Jangjawokan Sunda, Asal Muasal, Penggunaan dan Contohnya

Orang Sunda mempunyai produk budaya yang hingga saat ini masih dipertahankan terutama di daerah pedesaan yang disebut dengan yang jangjawokan. Penganut Agama Sunda Wiwitan tradisional juga mengenal istilah jangjawokan Sunda ini.

Di jawa barat sendiri, istilah jangjawokan masih dikenal serta masih banyak sebagian masyarakat yang masih mempelajari dan mengajarkannya. Jangjawokan atau jampe-jampe seperti halnya ucapan namun dengan tujuan magis untuk tujuan tertentu.

Penggunaan Jangjawokan

Peran jangjawokan sendiri pada jaman dahulu, keberadaannya itu sebagai pengganti dari penyembuhan modern, seperti dokter, pikolog, atau apapun yang terkait masalah penyebuhan fisik dan psikis. Kekuatan magisnya terletak pada kebersihan dan kesungguhan hati dari si pengucapnya.

Masyarakat Sunda biasa menggunakan jangjawokan ini untuk kegiatan sehari-hari, seperti setiap laku lampah, bekerja, berdoa, saat pengolahan padi, dan lain sebagainya. Jangjawokan ada yang diucapkan secara lirih seperti berbisik dan ada juga yang mengucapkannya dalam hati, seperti misalnya jangjawokan ketika menyepah (nyeupah).

Asal Muasal Istilah Jangjawokan di Masyarakat Sunda

Asal Muasal Istilah Jangjawokan di Masyarakat Sunda

Wahyu Wibisana, dalam buku sastranya pernah menjelaskan bahwa ada 2 buah bentuk puisi Sunda yang bisa dikatakan bersifat buhun atau kuno, yakni Ajimantra dan bentuk puisi pada carita pantun. Istilah ajimantra sendiri diambil dari bentuk naskah kuno "Sanghyang Siksa Kandang Karesian".

Sedangkan puisi pada carita pantun sudah ada sejak tahun 1518, sama artinya dengan istilah mantra sekarang. Puisi didalam cerita pantun nampak dari "rajah" dan "nataan". Jangjawokan merupakan kata lain atau sama artinya dari Ajimantra. Istilah ajimantra digunakan dalam Naskah Siksa KandaNg Karesiyan, yang ditulis pada tahun 1518 M.

Sedangkan penggunaan istilah Jangjawokan sendiri tidak diketahui kapan digunakannya? Karena orang Sunda dulu lebih banyak menggunakan istilah Jangjawokan dan ajian dari pada Ajimantra, sehingga istilah ajimantra kurang begitu dikenali.

Arti Jangjawokan (Ajimantra)

Istilah "Aji" di dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan yang menyebabkan seseorang menjadi sakti, sedangkan kata "mantra" ditafsirkan sebagai perkataan yang mendatangkan kekuatan gaib, atau susunan kata berunsur puisi (seperti rima, dan irama) yang dianggap mengandung kekuatan gaib.

Ciri Ciri Jangjawokan

Menurut Wahyu Wibisana, jangjawokan itu memiliki ciri-ciri yang khusus, diantara akan dijelaskan seperti dibawah ini.

1. Menyebutkan nama kuasa yang bersifat khayal atau bukan sebenarnya, seperti nama-nama Pohaci, Sanghiyang Asri, Batara, Batari, dan sebagainya.

2. Pada kalimat Jangjawokan orang yang mengucap seolah-olah berada di posisi yang kuat, secara otomatis akan berhadapan dengan pihak yang lebih lemah.

3. Berhubungan dengan puisi karena Jangjawokan merupakan kelanjutan dari gaya sastra Sunda dan carita pantun, yang di dalamnya terdapat perintah, desakan maupun himbauan yang tegas.

4. Adanya Rima yang berfungsi magis, yang membuat ingatan seseorang menjadi kuat bagi orang mengucapkannya.

5. Adanya kode bahasa dalam Aji mantra yang hidup di Baduy maupun di Priangan, sehingga bahasa jangjawokan mudah diserap atau disesuaikan dengan lidah si pengucapnya.

6. Terkesan sebagai sastra lama atau kuno yang pernah muncul sesudah sastra Sunda.

Indeks
 1. Asal Muasal Istilah Jangjawokan di Masyarakat Sunda
 2. Arti Jangjawokan (Ajimantra)
 • Contoh Jangjawokan Jampe-Jampe Sunda
 • Jangjawokan Asihan (Penarik) atau Perintah Batin (Rasa)
  1. Jangjawokan Permohonan Ijin
 • Jangjawokan Pemberi Perintah
  1. Ka Jangjawokan Paragi dibuat Aya
 • Contoh Jangjawokan Jampe-Jampe Sunda

  Contoh Jangjawokan Jampe-Jampe Sunda

  Berikut dibawah ini adalah beberapa contoh-contoh Jangjawokan, Ajimantra atau jampe-jampe yang diturunkan ecara turun temurun oleh karuhun atau orang tua sunda terdahulu.

  Jangjawokan Paranti Ngajajamuan Awéwé Supaya Jadi Parawan Deui

  Saratna dina buah cau kulutuk anu sacinggir gedéna lobana opat belas ésé. Puasa sapoé sapeuting. Ieu du’ana:

  Bismillahirrohmanirrohim
  Kulit raket otot raket
  daging raket balung raket
  pet pet dipepetan.

  Jangjawokan Asihan (Penarik) atau Perintah Batin (Rasa)

  Contoh 1

  Seureuh seuri
  Pinang nanggeng
  Apuna galugaet angen
  Gambirna pamuket angen
  Bakona galuge sari
  Coh nyay, parupat nyay, loeko lenyay
  Cucunduking aing taruk harendong
  Cucunduking aing taruk paku hurang
  Keuna asihan awaking
  Asihan si leuget teureup.

  Contoh 2

  Ka Indung anu ngandung
  Ka Rama anu ngayuga
  Ka Indung nu teu ngandung
  Ka Rama anu teu ngayuga

  kadu lur opat kalima pancer
  Pang nepikeun ieu hate
  Ka Indung na anu ngandung
  Ka Rama na anu ngayuga
  Ka Indung na nu teu ngandung
  Ka Rama anu teu ngayuga

  Kadulur na opat kalima pancer
  Kalawan kanu ngurus ngaluis
  Hirup jeung huripna... (si anu)
  Pamugi sing ....

  Baca juga: Asihan Sunda Buhun, Kumpulan Jangjawokan Asihan Pemikat!

  Contoh jangjawokan perintah bathin terlihat dari jangjawokan tentang Asihan (penarik) diatas, ditemukan ada perintah bathin (rasa) dari pembaca jangjawokan kepada bathin (rasa) orang yang dituju, untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya.

  Jangjawokan Permohonan Ijin

  Jampe Unggah (Memasuki Rumah)

  Ashadu sahadat bumi
  Ma ayu malebetan
  Bumi rangsak tanpa werat
  Lan tatapakan ing Muhammad
  Birahmatika ya arohmana rohomin

  Jampe Turun (Pergi dari Rumah)

  Allohuma ibu bumi
  Medal tapak tatapakan
  Turun wawa yang ing Muhamad
  Birahmatika ya arohma rohimin.

  Jika dilihat lebih lanjut, kedua jampe diatas merupakan jangjawokan yang berisi permohonan bathin kepada sesuatu yakni ”Yang Gaib” dimintakan ijin terlebih dahulu kepada ”Yang Maha Gaib”, atau dapat juga disimpulkan bahwa semua dapat terjadi atas kehendak dari yang Maha Gaib.

  Jangjawokan Pemberi Perintah

  Jampe nyimpen beas (Menaruh beras)

  Mangga Nyi Pohaci
  Nyimas Alane Nyimas Mulane
  Geura ngalih ka gedong manik ratna inten
  Abdi ngiringan...

  Jampe Ngisikan (mencuci beras)

  Mangga Nyimas Alene Nyimas Mulane
  Geura siram dibanyu mu’min
  Di Talaga Kalkaosar
  Abdi ngiringan...

  Jampe nyimpen Beas (Menyimpan beras)

  Mangga Nyi Pohaci
  Nyimas Alane Nyimas Mulane
  Geura ngalih ka gedong manik ratna inten
  Abdi ngiringan...

  Ka Jangjawokan Paragi dibuat Aya

  Jangjawokan dapat disebut juga sebagai jampe sehari-hari, sebelum akan pepergian keluar rumah, masyarakat sunda dahulu biasanya akan mengucapkan sebuah jampe, contohnya seperti dibawah ini.

  Sukma nu mipit, sukma nu dipipit
  Tunggal badan kalawan nyawa
  Nyi Pohaci Mayaherang
  Nyi Pohaci Mayalenggang
  Ulah geder ulah reuwas
  Cunduk anu mupu
  Datang anu ngala
  Nya maneh sarasa tunggal
  Kahanan sri kadunan
  Kandi candoli aci permana dewa
  Aci asihan.

  Jangjawokan paranti di pupur

  pupur aing pupur panyambur
  panyambur panyangkir rupa
  nyalin rupa ti dewata
  nyalin sari widadari
  di deuleu tihareup sieup
  di sawang ti tukang leunyang
  di tilik ti gigir leungik
  mangka weulas mangka asih kanu di pupur
  di tenjo ku saideur kabeh

  Jangjawokan Ngalintar atawa Nguseup Supaya Loba Laukna

  Aki Rékrék Turaya
  anak patutan turunkeun
  aing nya pangkonan sia
  Banyu emas nu lénggang putih
  Bayu emas nu lénggang hérang
  bumi meneng //bayu meneng -7-
  Ku Sang Kilat kumoncorong ratna putih
  Sang Ibut Putih undur ku Sang Kilat Sakti
  Ya isun sang D(e)mit Jati. Tamat

  Dari beberapa Jangjawokan tersebut baik pemberi perintah, peminta ijin, maupun asihan, penyatuan batin dari kandungan yang terdapat pada jangjawokian dilakukan melalui proses berpuasa ataupun semacam tirakat, hal ini mungkin untuk menumbuhkan kesungguhan serta keteguhan hati dan keyakinan agar tujuan bisa dicapai.

  Penutup

  Sangat sulit untuk mendefinisikan Jangjawokan ini, karena apabila dilihat dari isi kandungan di dalam jangjawokan tersebut sendiri, memang ada pernyataan untuk meminta kepada kekuatan gaib, namun juga ditemukan adanya upaya untuk menguatkan batin dan menegaskan tentang Dzat atau yang maha kuasa.

  Apabila jangjawokan ini jika dinyatakan sebagai perintah, itupun sulit didefinisikan mengingat ada pula jangjawokan yang isinya memohon atau menghimbau agar yang dimohonkan dapat diberikian dengan ikhlas.

  Kesimpulan:

  Jangjawokan merupakan hasil cipta kersa dan rasa Ki Sunda yang memiliki sejarah yang mandiri, sejalan dengan perkembangan dan sejarah dari pemahaman tentang keyakinan diri, bahkan keberadaannya pun berperan penting sebagai penyembuh pada masa itu, jadi bukan hanya sekedar puisi yang dapat dinikmati kata-katanya, namun diyakini pula memiliki kekuatan spiritual yang tinggi.