ieu buluan, berarti geus kolot atuh???
Arul : Ahhh sia mah disaruakeun jeung jelema wae sagala teh!
Jojon : ges bawa tah ku maneh karungna, buru urang kabur..
Arul : Siap..

Sabada kitu, si arul jeung jojon teh langsung kaluar ti imah, bari lumpat ting ngaberetek alabatan jelema nu di udag jurig, lumpat tikukurusuk!

Saman : “Itu tuh naon nu ngurusuk???” (Bari ngomong lalaunan sabari nunjuk)
Jumadi : Hayu urang tempo!!
Hansip : Buru geura di berik ku maraneh, keun kuring ngomando tidieu weh (bari tetegeh)

Si enjum jeung si saman tuluy merik, sihoreng nu nyurigakeun teh bener wae eta garong.
Tuluy langsung di pegat garong nu duaan tadi bari di kerekeb awakna, ges kitu ngagorowok ka si Hansip da geus beunang tea garong na.

Saman : Sipp.. Buru kadieu, Garongna geus beunang yeuh !!!
Hansip : Kela kuring kadinya.

Teu lila, si Hansip datang tuluy nanya ka Jumadi jeung saman.

Hansip : Geus pokona mah, aralus lah gawe maraneh! Maraneh deuih garong moal bakalan salamet siah!
Jojon : Naon buktina pa hansip, yen kuring garong? pami nu di gigireun kuring mah duka teuing tah, da eta gening mawa karung?
Arul : Sumuhun Pa, eleuhh siahh.. sia nuduh ka kuring?? hayu urang buktikeun di meja pangadilan. (Bari sora tarik)

Jojon : Ijin heula Pa, kango perkara kieu mah perkara serius, kuring jeung si eta bade nguruskeun ka meja hejo.
Hansip : Ahh maenya siah aya pangadilan peuting-peuting kieu, geus ngarampih atuh hakimna ge!
Saman : Ges bawa hela weh ka pa RT, tong loba omong !

Sanggeus kitu, nu limaan eta ngingkig ka pa RT maksad rek ngabereskeun eta masalah. Si arul jeung jojon atuh weh rada geumpeur yen nu rek di datangan teh imah pa RT.

Hansip : Assalamualaikum Pa RT? (Bari ting gorowok)

 

<< PREV 1 of 2

Populer

Flashnews