Dupi nganiatan ngaos, seueurna opat perkawis
Hiji niat karena Allah, ngalakonan parentah-Na

Kaduana niat miceun kabodoan awak abdi, supaya janten salamet, salamet dunya akherat

Katiluna mun tos timu niat bade dilakonan, dilakonan ku sorangan, sareng sadaya rerencangan.
Kaopatna niat ngaos nga hirup-hirup agami, agamina kanjeng nabi, nabi utusan Ilahi

Nun Gusti, nu janten Pangeran, mugi teuteup rahmat sareng salam ka junjungan, sareng mugi Gusti ngahapunteun dosa abdi, miwa toat digampilkeun.