Aya gagak maling déngdéng ti pamoéan. Geleber hiber bari ngaheumheum déngdéng téa kana tangkal dadap sisi lembur. Kabeneran harita katangeneun ku anjing nu kacida kabitaeunana da puguh kabeukina.

Kusabab kitu, ku anjing disampeurkeun. Tapi sanggaus anjing aya dihandapeun, boro-boro ditanya teu di rérét-rérét acan. Anjing mikir piakaleun supaya déndéng téa kapimilik ku manéhna.

Sanggeus manggih anjing ngomong, “Leuh aya manuk alus-alus teuing. Pamatukna panjang bulu hideung tapi mani lemes kitu. Manuk naon nya ngaranna? Kawasna mah moal aya tandingna dibandingkeun jeung cendrawasih gé moal éléh.”

Mimitina mah omongan anjing téh teu didéngé. Tapi sanggeus aya omongan “moal éléh ku cendrawasih,” gagak atoheun pisan. Manéhna kungsi beja yén cendrawasih téh manuk pang hadéna. Tapi ceuk anjing “manéhna moal éléh”.

Kitu nu matak manéhna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah ceuk pikirna deui asa hayang ngabagi déngdéng jeung anjing. Ngan kusabab hésé meulahna kahayangna teu kalaksanakeun.

Anjing nempo beungeut gagak marahmay sanggeus dipuji ku manéhna. Ceuk pikirna pasti usahana hasil. Ceuk pikirna deui naon heséna muji-muji keur ngahontal kahayangna.

Ku sabab kitu pok deui anjing, “Lamun daékeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna. Ngan rumasa sorangan mah sato hina.

Saumur-umur kudu ngadunungan, saré digolodog, rajeun manggih hakaneun ogé pasésaan. Tapi najan teu bisa nyobat ogé jeung manuk lucu, atuh ngadéngé-ngadéngé sorana. Meureun moal panasaran teuing!”

Barang ngadéngé pamuji anjing anu sakitu ngeunahna, gagak poho keur ngaheumheum déngdéng, ngan ngong wé disada, “Gaak Gaaak” cenah. Atuh barang engab pamatukna barang pluk wé déngdéng teh murag. Anjing gancang nyantok déngdéng nu murag téa tuluy dihakan di nu bala.

Gagak nu hanjakaleun mah teu ditolih. Sababaraha jongjonan gagak téh cindekul wé dina dahan bari ngararasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing.


Manéhna karék ngarti yén anjing muji bébéakan téh hayang déngdéng nu keur diheumheum ku manéhna. Ti dinya mah geleber gagak téh hiber kana tangkal kai rék neangan hileud keur ganti déngdéng nu disantok ku anjing.

Pesan moral: Lamun boga kadaangan kudu daek babagi ka anu lain, sarta ulah ngarasa gede hulu ku pamuji batur nu can puguh bener.

Terjemahan:

Dalam cerita dongeng fabel berjudul gagak ingin ke puji ini pesan moral yang ingin disampaikan penulis adalah bahwa jika kita mempunyai makanan alangkah baiknya kita berbagi ke sesama, dan janganlah kita merasa besar kepala saat dipuji sedikit oleh orang lain.

Gagak ingin ke puji

 

Ada gagak mencuri dendeng dari tempat penjemuran, terbang sambil memakan dendeng, dari pohon dadap samping desa. Kebetulan dulu terlihat oleh anjing yang sangat menyukai sekali karna memang kesukaannya.

Oleh sebab itu, oleh anjing di datangi. Tapi setelah anjing ada dibawahnya, jangankan di tanya melirik pun tidak. Anjing berfikir mencari akal supaya dendeng itu bisa di milikinya.

Setelah ketemu anjing berkata, “eh ada burung bagus sekali, pematuknya panjang, bulunya hitam tapi sangat halus begitu. Burung apa ya namanya? Sepertinya tidak akan ada tandingannya dibandingkan dengan cendrawasih juga takan kalah”.

Awalnya ucapan anjing itu tidak di dengar. Tapi setelah ada ucapan “tidak akan kalah oleh cendrawasih,” gagak merasa gembira sekali, dia sempat memberitahu bahwa cendrawasih itu burung paling bagus, tapi kata anjing “dia takan kalah”.

Begitu yang membuat dia enak oleh pujian anjing. Malahan dia berfikir lagi ingin membagi dendeng dengan anjing. Karna oleh sebab susah membelahnya keinginannya tidak terlaksana.

Anjing melihat wajah gagak berseri-seri setelah di puji olehnya. Pikirnya pasti usahanya berhasil. Pikirnya lagi apa susahnya memuji-muji untuk mencapai keinginannya.

Oleh sebab itu kemudian anjing berkata lagi, “kalau dia itu ingin berteman dengan burung yang begitu lucunya, cuman sadar diri sendiri hanya hewan yang hina. Seumur-umur harus menyesali, tidur di tangga rumah, kadang-kadang menemui makanan juga hanya sisa, tapi biarpun tidak bisa berteman juga dengan burung lucu, kalau mendengar suara-suara mungkin tidak akan begitu penasaran”.

Saat mendengar pujian anjing yang begitu enaknya, gagak lupa sedang memakan dendeng, kemudian ngong berbunyi, “gaak gaaak” begitu. Kemudia saat menganga pematuknya dendeng itu terjatuh, anjing cepat-cepat mengambil dendeng yang jatuh tersebut terus dimakan ditempat yang kotor.

Gagak yang menyesali itu tidak diperhatikan, begitu tenangnya gagak itu terdiam di dahan sambil merasakan tidak enak oleh kelakuan anjing.


Dia baru mengerti bahwa anjing memuji habis-habisan itu ingin dendeng yang sedang di makan olehnya, disana gagak terbang ke pohon bambu mau mencari ulat sebagai pengganti dendeng yang di sambar oleh anjing.

Demikian contoh dongeng fabel bahasa sunda tentang gagak yang ingin ke puji, mudah-mudahan ada manfaat dari pesan moral yang terkandung dalam cerita dongeng diatas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penerjemahan dongeng diatas.