Cerita Lucu Sunda Malam Jumat, si Mas Ukin!

Kahade ah, mun urang jadi jalma beunghar mah ulah mantak jadi sombong, sabab kanikmatan nu ngucur tur ngocor ti gusti bakalan ludes mun di barengan ku sombong. Mun urang boga harta loba leuwih alus urang rajin sodakoh.

Kitu oge mun boga bojo nu gelis, tong pamer komo bari sombong mah, bisi ahirna nikmat nu aya di urang teh leungit, siga kasus si ukin nu asal jawa, nu sok di sebut mas ukin tea ieu.

Cerita Lucu Sunda Malam Jumat

Manehna jalma pang beunghar-beungharna sa-antero jawa, hartana ngalimpah ruah, istrina oge 3B nyaeta bahenol bujur batok. Geulis kacida-cida bibir menor teu katulungan, ngan hanjakal ari mas ukin manehna mah sok sombong jeung takabur.

Dina hiji peuting, leuwih tepatna dina malam jum’at, aya sagerombolan panjahat nu arek maling. Kaparengan ari mas ukin teh keur sasarean jeung bojona, da meren arek sunah malam jum’atan tea.

Gancang carita, si maling datang ka imah si mas ukin bari keketeyepan lalaunan da supaya teu kapanggih ku hansip nu aya di imahna. Ahirna maling teh bisa asup kajero, basa maling eta asup ka kamar bari mawa peso, mas ukin kacida reuwaseuna bari jeung sieun naker. Tuluy ari mas ukin mah kabur bari tatalanyang ninggakeun istrina.

Si istrina  ceuratuh ngagoakik bari ngajerit, menta tutulung ka ka mas ukin. “MAS… UKIN, TOLONG !!! MASUKIN…!!!” Sirampok molohok bakating teu ngarti aya awe-awe anu nitah masukin? Ahirna eta si rampok ngagawean si eta awe-awe.

Bari jeung reuwas dicampur sieun, si awe-awe eta menta tulung deui ayeuna mah bari ngageroan ka hansip. “HANSIP..!!! HANSIP..!!! HANSIP..!!! Tapi teu kungsi lila, eta awe-awe teh ngajerit “SIP…!!! SIP…!!! SIP…!!!”

Duka kunaon meren..

Populer

Flashnews