7 Bagian Bagian Surat Dalam Bahasa Sunda dan Contohnya

Pembelajaran tentang cara membuat surat dalam bahasa sunda sebenarnya sudah dipelajari pada tingkat sekolah dasar kelas 5. Namun, meskipun demikian kita terkadang lupa dengan bagian-bagian dalam surat tersebut, untuk itulah dibawah ini basasunda.com akan menuliskan beberapa bagian-bagian surat tersebut.

Bagian Bagian Surat Dalam Bahasa Sunda dan Contohnya

Bagian Bagian Surat Dalam Bahasa Sunda dan Contohnya

Bagian-bagian surat bahasa sunda dibawah ini merupakan bagian dalam surat pribadi, sedangkan untuk surat resmi biasanya akan ada bagian-bagian lainnya seperti kop atau kepala surat, perihal dan keterangan lampiran.

Baca: Contoh Surat Dinas Bahasa Sunda dan Bagian-Bagiannya

Bagian-bagian surat :

1. Titimangsa Surat

Di mana jeung iraha éta surat dijieuna.

Conto : 

Bandung, 7Oktober 2024

2. Rangkuman Surat

Ka saha éta surat rek ditujukeun.

Conto :

Kahatur
Sonya
Di Jakarta

Kapayuneun
Ibu sareng Bapa
di bumi

3. Salam Bubuka

Conto:

Sareng hormat,
Salam baktos,

  • Sareng hormat, digunakeun keur nyuratan ka babaturan atawa ka saluhureun.
  • Salam baktos, digunakeun jeung ka kolot (orang tua).

4. Bubuka Surat

Bubuka surat téh mangrupa pamuka catur (carita) dina surat (kalimat pembuka).
Conto :

Randi kumaha damang? Nuhun upami damang mah, éta anu dipiharep ku sim abdi. Abdi ogé dina waktos ayeuna mah nuju séhat walafiat, teu kirang sawios-wios.

5. Euisi Surat

Eusi surat téh nyaéta bagian surat anu nétélakeun maksud jeung tujuan urang ngirim éta surat

Conto:

Numawi abdi nyeratan téh badé ngawartosan, réhna minggu payun abdi sakulawargi badé ka Purwakarta. Upami teu aya pamengan, abdi badē ka bumi Aska. Abdi téh hoyong dianteur ulin ka Jatiluhur.

6. Panutup Surat

Panutup surat nyaéta bagéan surat anu nétélakeun, yén surat téh geus réngsé (selesai). Jadi, mangrupa ahir tina éta surat.
Conto:

Sakieu baé serat ti abdi. Mugi-mugi urang sadaya tiasa tepang deui minggu payun. Hatur nuhun.

7. Salam Panutup

Salam panutup mangrupa salam pamungkas (terakhir).

Conto:

Hormat abdi,
Wassalam,
Baktos abdi

Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagiannya, sekarang dibawah ini adalah contoh surat pribadi bahasa sundanya berdasarkan dari bagian-bagian yang sudah dituliskan seperti diatas.

Contoh Surat

Bandung, 3 Agustus 2024

Kahatur,
Téh Santi
Di Tasikmalaya

Sareng hormat,
Téh Santi kumaha damang ? Nuhun upami damang mah, éta anu diteda ku abdi siang kalayan wengi. Abdi sareng sadaya kulawargi di Bandung ogé dina danget ieu mah nuju séhat walafiat, teu kirang sawios-wios.

Nu mawi abdi nyeratan téh badé ngawartosan, réhna dinten Saptu abdi sakulawargi badé ka Tasikmalaya. Maksadna badé ngadugikeun uleman ti Mang Wawan. Kumargi Dé Soni anu bungsu badē disepitan.

Upami Tétéh badē ngiring ka Tasikmalaya, dinten Jumaah enjing-enjing tos kedah aya di Bandung. Margi badé mios ka Tasikmalayana téh Jumaah énjing-enjing. Diantos ka sumpingan nana, abdi ogé sono deui ka Tétéh, asa tos lami teu patepang.

Sakieu baé serat ti abdi, ulah teu sumpingnya téh !
Hatur nuhun.
Baktos abdi,

Ratna

Baca juga: 5 Contoh Surat Pribadi Untuk Guru Bahasa Sunda

Nah, demikianlah tujuh bagian surat basa sunda yang perlu untuk diperhatikan ketika kita akan menulis sebuah surat pribadi, baik untuk teman atau sahabat, kakak, saudara atau lain sebagainya. Terimakasih, semoga bermanfaat.

 

Populer

Flashnews