Contoh surat izin sakit dan keperluan keluarga, bahasa sunda lemes

Surat izin sakit bahasa sunda, termasuk kedalam salah satu jenis surat formal yang merupakan surat pribadi dari seorang murid untuk gurunya. Selain itu dalam surat ini juga mengandung kata kata bahasa sunda untuk izin seperti untuk keperluan meminta tidak masuk kerja di karenakan sakit, hanya tinggal di sesuaikan saja isinya.

Sebab, hal yang paling penting ketika kita menulis surat izin ini haruslah didasari dengan alasan yang benar, sehingga tidak mengada-mengada. Misalnya tidak dapat masuk sekolah disebabkan sakit, keperluan keluarga, tidak masuk kerja karena sakit atau lain sebagainya.

Alasan seseorang tidak dapat masuk sekolah atau kerja tentu saja berbeda-beda, oleh karena itu dalam contoh surat izin bahasa sunda ini, tinggal kamu sesuaikan atau ubah saja alasan tidak dapat masuknya. Karena dalam contoh surat ini saya hanya memberikan dua contoh saja, yakni izin karena sakit dan keperluan keluarga.
Contoh surat izin sakit, dan keperluan keluarga, bahasa sunda lemes
Sebelum kita menuliskan surat untuk guru, baik itu untuk keperluan tugas bahasa sunda ataupun meminta izin kepada guru karena tidak dapat masuk sekolah atau lainnya yang di karenakan sakit dengan menggunakan bahasa sunda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menuliskan surat ini, diantaranya adalah:

    • Surat harus dibuat dengan alasan yang benar, dan tidak mengada-ngada
    • Jika sakit, sebaiknya menyertakan juga surat keterangan dari dokter
    • Surat harus dibuat dengan tulisan tangan, baik itu oleh orang tua sendiri, kakak, ataupun keluarga terdekat. Surat juga harus ditulis dengan menggunakan ragam bahasa sunda lemes atau bahasa sunda yang sopan.

Baca Juga: Contoh surat pribadi untuk keluarga dan nenek bahasa sunda

Nah setelah kita memperhatikan beberapa hal diatas, untuk menulis surat izin sekolah ini misalnya tentu harus menggunakan bahasa sunda yang hormat. Dibawah ini merupakan contoh surat izin tidak dapat masuk sekolah untuk guru dikarenakan keperluan keluarga dengan menggunakan bahasa sunda lemes tersebut.

Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah Karena Kepentingan Keluarga, Bahasa Sunda

Bogor, 29 Desember 2017Kahatur :
Bapa/Ibu Guru/Wali Kelas 9A
SMP Negri 2
Bogor


Sinareng hormat,
Sinarengan ieu serat, simkuring salaku orang tua murid bade ngawartosan kumargi pun anak:


• Nami : Budi Mulia,
• Kelas : 9A SMP Negri 2 …


Teu tiasa heula leubet ka sakola sapertos biasana, kumargi aya kaperyogian kedah ka bandung kanggo ngahadiran acara nikahan lanceukna dina dinten jum’at, 29 Desember 2017.


Simkuring nyuhunkeun izin supados pun anak dipasihan izin kanggo henteu hadir di sakola ping 29 sareng 30 Desember 2017.


Kumargi eta acara keluarga teh teu kinten pentingna, simkuring miharep bapa/ibu guru/Wali kelas tiasa masihan izin ka pun anak abdi.


Cekap sakitu serat ti simkuring, hatur nuhun kana perhatosanana.

Hormat simkuring,
 
(TTD)

Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah Karena Sakit, Bahasa Sunda

Dalam contoh surat izin sakit bahasa sunda yang kedua ini, seorang murid tidak dapat hadir atau masuk ke sekolah dikarenakan sakit, surat ini dapat ditulis dan ditandatangani oleh orang tua, kakak, ataupun keluarga terdekat.

Bandung 27, desember 2017Nu simabdi dipikahormat,
Kanggo: Bapa/Ibu guru
Di Tempat.


Assalamualaikum wr. Wb.
Sinareng serat ieu, abdi salaku sepuh ti pun anak…….. kelas ….., ngawartoskeun yen murangkalih anjeuna teu tiasa lebet sakola, kalayan nuju teu damang.


Abdi salaku sepuhna, nyuhunkeun izin ka bapa/ibu guru supados pun anak…. Tiasa hela istirahat di bumi. Mugia bapa/ibu guru tiasa ngamaklumanana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum wr. Wb.

Hormat abdi,
 
(TTD)

 
Demikianlah contoh surat izin tidak dapat masuk sekolah dalam bahasa sunda, baik itu dikarenakan sakit ataupun ada keperluan keluarga. Untuk keperluan lainnya, silahkan tinggal dirubah saja. Demikian, semoga dapat bermanfaat.

Baca Juga: 3 Contoh Surat Cinta Bahasa Sunda Singkat & Pendek!

Populer

Flashnews