✓ Doa Sunda Wiwitan dan Kumpulan Sahadat Sunda Buhun

Agama Sunda Wiwitan merupakan salah satu contoh dari warisan budaya kekayaan masyarakat Indonesia. Agama tersebut terus hidup lestari serta damai di tengah-tengah hutan tua yang lebat di sungai puncak gunung kendang, di Banten Selatan.

Apa kepercayaan Sunda Wiwitan?

Dalam kisah cerita Parahyangan, Sunda Wiwitan disebut sebagai kepercayaan jadi Sunda. Sunda Wiwitan sendiri berarti Jati, pokok, pertama, atau asal. Salah seorang kokolot di kampung Cikeusik, menjelaskan bahwa kepercayaan animisme di masyarakat Baduy itu sudah tercampur oleh unsur agama Hindu dan juga Islam.

kitab Sang Hyang siksa kandang karesian

Agama Sunda Wiwitan ini terkandung di dalam sebuah kitab Sang Hyang siksa kandang karesian, dimana kitab tersebut berasal dari kerajaan Sunda. Kitab Sang Hyang sendiri berisi mengenai tuntunan moral, ajaran keagamaan, aturan, serta budi pekerti. Di perpustakaan Indonesia, kitab ini disebut dengan keropak 630.

Doa Sunda Wiwitan

Menurut beberapa sumber yang ada, jangjawokan dari Urang Baduy yang menggunakan istilah yang digunakan para pemeluk agama islam, seperti didalam Sawer Panganten dan Sadat Islam. Padahal Urang Baduy memeluk agama Sunda Wiwitan, atau Jati Sunda. Adapun contoh Doa Sunda Wiwitan dari Sawer Panganten Baduy dan sadat Islam seperti dibawah ini :

Wiwitan Sawer Panganten Baduy

Bismillahirrahmanirrahim
Pangapunten ka sadaya
Ka nu tua ka nu anom,
Sumawon kanu sepuh mah,
Kaula badé nyembahkeun,
Nyi panganten sareng ki panganten.

Sadat Islam

Sadat Islam aya dua
Ngislamkeun badan kalawan nyawa
Dat hirup tangkal iman
Ngimankeun badan sakujur,
Hudang subuh banyu wulu,
Parentah Kangjeng Gusti,
Nabi Adam pang nyampurnakeun badan awaking
Sir suci
Sir adam
Sir Muhammad
Muhammad Jaka lalana,
Nu aya di saluhuring alam.

Doa untuk belajar, bertujuan agar dicerahkan pikiran pemohonnya

Doa sunda wiwitan untuk belajar
Sumber @Universitas Gadjah Mada

Contoh lainnya di masyarakat sunda wiwitan dapat ditemukan pula dalam do’a untuk belajar, yang bertujuan agar dicerahkan pikiran dari orang yang memohonnya, berikut kutipan doanya.

Allahuma hujud bungbang
Nu hurung dina jajantung
Nu ruhay dina kalilipa
Remet meteng dina angen
bray padang… Allah.
Pang mukakeun ka reremet nu aya di diri kaula
Bray padang..
Bray ca’ang..
Ca’angna sa lalawasna
Lawasna Saumur kaula.

Doa Sahadat Sunda

Orang Kanekes Baduy Dalam (Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo) juga mengenal istilah Sahadat, yang disebut Sahadat Sunda, sebagai berikut :

Asyhadu syahadat Sunda, zama alloh ngan sorangan. Kaduana Gusti Rasul, katilu Nabi Muhammad, Kaopat umat Muhammad. Nu cicing di bumi angari cing. Nu Calik dina alam keueung. Ngacacang di alam mokaha. Salamet umat Muhammad.

(Asyhadu Syahadat Sunda, Zaman allah hanya satu. Kedua para Rasul. Ketiga Nabi Muhammad. Keempat umat Muhammad. Yang tinggal di Bumi yang ramai. Yang duduk di alam takut. Menjelajah alam nafsu. Selamat umat Muhammad).

Baca juga: Agama Suku Baduy Dalam dan Baduy Luar di Kanekes Banten

Perbedaan antara Sahadat di dalam agama Islam dengan Sahadat Buhun diakui pula oleh masyarakat Baduy, bahwa sahadat menurut ajaran Sunda Wiwitan itu diartikan sebagai rangkaian kalimat berisi do’a atau jampe-jampe yang disampaikan kepada Sang Pencipta seuai dengan  kebutuhannya masing-masing.

Rupa-rupa sahadat sunda Buhun

Dibawah ini adalah beberapa macam contoh Doa Sahadat Sunda Buhun Yang isinya Mengesakan Adanya Dzat Allah, Yang ada dalam khazanah kasundaan di jawa barat.

ASHADU SAHADAT SUNDA

KaAgunganNA Pancer Pasti,
Pepes welas kalanggengan umat manusa,
Hurip kawasa, lawang pangrasa, miluhung rasana,
Cumablak Dat Alif Langgeng Ngadeg Satengahing Jagat,
Bumi manik, lemah langit, tatahan bujal buana,
Jungjungan langit pahuwa Ratu Anggawati tatahan jaman,
Kang daim Nu Leuwih Agung Anu Wisesa,
Anu kagungan Sajagat Bumi Alam.
Allah hu, Allah….Allahu, Allah, Allah Hu Allah….Allahu Allah.

SAHADAT SUNDA

Bismilah hirohman nirohim,
Ashadu sahadat sunda,
NgaAgungkeun dat Alloh,
Alif Allah ingkang ngadeg satengahing Jagat, dat lat, dat les
Dat langgeng sifat Alloh,
Ngandika nu gaduh asma All0h,
Tetep iman sareng islam kersaning Alloh,
Ashadu ala ilaha illalloh,
Wa ashadu ana muhamaddarosullulloh.

SAHADAT BAWA NGAJADI

Ashadu sahadat bawa ngajadi,
sahadat bathin manusa,
malaikat dat maring Alloh,
medal ti Adam nu ngajadi,
metuna ti Ratu Galuh,
tinu dzat opat,
metuna ti kuncung Agung,
medal cahyaning AlloH,
tina Sir acining putih,
jasad sukma rohing nyawa.

Syahadat Sancang

Asyahadu Syahadat Sunda
Jaman Allah ngan sorangan,
Kaduana Gusti Rasul,
Katilu Nabi Muhammad,
Kaopat umat Muhammad,
Nu cicing di bumi anggaricing,
Nu calik di alam keueung,
Ngacacang di alam mokaha,
Salamet umat Muhammad.

Sahadat Sunda Cirebon Girang

Ashadu sahadat sunda
sahadat kaula ngan sahiji
raden santri kuncung putih
nu calik di cirebon girang
nu rebo tanpa wekasan
hurip gusti, waras abdi/(…….)
hurip teu keuna ku gingsir
waras teu keuna ku owah
hurip ku kersaning allah ta’ala
Laa illaha illaallah muhammadurrasullaallah

Sahadat Iman

Ashadu iman tuhu
Sahadat iman nuradan
iman ngadeg satuhune
qori Allah korsi Allah
korsi nabi Rosululloh
Laa ilaha ilalloh muhammadur rosululloh

Sahadat Sejating Diri

Ashadu dzat gusti dzat abdi, rasa gusti rasa abdi,
jumeneng gusti jumeneng abdi, dzat sejatining manusa,
kawasa sa alam dunya, tunduk takluk sakabeh mahluk,
tunduk tanak kersa ku kawasa Alloh,
hirup langgeng di dunya, hirup langgeng di akherat,
kun sejatining manusa ruh kaula jasad, jasad kaula dunya, ruh kaula akherat
Laa ilaha ilalloh muhammadur rosululloh.

Du’a Panyipuh Elmu Pangaweruh

Bur sipuh pangaweruh,
pangasahan pangawasa,
hurungna ku Gusti.
Lencupna ku Allah ta’ala.
Laa ilaha ilalloh muhammadur rosululloh

Penutup:

Sahadat menurut ajaran sunda buhun sendiri diartikan sebagai rangkaian kalimat yang didalamnya berisi doa, jampe atau jangjawokan yang disampaikan kepada sang pencipta alam, sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi masing-masing, oleh karena itu pengucapannya tidak sembarangan ada tatakramanya.

Populer

Flashnews