Naskah Lutung Kasarung

* Sateupina lutung kasarung ka leweung..

Aki Panyumpit : Neng, ieu lutung pamasihan Purbararang kanggo pibujangeun
Purbasari
: Eh, Léngsér, geuning si Tétéh téh aya kénéh adilna, sanajan lutung
ogé teu kunanaon, tamba keueung di leuweung. Hatur nuhun béjakeun ka si
Tétéh.
Aki Panyumpit : Mangga Néng.

* Caturkeun
di sisi leuweung, Purbasari ngagolér dina palupuh sabebek, di hateup
welit sajalon. Lutung Kasarung ngangres ninggal kaayaan putri anu
sangsara.

Guruminda : Deudeuh teuing
Putri téh nalangsa pisan. Kuring rék neneda ka Sunan Ambu, neda sapaat
para Bujangga, niat misalin meungpeung Purbasari saré kénéh.

* Raksukan
digedogkeun, bray baranang siga béntang, kakasépan Guruminda kahiangan,
Panejanan tinekanan, sajiadna katurutan. Jleg ngajenggleg karatonna
leuwih agréng ti nagara. Tempas saré Purbasari jadi kasur tujuh tumpang,
disimbut sutra Banggala, disumpal ku benang emas. Janggelek Guruminda
jadi lutung deui.

advertisement

 

Purbasari : Ya Allah, naha jadi karaton ano agréng leuweung téh? Alhamdulillah ieu kanikmatan téh meni ka ajaib.

* Kabeungharan
jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara Pasir
Batang. Purbararang tambah sirik. Rupa-rupa akal dikotéktak, sangkan aya
alesan keur ngarah Purbasari.

Purbararang : Awas manéh Purbasari! Urang bakal ngancurkeun sagalana!

* Rupa-rupa
ékol Purbararang, antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan,
paloba-loba samping, pageulis-geulis rupa. Tapi rahayat jeung jaksa
mutus teu weléh Purbasari nu unggul. Tungtungna Purbararang ngajak
pakasép-kasép beubeureuh. Sakasép-kasépna lutung moal ngéléhkeun
sagoréng-goréngnana manusa.

Purbararang : Purbasari, ayeuna manéh bakal éléh kusabab beubeureuh kuring mah manusa ari manéh mah beubeureuhna ngan lutung!

* Purbasari
ngan bisa cicing rumasa éléh, tenggekna kari saketokeung di teukteuk.
Tuluy Lutung Kasarung ngagedogkeun raksukanana, baranyay hurung
janggelek jadi Guruminda deui.

Purbararang : Indrajaya, paéhan éta lutung jadi-jadian, beubeureuh si Purbasari!
Indrajaya ngamuk, tapi teu bisa majar kumaha, kaungkulan kadigjayaanna.
Indrajaya : Ku Aing paéhan sia!

* Dina
ahirna, Purbasari ngadeg Ratu di nagara Pasir Batang jadi prameswari
Guruminda. Ari Purbararang jadi pangangon. Indrajaya dihukum jadi
pangarit. Nagara Pasir Batang jadi maju dina pamaréntahan Purbasari
jeung Guruminda.

*Selesai*

2 of 2 NEXT >>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *