BAB III 
PANUTUP 

1. KACINDEKAN

Nurutkeun hasil katerangan wawancara di luhur, tiasa masihan kacindekan yen tugas saurang polisi teh henteu gampil. Di kota bogor sorangan tingkat kasadaran masyarakat kana aturan lalu lintas masih seueur keneh anu tacan patuh, sapertos hoream ngagunakeun helm, teu ngahiraukeun lampu merah, kebut-kebutan dijalanan, sareng lian sajabana.

Disiplin kana aturan lalu lintas dijalan raya teh tujuana pikeun kasalametan urang sararea. Aturan dijieun sanes kanggo dilanggar, tapi kudu ku urang patuhan.

2. SARAN

Salaku jadi pengendara anu sae, sakedahna urang tiasa naatan sakabeh peraturan lalu lintas anu aya dijalan. Sateuacan berkendara, urang oge kedah ngagunakeun helm, masker, sarta ulah hilap nyandak SIM (Surat Ijin Mengemudi) sarta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Wanci berkendara ulah kantos kebut-kebutan sadaekna dijalan raya, sabab tiasa ngabahayakeun diri sorangan sarta ngabahayakeun batur.

Ulah kantos boga fikiran negatif ka polisi, lantaran urang kena tilang ku polisi. Margi urang di tilang, sabab urang ngalakukeun hiji palanggaran. Atos jadi kawajiban saurang polisi kanggo menertibkeun sarta menggatur lalu lintas teh. Ulah hilaf oge, sateuacan berkendara kedah ngado’a heula, supados salamet dugi ka tempat tujuan.

==Selesai==

Demikianlah contoh susunan lengkap makalah laporan wawancara bahasa sunda tentang polisi yang berkaitan dengan lalu lintas berkendara sepeda motor di jalan raya. Semoga dapat bermanfaat, dan terimakasih atas waktunya.