Kumpulan 30+ Judul Novel Sunda Jeung Pangarangna

Novel Sunda Jeung Pangarangna
Kumpulan Novel Sunda Jeung Pangarangna

Novel Sunda Jeung Pangarangna – Pengarang novel sunda sebenarnya ada banyak sekali mulai dari yang sudah terkenal dan yang belum kita ketahui, semuanya menghasilkan karya-karya sastra yang luar biasa, yang terus ditulis mungkin hingga saat ini.

Oh ya, sebelumnya mohon maaf apabila masih banyak dari beberapa judul novel serta pengarangnya yang belum dituliskan dibawah ini, dan mungkin saja kumpulan novel ini masih kurang lengkap atau ada yang terlewatkan, oke gaes!

Novel Sunda Munggaran

Dalam kemekaran novel dalam sastra di budaya sunda sebenarnya lebih dulu, jika dibandingkan dengan novel yang berbahasa indonesia. Nama pengarang novel yang pertama kali atau munggaran (mimiti muncul pangheulana) dina sastra sejarah sunda yaitu novel yang berjudul Baruang Ka nu Ngarora karangan dari D.K Ardiwinata pada tahun 1914.

Judul novel “Baruang Ka nu Ngarora” karya dari D.K Ardiwinata adalah sebuah novel yang pertama kali (munggaran) pada tahun 1914.


D. K Ardiwinata, merupakan nasionalis, agamis, dan sastrawan sunda yang cukup terkenal sebelum perang. Beliau Lahir di Bandung pada tahun taun 1866, mempunya gelar “Kanduruan” dari pemerintahan belanda pada tahun taun 1912.

Gelar ini diberikan sebagai panghargaan atas jasa-jasa D. K Ardiwinata kepada negara, serta dapat menggunakan gelar Daèng. Oleh karena itu beliau menjadi “Daèng Kanduruan Ardiwinata” pada saat itu.

Novel Sunda Jeung Pangarangna

Nah sedangkan kalau novel dalam bahasa Indonesia sendiri yang pertama kali terbit yaitu novel yang berjudul “Azab dan Sengsara” karangan dari Mèrari Siregar pada tahun 1920. Sehingga selisih perbedaannya adalah 6 (enam) tahun, jadi lebih dulu novel dalam bahasa sunda yang terbit.

Novel Sunda Jeung Pangarangna

Dibawah ini akan dituliskan beberapa kumpulan nama-nama judulnovel dalam bahasa sunda beserta sang pembuatnya atau pengarannya sendiri. Mungkin saja nama-nama ini masih belum lengkap, untuk itu bisa kita koreksi bersama-sama untuk informasi pada karya sastra novel yang satu ini.

Kumpulan Novel Sunda Dan Pengarangnya

Kumpulan Novel Sunda Jeung Pangarangna

PangarangnaKaryana
JoehanaMugiri, Agan Permas, Carios Eulis Acih, Kalepatan Putra Dosana Ibu Rama, Rusiah nu Gorèng Patut (Karnadi Anèmer Bangkong)
DK ArdiwinataBaruang Ka Nu Ngarora
Moh. AmbriLain Eta, Numbuk di Suè, Pusaka Ratu Teluh, Pependem Nabi Sulaèman, Urang Dèsa
R. Mèmèd SastrahadiprawiraPangaèran Kornèl, Mantri Jero
MA SalmunGogoda Ka Nu ngarora, Randa Jegud
CarakaSripanggung
CandrahayatCarmad
Yus RusamsiDèdèh, Wilujeng Enjing
Aam AmiliaPuputon, Buron, lalangsè, Kalajengking
Ahmad BakriJuragan batik, Srangèngè Surup Mantèn, Nu Seungit Dipulang Asih, Rajapati di Pananjung, Asmaramurka, Mayit dina Dahan Jèngkol, Dina kalangkang Panjara, Sanghiang Lutung Kasarung
RAF (Rahmatullah Ading Affandi)Pipisahan, Nu Kaul Lagu Kalèon, Bèntang Lapang
Adang S.Ngepung Kahar Muzakar, Nèangan Bapa, Budak Calakan, Juragan kabayan, Malati Dipager Bedil, Pertempuran di Tapel Wates
Ningrum JulaehaArca, Lampion, Parikesit jeung Ki Utamanyu
Abdullah MustappaMikung, Lembur Singkur, Tarèh Rosulullah,
Yoseph IskandarPerang Bubat, Putri Subang Larang, Pamanah rasa, Dèwawarman, Rini, Wisnuwarman, Purnawarman, Panangtang Sang Sempakwaja, Tanjeur di Buritan Jaya di Buana
Eddy D. IskanarCinta Pabaliut
Godi SuwarnaDéng, Sandékala
Tatang SumarsonoDemung Janggala, Miang jeung Kaludeung, Jaro Bantahan, Kolèbat Kuwung-kuwungan Kinasih Katumbirian, Si Pasèr
Taufik FaturohmanPatepung di Bandung
Hidayat SoesantoGuha Karang Legok Pari, Bima Rengkung, Kuarawa Pandawa
Dèdèn Abdul AzizPangantèn
Ki UmbaraSi Lamsijan Kaèdan, Bedog Si Rajakaya, Déwi Sri
Samsu (Sambas&Susangka)Laleur Bodas
MargasulaksanaDiarah Pati
Nanie SudarmaRasiah Geulang Rantay
Min ResmanaNafsu nu Matak Kaduhung, Nèangan Bapa, Imah nu Rèa Kamarna
Nanie SudarmaRasiah Geulang Rantay
Dédén Abdul AzisPangantén
Usep Romli HMBéntang Pasantrén
Syarif AminManehna, Nyi Haji Saonah
Muhammad SanusiSiti Rayati, Sari fatimah

Artikel Terkait:

Nah Demikianlah kumpulan novel sunda jeung pangarangna atau dalam bahasa indonesianya judul novel bahasa sunda dan pengarangnya, yang kurang lebih semuanya ada 31 pengarang judul novel sunda.

Semoga dapat bermanfaat untuk bahan referensi maupun pembelajaran tugas dalam mata pelajaran bahasa sunda di sekolah mu. Wilujeung wayah kieu!

Populer

Flashnews