Sajak Sunda Halaman 3

31. Batu Mulya  
 
Anugrah ti Pertiwi 
Barabay herang 
Taya tandingna 
Manik-manik alam 
Ngageulis bumi 
Ngadangdan dunya 
  
Kadigjayaan 
Paagul-agul 
Pahade-hade 
Kabengbat kahayang 
Hayang jago 
Sangkan ditempo 
 
Ku balarea 
Jadi mumusuhan 
Jeung batur sorangan 
Demi cita-cita 
Kabeh diparat 
  
Mawa Mangpaat  
Hyang Rahman 
Resep nu mangpaat 
Kanjeng nabi 
resep ka nu mangpaat 
 
Leuwih hade 
Mun bisa mawa mangpaat 
Keur nu lian 
Kahyangan 
Jadi pangbalikan       
 
32. Keclak Cihujan  
 
Angin mapay-mapay dunya 
Mamawa Mega hideung 
Tina Mega hideung 
 
Lahir 
Indung Hirup  
Opat puluh poe 
Opat puluh peuting 
 
Indung Hirup 
Mapay-mapay dunya 
Maparinkeun kahuripan 
Pikeun Dewi Pertiwi 
Ngagugulung Dunya  
Cai.. 
Cai.. 
Cai.. 
Meleber ka mana-mana 
Ngakeukeup dunya 
Jol nu harejo pada lahir 
Tujuh puluh bagean 
 
Dikeukeupan 
Antukna Dewi Pertiwi 
Kagungan deui putra 
Putra nu mawa hawa 
Kahuripan 
 
33. Hirup Saluyu
 
Kacipta dina mangsa 
Hyang Rahman 
Keur mesem manis 
Kami kacipta 
pikeun jadi 
asal nu harirup 
 
Ku cara sakeclak cai  
Ka mana-mana 
Kami hayu 
Cicing di mana wae 
 
Meunang 
Ngan kudu ati-ati 
Ka Indung Dunya 
 
34. Ati
 
Babanyo Beresih Ati  
Dina diri kami 
Kacipta cai suci 
Cai suci keur bebersih 
Bebersih diri 
 
Tina sagala nu ledok 
Ledok lahir 
Ledok batin 
Ledok manah 
Supaya maraneh 
Bisa sujud muji 
 
35. Asalna Rijki
 
Hyang Rahman marengkeun 
Hujan turun ka bumi 
Bumi nu panas tengange 
Nereptep Dewi Sarangenge 
Kumbuh jaradi 
Nimat Dewata 
 
Awalna rijki 
Leubeut daun katingali 
Harejo 
Pikeun mahluk ngala rijki 
Burujul hawa 
Pikeun kakuatan lahir 
 
36. Bumi Endah 
 
Manon kana pamandangan 
Nineung ati 
Nineung sawarga 
Cinta 
Tengtrem 
Tiis ceuli 
 
Herang mata  
Mesemna Hyang Rahman 
Di Tatar Parahyangan 
Singgasana Rahyang suci 
Di palataran Wisnu 
Ngantunkeun jenengna 
 
37. Benteng Alam  
 
Narantung jangkung 
Sigep mohal ingkah  
Najan Indung Hirup 
Ngabaya ka Dewi Pertiwi  
Mere pangiuhan 
Tina tepna Dewi Sarangenge   
 
38. 1000 Sayap 
 
Nurut ka Rumuhun 
Nyaah ka nu someah 
Ting haliber 
Indung peuting 
 
Mawa beja 
Ka sakumna umat 
Meberkeun jangjang 
Kakalayangan di langit 
Dina malem mulya 
 
Rewu pahala 
Ngagawean panitah 
Ti Hyang Rahman 
Tina jangjangna 
Sawarga sumebar 
 
 
39. Dua Malak 
 
Kami mah aya 
Di unggal taktak 
Kami mah ningali 
Kami mah nyakseni 
Kami mah nguping 
Kami mah nunutur 
 
Ka mana wae anjeun? 
Kumaha wae anjeun? 
Nanaonan wae anjeun? 
Mere naon anjeun? 
Ngomong naon wae anjeun? 
Eling teu anjeun? 
 
Pok Hayang Naon? 
Gusti Hyang Keresa 
Hoyong teu maot 
Di angkasa  
Gusti Hyang Keresa 
Hoyong teu katingali 
 
Ku jalmi-jalmi  
Gusti Hyang Keresa 
Hoyong hiji turunan Al Jan 
Jadi Ratu di hiji langit  
Gusti Hyang Keresa 
 
Hatur nuhun 
Sadaya puji kagungan 
Gusti  
 
40. Bumi Perang 
 
Bumi nu makmur 
Bumi nu subur 
Dalapan karajaan 
Silih perang 
Silih kaniaya 
 
Generasi awal nu kupur 
Nganiaya generasi lian 
Ijajil mingpin juritan 
 
Prajurit langit ngabinasakeun 
Sakabeh bangsa kupur  
Ijajil tuluy takabur 
Nampik parentah Allah 
 
 

3 of 4

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *