Laporan Wawancara Narasi Dengan Petani Singkong Bahasa Sunda

Wawancara jika dalam bahasa sunda mungkin kita sering mengenalnya dengan istilah paguneman atau kegiatan percakapan antara dua orang atau lebih secara dua arah. Pada umumnya,  memang biasanya wawancara ini dilakukan dalam kalimat langsung.

LAPORAN WAWANCARA NARASI BAHASA SUNDA

CONTOH HASIL WAWANCARA DALAM BENTUK NARASI DENGAN PETANI SINGKONG BAHASA SUNDA
Nah, sedangkan wawancara dalam bentuk narasi adalah hasil wawancara yang merupakan bentuk pengembangan dari palagraf hasil wawancara langsung yang berbentuk karangan, pengisahan, atau kejadian dalam bentuk cerita.

Baca juga:
Jenis Dan Perbedaan Laporan Wawancara Tanya Jawab Dan Artikel Naratif

Tujuan membuat laporan wawancara dalam bentuk narasi ini, tujuannya adalah agar lebih mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Nah, agar kita dapat dengan mudah menarasikan suatu teks wawancara perlu diperhatikan langkah berikut ini.

Pengantar: Buatlah kalimat pengantar untuk mengarahkannya kedalam isi wawancara narasi.

Isi Narasi: Bacalah teks wawancara langsung yang akan dinarasikan, kemudian cermati, dan catatlah pokok atau isi yang penting-penting saja. Kemudian narasikan isi wawancara yang sudah dicatat tadi dengan menggembangkan pokok-pokok dari materi tersebut.

Penutup: Lengkapi narasi dengan bagian palagraf penutup atau kesimpulan.

CONTOH WAWANCARA NARASI DENGAN PETANI SINGKONG BAHASA SUNDA

Berikut adalah contoh laporan hasil wawancara dalam bentuk narasi atau pengembangan palagraf dengan salah seorang petani singkong atau dalam bahasa sundanya petani sampeu atau hui.

HASIL WAWANCARA DENGAN PETANI SAMPEU

wawancara narasi dengan petani sampeu
BUBUKA

Sampeu kaasup kana tangkal anu mipiboga nilai ekonomi ngajanjikeun. Sabab, sampeu mangrupakeun bahan utami pikeun nyieun tepung tapioka (tarigu). Sampeu oge tatangkalan anu babari dibudidayakeun, salian ti eta, tatanen sampeu miboga resiko kagagalan panen anu relatif alit dibandingkeun sareng tatanen anu liana.

TUJUAN WAWANCARA

• Pikeun mikanyaho proses tatanen sampeu
• Mikanyaho kana hasil anu tiasa dipikaboga tina budidaya sampeu
• Pikeun mikanyaho kumaha petani mangpaatkeun tatanen sampeu di wewengkon cireundeu, kec. Cimahi Bandung

MANFAAT WAWANCARA

• Urang janten teurang kumaha proses petani pikeun tatanen sampeu
• Urang janten teurang kauntungan tina tatanen sampeu
• Urang janten teurang kumaha carana budidaya tangkal sampeu di wewengkon cireundeu, kec. Cimahi Bandung

WAKTOS SARENG TEMPAT

Dinten/Ping : Kamis, 22 februari 2018
Tabuh : 13.00 WIB
Tempat : Bumi bapa sanip, kampung cireundeu, kec. Cimahi Bandung.

BIODATA NARASUMBER

Nami : Bapa sanip
Umur: 46 taun
Alamat: Kp. cireundeu Rt 02/01 kec. Cimahi Bandung
Asal : Cimahi
Atikan Ahir: SD
Profesi : Buruh, sareng tatanen sampeu

HASIL WAWANCARA


Tina hasil wawancara anu ku simkuring sareng rerencangan laksanakeun, tiasa meunang informasi sareng katerangan yen bapa sanip teh saurang tatanen sampeu.

• Dilahan anu luasna 1 hektar bapa sanen ngabutuhkeun pakakas pacul, parang, sarta pupuk kanggo melak tangkal sampeu.

• Biasana bapa sanip dibantosan ku tilu urang pagawe pikeun ngabantosan tatanen sampeu, pa sanip masihan artos pikeun lalaki Rp.50.000 sareng awewe dipasihan Rp.30.000. Artos kasebat, dipasihkeun ngan ukur waktos djuhur hungkul.

• Bapa sanip tiasa panen sampeu sakali tina sasasih, gumantung cuacana. Tina sakali panen anjeuna tiasa ngahasilkeun 60.000 kilogram. Pangaos sampeu sakilona anu pa sanip jual kisaran 600-900 perak, per kilogramna.

• Hasil tatanen heunteu ukur dijual ka pasar, nanging anu meser seueur anu langsung sumping ka bumina bapa sanip, biasana anu meserna pangusaha tarigu tapioka. Kauntungan anu dikengeng tina sakali panen sampeu tiasa dugi ka Rp.36 juta saban warsihna, atanapi 3.6 juta saban sasihna.

Kacindekan

Tatanen sampeu anu ditekunan ku bapa sanip tiasa ditungkulan ku cara tradisonal sarta ku alat-alat anu sederhana, heunte kedah make alat anu rumit, sarta perkakas anu digunakeun kalangkung tradisional.

Pikeun ngajual hasil panen, pa sanip ngan ukur ngadagoan jalmi anu biasana eta mangrupakeun pemborong anu sumping langsung ka bumina.

Kauntungan budidaya singkong mipiboga nilai ekonomi nu kalangkung ngajanjikeun. Tatanen sampeu mangrupakaeun salah sahiji peluang usaha anu tiasa dicobian, ku saha wae jalmi anu hoyong tatanen.

CONTOH HASIL WAWANCARA DALAM BENTUK GAMBAR

 

 

 

 

 

 

 

Nah demikianlah wawancara dalam bentuk narasi bahasa sunda dengan petani singkong, artikel ini hanya bertujuan sebagai contoh saja, sebagai bahan referensi dalam pengerjaan tugas wawancara khususnya dalam mata pelajaran bahasa sunda disekolah.

Populer

Flashnews