Contoh Surat Dinas Bahasa Sunda dan Bagian-Bagiannya

Contoh surat dinas bahasa sunda - Surat yaitu alat komunikasi dalam bentuk tulisan, berdasarkan dari sifatnya surat dalam bahasa Sunda ini dibagi menjadi dua jenis yaitu ada surat pribadi dan juga surat dinas.

Baca juga: Bagian bagian beserta contoh surat pribadi bahasa sunda

Surat dinas yaitu surat yang ditulis oleh suatu perusahaan, instansi, kantor, atau organisasi yang ditujukan kepada organisasi yang lainnya. Pada surat dinas bisa juga sebaliknya, yakni ditulis oleh pribadi namun ditujukan untuk instansi, perusahaan, kantor atau organisasi lain.

Baca juga: Kumpulan Contoh Surat Pribadi Bahasa Sunda Untuk Teman Terbaru!

Lalu, apa saja bagian-bagian yang harus kita perhatikan saat akan menulis atau membuat surat dinas atau surat resmi dalam bahasa sunda ini? Nah, berikut dibawah ini adalah point-point penting yang harus diperhatikan saat kita akan membuat atau menulis surat dinas tersebut.

Bagian dalam surat dinas bahasa sunda

1. Kop surat
2. Nomer surat
3. Lampiran surat
4. Hal surat
5. Titimangsa surat
6. Alamat surat
7. Salam pamuka
8. Bubuka eusi surat
9. Eusi surat
10. Panutup eusi surat
11. Salam penutup

Conto bubuka surat dinas:

Ginulur rahayu ginanjar kawilujeungan mugia nyarengan urang sadaya dina mancen damel sadidinten. Aamiin.

Conto panutup eusi surat dinas:

Sakitu anu kapihatur, sewu nuhun laksa keti kabingahan kana samukawis perhatosannana. Hapunten bilih aya kalepatan

Indeks
 1. Bagian dalam surat dinas bahasa sunda
 • Contoh Surat dinas Bahasa Sunda
 • Contoh Surat dinas Bahasa Sunda

  Contoh Surat Dinas Bahasa Sunda dan Bagian-Bagiannya

  ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)
  SMP NEGERI 1 Sukabumi
  Jl. Merdeka Kidul No. 09 Sukabumi Tlp. (021) 778897


  Sukabumi, 3 Desember 2025

  Nomer : 10/OSIS/VIII/2025
  Lampiran : -
  Perkawis : Uleman
  Sipat : Biasa

  Kahatur,
  Rengrengan pangurus OSIS
  di Tepis wiring, Sukabumi

  Assalamu'alaikum wr, wb.

  Dina Raraga tatahar enggoning mieling tur ngareuah-reuah poe kamerdekaan RI, simkuring ngalulungsur Saderek sadaya kanggo ngalu'uhan gempungan anu baris dilaksanakeun dina:

  Dinten : Salasa
  Tabuh : 10.00 dugi ka rengse
  Tempat : Rohangan Aula

  Ku kituna, simkuring ngahaturkeun pamugi Saderek sadaya kersa sumping dina waktosna. Sewu nuhun laksa keti kabingahan kana samukawis perhatosan nana. Wassalamu'alaikum wr, wb.

  Pupuhu Girang serat,

  Arya Gintara Teja Wening

  Conto Ka 2

  SMA NEGRI 2 BANDUNG
  Jln. Raya Wetan No. 19 Bandung Wetan Tlp. (0251) 897709


  Bandung, 23 Desember 2024

  Nomor : 456/1221/XI/SMA NEGERI 1 Bandung/2024
  Lampiran: 1 Lembar
  Perihal: Béja

  Anu dipihormat,
  Orang tua/Wali Murid
  Kelas XI Bandung Barat

  Assalammualaikum Wr.Wb

  Pikeun ngawujudkeun harepan siswa/siswi sadaya, sangkan tiasa leuwih sumanget dina diajar, ku kituna pihak sakola ngusahakeun pikeun nyieun hiji acara supaya siswa/siswi tiasa leuwih ka motivasi pikeun diajar sarta meunangkeun hasil anu sae di sakola.

  Ku kituna, salaku pihak sakola nguleman Bapa sarta Ibu wali murid supados tiasa hadir babarengan dina acara nu baris dilangsungkeun dina:

  Dinten : Saptu
  Ping : 17 Nopember 2024
  Tabuh : 08.30-10.00 WIB
  Tempat: Gedung pasamoan sakola

  Kalayan di ayakeunana acara ieu, salaku pihak sakola ngaharepkeun Bapa/lbu sadaya tiasa sumping pikeun masihan dorongan sumanget ka putra/putrinya, supaya leuwih ka motivasi pikeun diajar.

  Sakitu wae anu tiasa ka pihatur, sewu nuhun laksa keti kabingahan kana samukawis perhatosannana. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum wr, wb.

  Pupuhu Sakola

  Dr. Yayan , M.Pd

  Baca juga: Contoh Surat Resmi Bahasa Sunda Tentang Kerja Bakti Atau Gotong Royong

  Nah, itulah yang dapat saya tuliskan pada contoh surat dinas dalam bahasa Sunda ini. Meskipun hanya dua buah contoh surat, namun semoga dapat dijadikan sebagai bahan referensi, baik untuk tugas sekolah maupun keperluan yang lainnya, terimakasih atas waktunya.