Gaya Basa Rarahulan dan 25+ Contoh Kalimatnya Lengkap!

Diposting pada

Gaya basa rarahulan atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan majas hiperbola, adalah gaya bahasa yang digunakan untuk melebih-lebihkan atau membesar-besarkan suatu pernyataan, ungkapan, atau perkataan yang sebenarnya. Tujuannya untuk lebih memperjelas ungkapan, meskipun pada kenyataannya terkesan tidak masuk di akal. Berikut contohnya seperti di bawah ini.

1. Sepatu si Anton teh bersih mani herang
2. Matana si Ani téh alus mani hurung
3. Sirah Profesor teh botak mani mengkilap
4. Lampu di kamar téh ca’ang teuing mani ngabelentrang
5. Si Andi téh kasep mani silo nempona
6. Gara-gara guruna teu asup, barudak sakola mundar-mandir, bolak-balik mani paturanceng dikelas.

Gaya Basa Rarahulan Nyaeta?

“Gaya bahasa rarahulan nyaeta rakitan bahasa anu pungsina keur ayakinkeun nu sejen, yén nu diomongkeun téh bénér ayana, nepi di gédé-gédékeun atawa dileleuwihkeun, antukna teu saluyu jeung kenyataan.”

Dalam karya sastra Sunda, gaya basa sunda juga berfungsi sebagai mamanis basa, sehingga ungkapan tersebut dapat terkesan lebih jelas, lebih sopan, ataupun lebih ramah ketika digunakan seseorang dalam percakapan sehari-hari. Sehingga orang yang mendengar lebih percaya, lebih yakin atau lebih simpati.

Contoh Kalimat Gaya Basa Rarahulan (Hiperbola) dan Artinya

Contoh Kalimat Gaya Basa Rarahulan (Hiperbola) dan Artinya

Berikut dibawah ini sudah saya siapkan kumpulan beberapa contoh kalimat dalam penggunaan gaya basa rarahulan yang sudah dilengkapi beserta dengan artinya, lengkap! Silakan dibaca-baca dulu deh. #_~

1. Sawah Kang Jumadi téh mani lega sa tungtung deuleu (Sawahnya Kang Jumadi itu sangat luas, seluas mata memandang)

2. Mang Anto lumpatna mani gancang, sa gancang kilat (Mang Anto larinya sangat cepat, secepat kilat)

3. Andi miboga cita-cita saluhur langit (Andi mempunyai cita-cita setinggi langit)

4. Rék nyumput nepi ka ujung langit gé, ku kuring ditéangan (Mau bersembunyi sampai ke ujung langit pun akan aku cari)

5. Haté kuring asa ka keureut péso basa di tinggalkeun ku manéhna (Hatiku bagai tersayat pisau saat ditinggalkan olehnya)

6. Kebon Mang Amir mah leutik pisan, mani satungtung bu’uk (Kebun Mang Amir itu kecil sekali hanya seujung rambut)

7. Si Rudi keur ngambeuk, beungeutna meni beureum euceuy. (Si Rudi sedang marah, wajahnya merah sekali)

8. Si Rudi téh ngareureuwas kuring baé, jantung ieu mani asa rék coplok (Si Rudi itu mengagetkan aku saja, jantung ini seakan mau copot)

9. Ku sabab kajadian Tsunami harita, Aceh jadi banjir getih. (Karena kejadian Tsunami dahulu, Aceh jadi banjir darah)

10. Kamari kuring manggih duit loba kacida, mani asa kagunturan madu kaurugan menyan bodas (Kemarin aku menemukan uang banyak sekali terasa sangat bahagia sekali)

11. Sanajan kuring ngan ukur sorangan, moal gedag bulu salambar (Meskipun aku hanya sendiri, tidak akan takut sedikitpun)

12. Asa tungkeb bumi alam mun mikiran pagawéan dijaman ayeuna mah (Terasa bingung dan gelap pikiran jika memikirkan pekerjaan di jaman sekarang itu)

13. Asa katindihan langit, ngadenge salira rék kawin jeung manéhna. (Seperti tidak ada harapan lagi, mendengar kamu mau menikah dengannya)

14. Sing sumpahna gé, kuring geus teu boga duit sapérak-pérah acan. (Sumpah aku sudah tidak punya uang seperpun juga)

15. Barang beli mah bisa, ari giliran mayar hutang mah teu bisa, dasar teu boga beungeut! (Membeli apa saja bisa, tapi saat mau bayar hutang tidak bisa, dasar tidak punya malu)

16. Kuring moal mundur salangkah ogé sanajan satunjang béas (Aku tidak akan mundur selangkah juga meski sedikitpun)

17. Éta barudak lalumpatan di lapangan meni mandi kesang (Anak-anak berlarian dilapangan sampai mandi keringat)

18. Geus beurang kieu, kuring can dahar sangu saréméh-réméh acan (Sudah siang begini, aku bel makan nasi seremeh pun)

19. Hidep ulah culangung ka indung bisi Kaduhung sagedé gunung (Kamu jangan kurang ajar/tidak sopan kepada ibu, takut nanti menyesal sekali)

20. Mang Udi gawé nepikeun suku dijieun sirah, sirah dijieun suku, bakating ku hayang-hayangna nyakolakeun putrana. (Mang Udi bekerja sampai kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, karena ingin sekali menyekolahkan putranya)

21. Ari digawé mah satengah paéh, memang duit mah teu sapira dijaman ayeuna mah. (Kalau bekerja setengah mati, dapat uangnya tidak seberapa dijaman sekarang itu)

22. Neng Irma mani gumelis kacida, rarayna bodas sabodas kapas (Neng Irma sangat cantik sekali, wajahnya putih seputih kapas)

23. Ari harga sembako di jaman ayeuna mah geus mararahal pisan, naraék apung-apungan. (Kalau harga sembako dijaman sekarang itu sudah mahal-mahal sekali, naik melambung tinggi)

24. Trésna kuring ka salira sa’ageung gunung, sajéro lautan, saluas sagara (Cinta ku kepada kamu sebesar gunung sedalam lautan, seluas samudra)

25. Néng Dewi socana mani éndah, saéndah cahya bulan (Neng Dewi matanya sangat indah seindah cahaya bulan)

Baca juga: Contoh Gaya Basa Rautan, Beserta Dengan Kalimat Dan Artinya

Kesimpulan:

Dalam percakapan sehari-hari, mungkin kita sering mendengar atau bahkan menggunakan gaya bahasa yang satu ini yakni gaya basa rarahulan, sehingga dalam percakapan terkesan melebih-lebihkan dari kenyataan yang sebenarnya, namun gaya basa ini bertujuan untuk memperjelas suatu ungkapan. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *