15+ Contoh Soal Latihan Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 2

Contoh soal bahasa sunda dibawah ini merupakan bahan referensi yang dapat dipelajari oleh siswa sekolah dasar baik itu menghadapi UN maupun UAS, selain itu pula bisa juga dijadikan sebagai bahan untuk membuat beberapa contoh pertanyaan pada lebar kerja siswa, berikut 15 contoh soal bahasa sunda untuk kelas 3 SD.

Contoh Soal Latihan Bahasa Sunda Kelas 3

I. Cakra (X) huruf a, b, c, atawa d dina jawaban nu bener!

15 Latihan Soal Bahasa Sunda Kelas 3

1. Saban isuk kembang teh tos disembor. Disembor sarua hartina jeung…..

A. diala
B. dituar
C. disiram
D. dimandian

2. Akbar mah mani adigung, karek boga sapedah hiji oge. Adigung teh sarua jeung…..

A. gede hulu
B. gede huntu
C. gede bohong
D. gede sirah

3. Mastaka teh lemesna tina….

A. beuteung
B. beuheung
C. sirah
D. beungeut

4. Nu matak oge ulah ngaemam wae permen bisi….

A. nyeri beuteng
B. nyeri hate
C. nyeri sirah
D. nyeri huntu

5…… hargana beas teh?

A. iraha
B. kumaha
C. sabaraha
D. naha

6. Fita sukuna getihan, sabab nincak….

A. endog
B. beling
C. taraje
D. cangkang cau

7. Panon gunana keur….

A. ngambeu
B. ngadangukeun
C. ningali
D. nyagap

8. Mun ka pendak di jalan sareng ibu guru, hadena urang….

A. ngabalieur bisi katingalieun
B. lumpat satarikna
C. salam sareng naros bade kamana
D. teu malire

9. Rifa bulak-balik wae ka jamban da seueur teuing emam es, ku dokter dipiwarang eueut oralit. Lia teh katerap ku kasakit….

A. bisul
B. diare
C. nteri sirah
D. cacingeun

10. Cenah mah kelenci teh tara nyeri panon ku sabab nyatuna jeung….

A. wortel
B. kangkung
C. bayem
D jukut

II. Eusian titik-titik di handap ieu!

1. Adi awewe indung disebut….
2. Bapana bapa disebut…..
3. Memeh indit ka sakola, urang teh kudu ….. ka kolot
4. Imam indit ka jamban rek…..
5. Yuswana nembe 9 taun. Yuswa teh lemesna tina….

Lanjutkan latihan?

Baca juga: 30 Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 1

Populer

Flashnews