Contoh Wawangsalan Bahasa Sunda Jeung 30+ Contona!

Contoh Wawangsalan – Wawangsalan adalah salah satu bagian dari sisindiran sunda, wawangsalan ini di bentuk oleh sampiran (cangkang) dan isi. Pada sisindiran wawangsalan baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Wawangsalan biasanya memiliki delapan suku kata atau bahasa sundanya “enggang'”.

Dalam wawangsalan tidak ada persamaan di akhir suara suku katanya, baik antara baris sampiran pertama maupun baris kedua pada isinya. Sehingga dalam wawangsalan tidak ada persamaan (purwakanti) antara suku kata disetiap barisnya, beda halnya dengan paparikan maupun rarakitan.

Baca juga: Sisindiran Bahasa Sunda Kumpulan 50+ Pantun Pilihan

Contoh Wawangsalan Bahasa Sunda

Contoh Wawangsalan

Contoh Wawangsalan Bahasa Sunda

Asal kata (wangsal) pada sampiran wawangsalan ini memang dijelaskan di baris pertama, namun harus dicari dalam bagian isi, yang biasanya antara hal yang disembunyikan dan mempunyai persamaan bunyi dengan salah satu kata yang terdapat pada bagian isi di baris kedua tersebut.

Pada bentuk sastra wawangsalan ini ada semacam sampiran yang menyerupai teka-teki, atau tebakan. Singkatnya, wawangsalan itu harus melalui dua tahap, tahap pertama yakni menjawab teka-teki dan kedua adalah menghubungkan bunyi jawaban dari teka-teki kata tersebut dengan bunyi kata yang berdekatan dengan (bunyi kata) dari “isi.”

Pada umumnya, sisindiran jenis wawangsalan ini terdiri dari dua larik sampiran dan dua larik isi, tetapi terdapat pula yang berjumlah lebih dari itu. Bahkan ada sisindiran bahasa sunda dalam bentuk dangding, yakni satu bait sampiran dan satu bait lagi isinya.

Contoh Wawangsalan

Wangsalna: Kalkulator

(1) Alat ngitung dipencétan
(2) Imah gedé tapi kotor
(Kalkulator)

Arti Kata Wawangsalan

Wawangsalan sebenarnya berasal dari kata “wangsul” yakni kalau dalam bahasa indonesianya berarti kembali, pulang atau balik. Sehingga wawangsalan sering kita sebut juga sebagai bangbalikan, karena sampiran pada wawangsalan merupakan “tebak-tebakan” yang “jawabannya/wangsalna”  bisa ditemukan setelah kembali memerhatikan kata-kata sebelumnya (pada larik isi).

Kumpulan Contoh Wawangsalan Bahasa Sunda

Wawangsalan Sunda Jeung Contona

Selain contoh wawangsalan bahasa sunda yang sudah dituliskan diatas, tentunya masih banyak lagi contoh wawangsalan yang lainya dibawah ini yang merupakan wawangsalan satu bait sampiran dan satu bait isi atau dangding, silahkan dibaca semuanya.


1. Wangsal: Sakola

(1) Tempat urang diajar pangélmu
(2) Budak pinter kudu di béla (Hartina: Sakola)

2. Wangsal: Bogor

(1) Kota nu usum hujan
(2) Jadi jelema ulah bangor (Hartina: Bogor)

3. Wangsal: Lauk

(1) Hirupna dina cai
(2) si udin keur meuli caruluk (Hartina: Lauk)

4. Wangsal: Rabutan

(1) Tangkalna jangkung gedé
(2) Jelema botak euweuh bu’ukan (Hartina: Rambutan)

5. Wangsal: Béca

(1) Panumpangna diuk di hareup
(2) Ulah leumpang bari maca (Hartina: Béca)

6. Wangsal: Topi

(1) Dipakéna dina sirah
(2) Ema abdi reuseupna ngopi (Hartina: Topi)

7. Wangsal: Sangu

(1) Kadaharan sapopoé
(2) Guru ngomong kudu di dangu (Hartina: Sangu)

8. Wangsal: Kalkulator

(1) Alat ngitung dipencétan
(2) Rupa kasep tapi kotor (Hartina: Kalkulator)

9. Wangsal: Sendal

(1) Barang nu dipaké dina suku
(2) Hayang bisa tapi teu kedal (Hartina: Sendal)

10. Wangsal: Buku

(1) Tempat mun urang nulis
(2) Kuring keur motongan kuku (Hartina: Buku)

11. Wangsal: Hapé

(1) Alat keur urang ngobrol
(2) Ulah nganyeurikeun haté (Hartina: Hapé)

12. Wangsal: Toko

(1) Tempatna ngajual barang
(2) Ulah sok resep ngaroko (Hartina: Toko)

13. Wangsal: Kulkas

(1) Tempat nyieun ÉS batu
(2) Hirup sing sabar tur ikhlas (Hartina: Kulkas)

14. Wangsal: Kompor

(1) Alat paragi masak
(2) Komandan datang rék lapor (Hartina: Kompor)

15. Wangsal: Simeut

(1) Sato nu nempel di daun
(2) Urang daék solat supaya salamet (Hartina: Simeut)

16. Wangsal: Iwung

(1) Awi ngora loba hinisan
(2) Kuring arék ngala daun kawung (Hartina: Iwung)

17. Wangsal: Eurih

(1) Tangkalna sok dijadikeun obat
(2) Paturay téh sok nyieun sedih (Hartina: Eurih)

18. Wangsal: Areng

(1) Kayu di beuleum tutung
(2) rang mapah sasarengan (Hartina: Areng)

19. Wangsal: Bayawak

(1) Kadal gedé mentas walungan
(2) Kuring keur nyeuri awak (Hartina: Bayawak)

20. Wangsal: Merak

(1) Manuk alus gedé jangjangna
(2) Sangu tutung geus jadi kerak (Hartina: Merak)

21. Wangsal: Tipung

(1) Béas anu geus ditutuan
(2) Iraha deui atuh patepung (Hartina: Tipung)

22. Wangsal: Karéta

(1) Kandaraan panjang rodana loba
(2) Ulah loba cumarita (Hartina: Karéta)

23. Wangsal: Timah

(1) Barang paragi nyoldér
(2) Ngomong wéh ari moal mah (Hartina: Timah)

24. Wangsal: Gulali

(1) Gula permén digulung
(2) Abdi mah moal paduli (Hartina: Gulali)

25. Wangsal: Roti

(1) Dijieuna tina tipung tarigu
(2) Hirup mah kudu loba pangarti (Hartina: Roti)

26. Wangsal : Halis

(1) Bulu panon luhur soca
(2) éta si enéng mani geulis (Hartina: Halis)

27. Wangsal: Gelas

(1) Paragi nginum bahana beling
(2) Ulah hayang di welas waé (Hartina: Gelas)

27. Wangsal: Toké

(1) Cakcak gedé sok aya di para
(2) Boga amalan mah kudu di paké (Hartina: Toké)

28. Wangsal: Almenak

(1) Catetan bulan jeung taun
(2) Kudu adil salaku jadi ménak mah (Hartina: Almenak)

Nah, mungkin itu saja beberapa contoh wawangsalan bahasa sunda yang dapat dituliskan, artikel ini saya rangkum dari beberapa sumber di internet, dan tugas dalam materi wawangsalan bahasa sunda lainnya di sekolah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penulisan diatas, semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *