Undangan Rajaban Bahasa Sunda (Contoh Kata-Kata Uleman)

Masyarakat Sunda umumnya mengadakan kegiatan atau acara Rajaban itu di masjid-masjid dalam memperingati datangnya bulan Rajab. Sehingga mungkin butuh menggunakan selebaran pengumuman atau surat undangan agar lebih resmi, lantas bagaimana kata-kata yang cocok dalam surat uleman tersebut?

Baca juga: Contoh Kata Kata Undangan Pernikahan Bahasa Sunda Untuk Teman

Nah, Pada kesempatan kali ini basasunda.com akan menuliskan beberapa contoh kata-kata yang terdapat dalam sebuah surat undangan atau uleman yang berkaitan dengan Rajaban dengan menggunakan bahasa Sunda, berikut di bawah ini adalah contohnya.

Contoh Kata-Kata Undangan (Uleman) Rajaban Bahasa Sunda


PANITIA RAJABAN
MUSHALLA NURUS SHOBAH
RW 03 DESA PAMULIHAN

Nomer: 01/Pan-Rjb/NS/XI/2010
Lampiran : –
Perihal :Uleman

Pamulihan, 11 September 2024
Kahatur Bapa/lbu…… di Pamulihan

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Ngahaturkeun salam kawilujengan, mugia urang sadayana dina danget ieu aya dina panangtayungan Alloh SWT. Unjuk uninga réhna Musholla Nurus Shobah seja ngalaksanakeun acara Rajaban. Kanggo ngabadantenkeun éta perkawis, sadérék sadayana diperedih pikeun sumping dina:

Dinten, ping : Minggu, 12 September 2024
Waktu : tabuh 19.30 WIB
Tempat : Musholla Nurus Shobah

Kumargi kalintang pentingna ieu acara, mugia sadérék sadaya tiasa sumping dina waktosna. Mung sakitu nu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana.

Ketua,
Sekretaris,


Screenshot:

Contoh Kata-Kata Undangan (Uleman) Rajaban Bahasa Sunda

Di masyarakat Sunda peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad biasanya juga disebut dengan Rajaban, dimana isra mi’raj ini yang terjadi pada bulan Rabiul akhir, sehingga bulan tersebut dalam istilah lokalnya biasanya disebut sebagai bulan Rajab.

Baca juga: Download Contoh Surat Undangan Uleman Syukuran Bahasa Sunda

Dibeberapa wilayah dijawa barat, biasanya akan mengadakan beberapa tradisi masing-masing, seperti di iringi juga dengan beberapa acara seperti ziarah ke makam-makan tokoh agama dan penyebar agama Islam di tatar sunda dan ada juga yang mengadakan pembagian makanan.

Sehingga tradisi Rajaban di masyarakat sunda ini mengandung nilai-nilai yang khas, sehingga tidak hanya bersifat spiritual saja akan tetapi juga kebersamaan antar sesama dan humanis.

Artikel terkait: Contoh Surat Resmi Undangan Isra Mi’raj Maulid Nabi Bahasa Sunda

Nah, mungkin itu saja mengenai contoh kata-kata yang dapat dituliskan dalam undangan atau uleman rajaban dengan menggunakan bahasa sunda, semoga bermanfaat.

Populer

Flashnews