√ Kata Pengantar Bahasa Sunda Laporan Kegiatan, Makalah Dsb

Diposting pada

Kata pengantar merupakan salah satu bagian yang cukup penting pada sebuah karya tulis apapun bentuknya, tidak terkecuali dalam karya tulis ber-bahasa Sunda, seperti untuk laporan kegiatan, makalah, dan lain sebagainya.

Kata pengantar atau dalam bahasa sunda sering ditulis pangjajap atau panganteur ini haruslah ditulis dengan benar. Nah, sebelum kita ke contoh kata pengantar dalam bahasa sunda di bawah ini, alangkah baiknya kita membaca sekilas pengertian dari kata pengantar ini, ya?

Apa itu Kata Pengantar, Panjajap atau panganteur

Kata pengantar merupakan salah satu bentuk tulisan yang isinya merupakan ungkapan dari si penulis, yang ditulis secara ringkas atau singkat menjelaskan isi tentang karangan atau karya tulis yang dibuatnya tersebut.

Baca juga: Kecap Panganteur Atau Kecap Anteuran Jeung Contoh Kalimahna

Kata pengantar yang baik tentu saja harus memiliki ringkasan yang mewakili isi dari karya tulis tersebut, sehingga orang-orang dapat terpengaruh untuk membaca karya tulisnya.

Di dalam isi kata pengantar, umumnya akan berisi ucapan terima kasih, ucap syukur, menjelaskan tujuan serta manfaat tulisan yang dibuatnya, serta meminta saran maupun kritik dari hasil karya tulis tersebut, dan tak jarang pula penulis memberikan gambaran dari isi karya tulisnya secara ringkas dan permohonan maaf apabila ada beberapa kata yang kurang enak di hati para pembaca kelak.

Dibagian akhir di dalam kata pengantar, akan diakhiri dengan tempat dan tanggal dari karya tulis itu dibuat, serta nama penulis di bagian kanan bawah halaman. Oleh karena itulah mengapa kata pengantar ini ditulis di bagian paling depan, jadi harus ditulis dengan baik.

Contoh kata pengantar basa sunda Singkat

kata pengantar bahasa sunda

PANGJAJAP

Puji sinareng sukur simkuring sanggakeun ka hadirat Allah S.W.T, ku sabab nikmat sareng rahmatna simkuring saparakanca tiasa ngabereskeun ieu karya tulis (ilmiah) kanggo nuntaskeun pancen ti Bapa, Ibu Guru.

Sholawat sinareng salam ogé mugi-mugi salamina kacurah limpahkeun ka jungjunan alam nyaéta Nabi Muhammad SAW, teu hilap ka kulawargina sareng ka sahabatna, mudah-mudahan dugi ka urang sadayana. Amin

Karya (ilmiah) ieu judulna “Bencana alam”. Isi nu aya dina karya ilmiah ieu nyaéta ngeunaan kana rupa-rupa bencana alam, tujuan-na pikeun nyumponan pancen ti bapa, ibu guru.

Tujuan anu sejenna, tangtu waé nyaéta pikeun nambah kanyaho urang kana rupa bencana alam. Tangtuna ieu karya ilmiah pasti aya baé ka kurangan-na nu teu disadar ku simkuring saparakanca nu nyusun, kritik jeung saran ti Bapa, Ibu Guru simkuring harepkeun pikeun nyampurnakeun ieu karya ilmiah keur kahareupna.

Tungtung basa ti simkuring, ngucapkeun hatur rewu nuhun ka Bapa, Ibu Guru nu parantos ngabingbing simkuring saparakanca dina nyusunna ieu karya ilmiah, ogé sareng mudah-mudahan ieu karya ilmiah tiasa manpaat kanggo para siswa pikeun diajar ngeunaan bencana kana benca alam.

Kuningan, Mei 2022

(Ngaran panyusun)

PANGANTEUR

Alhamdulillah, puji sinareng sukur panulis panjatkeun ka hadirat Allah S.W.T, nu parantos maparin sagala nikmat sarta limpahan rahmat jeung karunia-na, dugi dina danget ieu panulis tiasa ngaréngsékeun ieu laporan nu judulna nyaeta (Ngaran Judul Karya Tulis)

Laporan ieu disusun pikeun ngalakonan salah sala sahiji pancen kelompok dina mata pelajaran “Basa Sunda”. Panulis sadar yén ieu laporan téh masih seueur kakirangan-na boh tina segi panyajian atawa tina segi eusina.

Ku kituna simkuring ngahaturkeun kritik sareng saran-na pikeun ngembangkeun ieu karya tulis / laporan (Judul karya tulis)

Ahir kata, panulis ngan ukur tiasa ngaharepkeun mudah-mudahan ieu karya tulis / laporan (judul) ngabogaan mangpaat hususna pikeun panulis sorangan sareng umumna pikeun sakumna pamaca sadayana.

Bandung, Februari 2022

(Ngaran Panulis)

Baca juga: Contoh Laporan Kegiatan Bahasa Sunda Berbagai Topik

Nah, mungkin itu saja beberapa contoh kata pengantar atau pangjajap, panganteur dalam bahasa sunda, baik itu untuk laporan kegiatan, makalah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi karya tulis kamu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *