√ 25+ Contoh Kapamalian (Pamali) Bahasa Sunda dan Artinya

Diposting pada

Pamali atau kapamalian yang ada dimasyarakat sunda merupakan salah satu dari  jenis pakeman basa. Kapamalian dalam budaya sunda dipercaya diwariskan secara turun temurun oleh orang tua (kolot baheula) yang tersebar secara lisan atau dari mulut ke mulut.

Kapamalian atau pamali yang diucapkan oleh orang tua mewakili larangan terhadap sesuatu yang kurang baik. Contohnya seperti misalnya ucapan kata pamali berikut ini:

“Pamali, teu menang kaluar imah mun magrib kolot..”

Pamali orang sunda

Meskipun tidak dijelaskan akibat apa yang nantinya akan terjadi atau dialami seseorang setelahnya, namun kata pamali ini mewakili larangan bahwa sesuatu atau hal tersebut kurang baik untuk kita lakukan.

Baca juga: Kumpulan Pepatah Sunda Kolot Baheula dan Artinya Lengkap

Oleh karena itulah, kapamalian yang sudah dibuat oleh nénék moyang kita dahulu merupakan aturan yang harus di ta’ati dan dilaksanakan, minimal kita harus ketahui dan dihindari (baiknya).

A. Hartina Pamali

Hartina Pamali

“Istilah Kapamalian nyaéta larangan karuhun atawa larangan sepuh, atawa kolot urang anu dimaksudkeun teu menang ngalakukeun hiji pagawéan lantaran sok aya mantakna.”

Bagaimana Apabila Kapamalian Di Langgar?

Pamali merupakan larangan yang dibuat oleh sepuh atau orang tua terdahulu, pada setiap daérah tentunya memiliki larangan atau pamali yang beragam yang berbeda dengan daerah lainnya, namun dari kebanyakan kapamalian memiliki kesamaannya.

Pamali adalah larangan yang sifatnya tidak logis dan apabila pamali itu dilanggar dipercaya akan mendatangkan suatu masalah, atau kejadian yang kurang baik, celaka, kena batunya, atau petaka. (Wallahu a’lam)

Dan apabila kapamalian atau pamali ini misalkan dilarang atau dilanggar, biasanya masyarakat sunda akan mengatakan: “paralun. Saya sendiri sih sulit untuk menjelaskannya apabila lewat tulisan, tapi kata paralun ini diibaratkan seperti meminta maaf atau meminta izin.

Lantas Apa Manfaatnya Pamali Bagi Pendidikan Anak?

Pamali jika dilihat dari segi arti bukan hanya sekedar istilah yang diucapkan sembarangan, akan tetapi dari pamali tersebut mengandung nilai pendidikan yang mengajarkan Anak-anak secara tidak langsung agar mau menuruti aturan baik, yang diucapkan oleh para orang tuanya.

“Pamali téh sarupa jeung larangan nu kudu dijauhan, nu teu meunang dilakukeun. Sabab dipercaya bakal nimbulkeun mamala engkéna. Jadi mun budak rék milampah hiji pagawéan anu teu payu jeung aturan kolot, kolot urang baheula mah sok nyebut “teu meunang.. pamali.. bisi matak..” atawa “Ulah kitu.. pamali, sabab bisi kitu…”

Pamali mun di tilik dina eusina siga nu nyingsieunan, padahal éta panyaram téh aya maksud anu saé. Bakal kaharti jeung kabukana rasiah éta silib, sindir atawa siloka dina éta kapamalian téh lamun budakna geus jadi jelema sawawa, geus mikir déwasa, geus loba luangna. Yén éta kapamalian téh sabenerna ngalarang hal nu kurang alus. Pamali mangrupa Upaya ngajaga diri tina hal-hal anu matak ngarugikeun, boh keur dirina sorangan, kaluwarga, boh keur balaréa.

Baca Juga: √ Contoh Gaya Bahasa Sunda Lengkap Beserta Kalimat dan Artinya

Contoh Kapamalian Bahasa Sunda dan Artinya

Contoh Kapamalian Pamali Bahasa Sunda dan Artinya

Dibawah ini akan dituliskan beberapa contoh kapamalian (pamali) beserta artinya. Sebelumnya mohon maaf apabila hanya sebagian kecil saja contohnya, karena jumlahnya yang cukup banyak jadi belum saatnya semuanya terangkum, dan beberapa diantaranya mungkin saya sendiri lupa dengan akibat yang ditimbulkannya dari kapamalian tersebut.

Conto Pamali jeung Hartina:

Ulah sok nyuntrungkeun sirah budak, Pamali bisi jadi polongo (Jangan menyurungkan kepala anak kecil, karena bisa menjadikannya bodoh)

Ulah datang ka Baduy jéro, dina bulan kawalu, bisi balikna gering (Jangan berkunjung ke Baduy Dalam, saat bulan kawalu, nanti pulangnya bisa sakit)

Ulah nyésakeun sangu dina piring, bisi meunangkeun pamajikan atawa salaki nu goréng (Jangan menyisakan nasi di piring, takutnya mendapatkan istri atau suami yang jelék)

Parawan atawa jajaka ulah dahar dina coét, bisi engké meunangkeun jodona mun awéwé ka aki-aki, lamun lalaki ka nini-nini (Perawan atau perjaka jangan makan di cobek, takutnya nanti mendapatkan jodoh kalau perempuan ke kakek-kakek, kalau laki-laki ke nenek-nenek)

Ulah dahar dina kékéncéng, bisi goréng bidang (Jangan makan di wajan, takutnya yang kita kerjakan akan menjadi jelék)

Ulah ngadahar petis dina waktu peuting, bisi ngabalukarkeun kategeunah haté, jeung lamun ka nu can kawin mah bakal hésé jodo, tapi pikeun nu geus kawin mah bakal paséa baé (Jangan makan petis di malam hari, takutnya menimbulkan keresahan, jika dilakukan oleh yang belum menikah bisa mengakibatkan susah jodohnya, dan jika yang sudah menikah akan selalu bertengkar)

Budak leutik ulah babaju bari leumpang, bisi naon anu dipikahayangna teu kalaksana (Anak kecil jangan memakai baju sambil berjalan, takutnya apa yang diinginkannya kelak tidak terlaksana)

Ulah monggol tonggong budak, pamali bisi engké teunggar kalongeun (Jangan memukul punggung anak, takutnya nanti jadi sering melamun)

Ulah ngaput ti peuting, bisi pondok kana umur (Jangan menjahit di malam hari, takutnya usianya jadi pendek)

Pamali ulah tatakolan ti peuting, bisi ngondang jurig (Pamali jangan memukul-mukul sesuatu pada malam hari, nanti mengundang hantu)

Baca Juga: Pepeling Sunda Buhun Tentang Kahirupan, Islami, Sedih Bikin Merinding

Pamali ulah motongan kuku ti peuting, bisi pondok umur (Pamali jangan memotong kuku pada malam hari, nanti umurnya pendek)

Pamali ulah héhéotan ti peuting, bisi ngondang jurig (Pamali jangan bersiul pada malam hari, nanti mengundang setan)

Ulah cicing atawa diuk di lawang panto, bisi nongtot jodo (Jangan diam atau duduk depan pintu nanti susah mendapatkan jodoh)

Ulah nyapu ti peting, bisi miceun rejeki (Jangan menyapu di malam hari, karena bisa membuang rejeki)

Pamali teu menang nyanyanyian atawa héhéotan di kamar mandi (Ada yang mengatakan nantinya mendapatkan jodohnya yang lebih tua, dan ada pula yang mengatakan akan memiliki wajah yang keliatan tua dari usia sebenarnya)

Pamali ulah muka atawa maké payung di jéro imah, bisi aya nu numpang maot (Pamali, jangan membuka atau menggunakan payung di dalam rumah, nanti ada yang numpang meninggal)

Pamali ulah diuk luhureun méja, bisi gedé hutangna (Pamali jangan duduk di atas meja, nanti banyak hutangnya)

Pamali ulah ngadiukan bantal bisi engké bisulan (Pamali jangan menduduki bantal, nanti bisulan)

Pamali ulah ngalanggir, bisi ditinggakeun kolot (Jangan tiduran sambil melanggir nanti di tinggalkan orang tuanya)

Ulah motongan bu’uk ti peting, pamali bisi pendék umurna (Jangan memotong rambut malam hari, pamali nanti pendek umurnya)

Ulah nenggor batur ku uyah, pamali bisi engké babari kasurupan (Jangan melempari orang dengan garam, pamali nanti mudah mengalami kesurupan)

Pamali ulah ngada’ang nu asem-asem burit-burit, bisi ditinggakeun ku jelema luhureun urang (Maksudnya jangan makan makanan yang asam-asam, seperti rujak, buah-buahan yang asam saat petang atau memasuki waktu magrib, nanti takutnya ditinggalkan oleh orang yang lebih tua dari usia kita)

Pamali ulah kaluar imah magrib kolot, bisi dibawa kalong wéwé (Jangan keluar rumah saat waktu magrib atau sesudah magrib tiba, nanti dibawa kalong wewe)

Pamali teu menang nyekelan sirah budak yatim komo deui wani nyuntrungkeuna (Tidak boleh memegang kepala anak yatim apalagi menyuntrungkan kepalanya)

Artikel terkait sebelumnya mengenai kapamalian dapat dibaca pada artikel: Pakeman Basa Sunda Contoh Cacandran, Kapamalian, Kila-Kila, Jsb

Sebenarnya ada banyak sekali larangan atau kapamalian sunda ini terutama yang sering orang tua saya katakan, namun jika di ingat-ingat ternyata susah juga mengingatnya, beberapa saya tulis berdasarkan apa yang saya ketahui, sebagian lagi saya ambil dari referensi data kapamalian seperti yang ada di daerah lain.

Mungkin itu saja, sebagai penutup demi menjaga kelestarian adat istiadat untuk mengembangkan kapamalian di masyarakat sunda, kapamalian dapat dijadikan sebagai aturan, pamali juga dapat dijadikan sebagai bahan pendidikan yang mendidik moral agar kita tidak melakukan hal-hal yang dianggap kurang baik, atau hal yang dapat menimbulkan bahaya.

2 komentar

  1. artikel ini penulis nya siapa, tahun berapa dibuatnya, dan dimana dibuatnya juga penerbitnya siapa

Komentar ditutup.