TUGAS

Disusun Keur Ngalaksanakeun Salah Sawios Tugas Mata Pelajaran Sunda

CARPON/CERPEN

Judul :

PERGAULAN ANU SALAH

Di karang ku :

PUTRI HENI SEPTIA

Kelas :

IX

PERGAULAN ANU SALAH

Dina poe jum’at aya 4 budak awewe anu uih sakolana sok mapah ka imahna, barudak ieu teh tara aya capena, ampir unggal poe budak teh uih sakolana lempang dibanding ngagunakeun kendaraan angkot, duka budak teh teu bogeun ongkos atawa kumaha.

Barudak teh terus leumpang nepi ka daerah pacurendang jeung mengger, dina jembatan menggger teh budak rada sieun kana jalanna, budak teh leumpang hiji-hiji, nepi dina terminal mengger teh barudak awewe nyarebrang gara-gara di geroan ku 2 lalaki, nyaeta kudel jeung gembul.

Kudel : Wey… kadieu
Refa : Hayu heh
Putri : Ih, kamana?
Rika : Ka pos
Bila : Hayu

Saentos nyebrang budak teh sasalaman ka budak lalaki, pas nepi di pos lain aya kudel jeung gembul wae, malahan lalakina leuwih ti 2 jalmi nyaeta manuel, dedi, encuk, jeung rian.

Reffa : A menta tanda tangan ayeuna
Manuel : Kadieu
Reffa : Di baju bae a tanda tangganna
Rika : A rika oge menta tanda tanggan yeuh
Encuk : Kadieu

Si rika jeung si reffa teu keur mentaan tanda tangan bae, duka jeung naon? Baju pramukana loba tanda tangan duka tanda tanggan saha wae, Sageus ngobrol barudak awewe teh langsung salaman deui teu kapikiran rek uih ka rompok na masing-masing.

Putri : Hayu balik
Bila : Hayu
Reffa : Pulang nya a
Manuel : Nya sok

Jagisukna ella, reffa rika jjeung putri katimu deui di sakolaan rapatna dina poe sabtu ngagunaan baju pramuka deui, di sakola budak teh kararumpul sambil ngrarobrol, beda mun di sakola mah uihna oge lain opatan bae malahan lewih ti 4 lamun di sakolaan teh nambahan babaturanna atawa barudak kumpulna nyaeta, ooh, kherunnisa, intan, sareng si kartika, loba pisan budak awewe teh lamun kumpulna di sakolaan.

Bel sakolana bunyi tanda masing-masing, akhirna bel istirahat bunyi tanda murid teh pada istirahat, barudak kaluar kelas pada jajan ka kantin babarengan, baraha menit si kartika, ooh, khoerunnisa, intan dararatang, budak tilu ieu agak saeutik bisa di bilang jaralalmi anu pilucueun soalna ngalalawak wae, kartika mah teu keur nyanyi regu sambil ngagendang, ari si khoerunnisa nyayian lagu india bae, tapi si intan jeung si ooh mah ilu kaditu kadieu.

Kherunnisa : Tum. Hi. Ho. (sambil lempang)
Intan : Jajan yuk
Kartika : Hayu
Putri : Heh nisa maneh mah teu kaur nyanyi lagu india wae”
Kherunnisa : Kumaha abdi

Barudak teh terus berbincang-bincang, saentos kitu barudak jarajan, sentos jarajan sareep barudak awewe teh bertingkah laku konyol nyaeta ngumpulan tong sampah, ngumpulan ember, jeung gagang serokan manfaat jeung di gegendang sambil nyanyi nyayian jeung gogoyangan di sakola.

Intan : Wey, candak ember itu
Reffa : Nya muhun, abdi nu ngagendang
Putri : Nya okke
Kherunnisa : Siap yeuh, abdi anu nyanyi
Bila : Hayu siap abdi oge
Kartika : Hiji… dua… tilu…
Kherunnisa : Tum…. Hi…. Ho… abtum… hi …. Ho..

Saentos kitu barudak asup ka kelas gara-gara bel asup ntos bunyi di tambah guru na ntos siap ngajjar, barudak teh belajar sampe jam terakhir, akhirna budak teh kalaluar kelas deui karna bel uih sakola oge, ntos bunyi, ella, reffa, rika, putri balik sakola bareng deui, saperti biasana budak teh balik lempang deui.

Samemeh di jalan barudak teh panggih deui jeung barudak lalaki eta nyaeta barudak KPJ (kumpulan penyanyi jalanan) nu so kaya di pos mengger, barudak awewe teh nyamperkeun deui ja teu ngarareunah mun kapanggih nteu salaman heulaan, akhirna budak teh sasalaman jeung ngarobrol nepi ka jam 03.00 sore barudak awewe teh araruih karna ntos sore.

Babaraha poe kemudian barudak awewe teh sakola saperti biasa jeung uih leumpang suku wae sampe ka kemis deui, di hari eta budak teh tambah akrab jeung babaturanna baru nyaeta budak KPJ (kumpulan penyanyi jalanan) makin poe atawa makin berganti hari barudak awewe teh semenjak ntos kenal jeung budak KPJ kuari sering maen nongkrong barareng, kumpul bareng.

Dugi aya hiji bikang jeung hiji lalaki eta saling rareuseup atawa mendem perasaan, poe kemis lewat katimu poe jumat jeung poe sabtu dina poe sabtu bila, rika jeung reffa nteu milu kumpul deui tapi lain deui jeung si putri manehna mah terus ulin bae, aya panggantina billa, rika sareng refa, nyaeta ooh, ooh, oge termasuk baturan sakolana si putri.

Budak awewe anus ok ulin bareng nongkrong bareng cuman nyesa hiji doang nyaeta putri, karena nu lainna mah entos pada tobat atawa cape ngabohongan indung kolotna gara-gara uih sakola na sore bae, padahal mah kaluar ti sakola teh jam 01.00 berang saentos dzuhur ngakuna ka indung n amah loba kagiatan di sakola supaya bisa kumpul jeung budak KPJ, si ella, rika, refa tara kumpul deui tapi putri tetep wae kumpul.

Ella : El amah embung kumpul deui
Rika : Huuh sama abdi oge
Putri : Ari manehna kumaha fa?
Refa : Sama-sama

Terus ngomongkeun kana masalah ngagoakeun indung, lanjut deui kana masalah mendem perasaan nyaeta putri sareng manuel. Poe sabtu datang deui, putri jeung si ooh boga rencana arek ulin, tapi di sapanjang jalan barudak mikir rek ulin kajauh tapi balik deui, akhirna rencana budak teh gagal ja teu aya kendaraan motor, budak mutuskeun ulin di pos mengger deui, di mengger ka panggih deui jeung budak lalaki eta.

Barudak awewe teh ngararobrol jeung budak KPJ akhirna jam 04.00 sore datang si putri mutuskeun jeung balik ka rompokna, satacan si putri balik si manuel ngomong ka si putri oge nurutkeun parentah si manuel, si putri oge langsung balik ka imah naik motor jeung ka aditt nyaeta rerncangan tethna si putri

Ooh : Hayang ulin jauh uih deui?
Putri : Heuh kamana nya?”
Ooh : Kamana tah Kamana
Putri : Tapi kan henteu aya kendaraan kumaha bisa ulin jauh?
Ooh : Nya sih, nya entoslah di pos bae
Putri : Nya geh..

(Manuel datang jeung tian, dedi)

Manuel : Ke peting aya acara teu ?
Putri : Teu aya
Manuel : Ke peting arek kamana ?
Putri : Arek di rompok sare
Manuel : malam minggu geh putri ulin jeung kabogoh
Putri : Yah henteu gaduh kabogoh
Manuel : Nya entos abdi tanggoan isukan di rorompok jam 10.00 isuk

Akhirna poe minggu datang, si ooh nyamper ka rompok si putri da nyaho mun si putri arek ka imah si manuel jam 10.00 isuk, ooh nyamper ka imahna kitu oge putri oge siap-siap make baju jeung tiung, mangkat jeung aleasan ka kolotna arek ngeprint padahal mah henteu, nepi ka imahna si manuel, aya si encuk, dedi, tian, muhadi, sareng si jawa.

Akhirna si encuk ngobrol jeung si ooh duka ngobrolkeun naon? Ari si putri jeung si manuel diuk di luhur korsi barudak duaan ngobrolkeun kana perasaan jeung masalah ngahindaran si putri wae mun aya si jawa, jawa teh sihoreng teh mantan kabogoh si putri, ahirna si manuel ngajelaskeun saentos jelas nu tadi si putri teu bisa ngahampurakeun si manuel jadi bisa ngahampurakeun.

Putri : “Kudu tah mun aya si jawa maneh ngahindar ti abdi
Manuel : Kieu wae yeuh manehna kan urut mantan kabogohna si jawa masa abdi dedeketan jeung si jawa, maneh di harep si jawa?”

Manuel : Abdi mah kieu nyaho kadinyana, teu pernah ku abdi Tanya tapi si jawa na cicing wae?
Putri : Nya entos ku abdi mah kieu wae lamun aya si jawa ulah ngahindar tapi abdi wae.
Manuel : Kok kitu? Nya entos ulah aya anu ngahindar dua duana, teuing aya si jawa oge
Putri : Maneh ngomong kitu pas ku abdi tos di Tanya, tapi lamun tacan di Tanya maneh moal boga pamikiran kos kitu.

Manuel : Nya entos abbdi menta maaf
Putri : Moal bisa maafkeun, abdi moal kumpul jeung budak KPJ kaasup maneh
Manuel : Ko kitu sih, sakalian wae ulah wauh sakalian
Putri : Nya entos oke, abdi oge moal kenal nu namina manuel sah?
Manuel : Keun ieu pernah aya jangji moal aya anu ninggalkeun tapi kiwari saha anu ninggalkeun?

Putri : Abdi
Manuel : Mening paeh abdi
Putri : Paeh atuh kadinya
Manuel : Nya ulah Tanya isuk abdi aya di makam
Putri : Kamana?
Manuel : Atuh paeh
Putri : Ih ulah asal ngomongna, putri sayang manuel embung kahilangan
Manuel : Manuel oge sayang, kunaon teu daek maafkeun
Putri : Nya entos di maafkeun.

Ahirna barudak babageran, nepi sore deui si ooh jeung si putri oge balik ka rompokna masing-masing, saentos kajadian eta si putri ngalaman loba masalah duka eta karma ti indung kolotna atawa lain? Si putri langsung saentos kitu si putri tara kaluar imah deui jeung ngabohongan ka kolotna.