Lirik Lagu Kawih Sunda : “Sabilulungan”

 

Sabilulungan dasar gotong royong
Sabilulungan sifat silih rojong
Sabilulungan genteng ulah potong
Sabilulungan persatuan tembong


Tohaga, rohaka
tegus tanggoh pembawa sabilulungan
Sadia, sajiwa
Sengut singkil ngabasmi pasalingsingan