Kumpulan 137 pribahasa atau istilah dalam bahasa sunda

Kumpulan 137 pribahasa istilah bahasa sunda - Page 3
(HALAMAN 3 DARI 3 )

 

101.  Katempuhan buntut maung: Jadi pengganti kesusahan orang lain.
102. Kudu nyaho lautanana kudu nyaho tatambanganana : Harus tahu apa kesukaannya, perilakunya, kebiasannya, dan sebagainya.
103. Landung kandungan laer aisan: Sabar dan penuh pertimbangan.
104.  Lauk buruk milu mijah, piritan milu endogan: Ikut-ikutan bicara padahal tidak berhak bicara.
105. Mangkok emas eusi madu: Orang yang baik budi dan bahasanya.
106. Manuk hiber ku jangjangna: Manusia hidup dengan akalnya.
107. Marebutkeun balung tanpa eusi: Memperebutkan sesuatu yang tidak ada hasilnya.
108. Melengkung beukas nyalahan: Yang dikira-kira bagus ternyata hasilnya sebaliknya.
109.  Mun teu ngarah moal ngarih: Harus mau berusaha supaya berhasil.
110. Nangkeup mawa Eunyeuh: Minta tolong, tetapi membawa sial kepada penolongnya.

 

111. Nepak cai malar ceret: hasud ka batur/manehna hayang dipihade.
112. Kawas gula jeung peueut: jadi hiji, tina hade pada hade/silih asih.
113. Ngadago uncal mapal: Menunggu sesuatu yang belum tentu datang.
114. Ngagandong kejo susah nyatu: Loba titaheun, hese nitah.
115. Saherang-herang beas: Sebersih-bersihnya hati kepada musuh, tidak akan bersih sekali.
116. Sapi anut ka banteng: perempuan mengikuti laki-laki.
117. Seuneu hurung, cai caah: Sedang bernafsu.
118. Uyah tara tees ka luhur: Sifat orang tua turun ke anak.
119. Ngagedag bari mulungan: Menanyakan sesuatu yang dia tidak tahu, tapi ketika bertanya dia pura-pura sudah tahu.
120. Ngagulkeun (agul ku) payung butut: Menyombongkan orang tua, leluhurnya sendiri.

 

121. Ngahurun balung ku tulung: Sedang kesusahan.
122. Ngaliarkeun taleus ateul: ngomongkeun, atawa ngabeja-bejakeun omongan nu teu hade, anu matak cilaka atawa matak era.
123.  Ngawur kasintu nyieuhkeun hayam: Sangat baik kepada orang lain, tetapi kerabat sendiri ditelantarkan.
124.  Nyalindung ka gelung: Lelaki melarat menikah kepada wanita kaya supaya bisa numpang hidup.
125. Nyiduh ka langit: memberi nasehat kepada orang yang lebih tua.
126. Pacikrak ngalawan merak: Rakyat kecil melawan bangsawan.
127. Mihape hayam ka heulang: Menitipkan harta kepada pencuri.
128. Monyet kapalingan jagong: Pencuri jadi korban pencurian, penipu ditipu.
129. Monyet dibere sesengked: Orang jahat diberi jalan untuk memuluskan aksinya.
130. Monyet ngagugulung kalapa: Mempunyai sesuatu tetapi tidak tahu cara menggunakannya.

 

131. Mopo memeh nanggung: Merasa tidak sanggup berbuat padahal belum dikerjakan, bisa juga kumeok memeh dipacok.
132. Moro julang ngaleupaskeun peusing: Meninggalkan sesuatu yang sudah pasti, untuk mencari sesuatu yang belum pasti berhasil.
133.  Panday tara boga bedog: Tukang membuat suatu barang, dia sendiri tidak memiliki barang itu.
134. Pipilih nyiar nu leuwih, koceplak meunang nu pecak : Berharap dapat yang paling bagus, dapatnya malah paling jelek.
135. Pupulur memeh mantun: Minta upah sebelum kerja.
136. Rusuh luput, gancang pincang kajeun kendor dapon ngagembol: Daripada cepat tapi sia-sia, lebih baik lambat tapi berhasil.
137. Sagalak-galaking macan, moal datang ka nyatu anak: Meski jahat tidak akan membunuh anaknya sendiri.

  3 of 3