Soal Kelas 3 Bahasa Sunda MID Semester 1 Tahun Ajaran 2013 - 2014

Mempelajari berbagai macam soal akan membuat siswa semakin lebih tahu banyak terhadap materi mana yang sudah dikuasai atau belum. Latihan soal juga dapat membuat kita semakin fokus belajar materi-materi, termasuk pelajaran bahasa sunda, sehingga akan menjadi sarana latihan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian di tahun berikutnya.

Soal Kelas 3 Bahasa Sunda MID Semester 1

Soal Kelas 3 Bahasa Sunda MID Semester 1 Tahun Ajaran 2013 - 2014

Mata Pelajaran : Basa Sunda
Nama : ……………………………………
Hari / Tanggal : ……………………………………
Kelas : III ( tiga)

I. Cakra (X) salah sahiji huruf a, b, c, atawa d nu dianggap paling bener!

1. Lingkungan anu kotor kudu di.....
a. antep
b. beresihan
c. pelakan
d. banjuran

2. Hawa anu beresih matak ..... kana awak
a. nyehatkeun
b. nyegerkeun
c. nyugemakeun
d. ngageringkeun

3. Dina raga anu sehat aya jiwa anu.....
a. maju
b. gering
c. kuat
d. cicing

4. Kasakit nu aya dina sirah diantarana.....
a. beresin
b. salesma
c. maag
d. rieut

5. Desa anu sehat nyaeta desa nu.....
a. beresih
b. kalotor
c. barau
d. barala

6. ...... ayana desa Sentul Jaya ?
a. Iraha
b. Dimana
c. Saha
d. Kamana

7. Patani melak pare di.....
a. kebon
b. sawah
c. pipir
d. kolong

8. Teu meunang ngotoran tembok sakola. Kalimah eta kaasup kalimah.....
a. Parentah
b. Pananya
c. Papagah
d. Panyaran

9. Ngajaga kabersihan sakola mangrupakeun kawajiban.....
a. Guru
b. Penjaga
c. Murid
d. Warga sakola

10. Runtah kudu di piceun ka.....
a. kebon
b. sawah
c. tempatna
d. walungan

11. Lamun rek barang dahar kudu ngumbah ..... bisi nyeri beteung
a. leungeun
b. beungeut
c. suku
d. sirah

12. Ulah huhujanan bisi nyeri.....
a. huntu
b. leungeun
c. sirah
d. beuteung

13. Pakean meunang nyeusuh kudu di.....
a. setrika
b. anteupkeun
c. tilepan
d. poekeun

14. Lamun urang ditanya kubatur urang kudu ngajawab bari.....
a. molotot
b. sopan
c. nyentak
d. ngagerenyem

15. Dihandap ieu kaasup kana kecap pananya, iwal ti.....
a. kamana
b. kasaha
c. kalapa
d. kasabaraha

II. Eusian pananya dihandap ieu ku jawaban anu tepat!

16. Kasakit anu aya dina irung nyaeta....
17. Kudu kumaha lamun urang dititah ku kolot?
18. Hayam anu kongkorongok nyaeta hayam.....
19. Lamun urang natamu ka imah batur, urang kudu....
20. Nuduhkeun barang kanu sakoloteun kudu ku.....

Nah, demikianlah contoh soal pada MID semester 1 kelas 3, tahun pelajaran 2013-2014. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua, dan menjadi bahan referensi untuk belajar dalam menghadapi ulangan ditahun selanjutnya. Good luck!