Asihan Sunda Buhun, Kumpulan Jangjawokan Asihan Pemikat!

Diposting pada

Di tatar sunda, ada istilah jangjawokan (Ajimantra) atau jampé-jampé asihan, dan beberapa masyarakat ada yang masih mempelajari serta mengajarkannya. Jangjawokan itu semacam ucapan dalam bahasa sunda buhun untuk tujuan tertentu, seperti misalnya untuk asihan atau penarik batin (rasa).

Nah, diartikel kali ini penulis tidak bermaksud untuk menggurui, akan tetapi tulisan ini ditunjukan hanya untuk sekedar menambah wawasan kita bersama, karena baik jangjawokan atau ajimantra itu termasuk dari puisi lama yang juga diajarkan di sekolah menengah dan juga perguruan tinggi.

Jadi, agar kita lebih mengenal nilai-nilai yang terkandung dalam puisi lama, yang secara tidak langsung merupakan warisan kekayan leluhur sunda yang patut kita lestarikan. Tujuan Pembelajaran sastra di sekolah atau perguruan tinggi, yaitu untuk menganalisis unsur bathin puisi dan menggali nilai estetik dalam kajian mantra.

Asihan sunda buhun sendiri termasuk salah satu jenis pantun lama yang terdiri atau tersusun oleh kata-kata yang mempunyai rima dan irama yang dianggap memiliki kekuatan magis. Meskipun asihan buhun itu berarti bahwa memang asihan ini sudah lama ada dan menyebar dari mulut ke mulut, namun jika ingin mempelajarinya, ada baiknya diajarkan langsung oleh guru secara lisan, agar lebih berkhasiat ampuh. Ceuk urang sunda mah supaya “matih”.

Karena biasanya diperlukan syatat-syarat tertentu, seperti misalnya puasa wedal atau puasa hari kelahiran, puasa tiga hari berturut-turut, puasa mutih, dan sebagainya sesuai dari petunjuk guru didaerah masing-masing. Karena biasanya, bagi mereka yang sudah dibekali dengan bacaan jangjawokan asihan ada pantangannya sendiri yang tidak boleh dilanggar.

Baca juga: Jangjawokan Sunda, Asal Muasal Serta Penggunaannya

Contoh Asihan Sunda Buhun (Jangjawokan Asihan)

Nah, berbicara tenang ajimantra asihan yang ada di masyarakat sunda buhun atau untuk pemikat lawan jenis. Dibawah ini ada beberapa contoh penggunaan asihan ajimantra atau jampe-jampe dalam penggunaan bahasa sunda, silahkan bisa langsung diperhatikan.

Pengasihan, Asihan (Penarik Rasa) Sunda Buhun

Asihan (Penarik Rasa) Masyarakat sunda

Pamelet (Asihan Sunda si Lulut Putih)

Bacaannya:

Asihan aing si lulut putih, sangka lulut ambung
Kemeneng, sangkema tumpek dibali, naon papanganan sia,
sangsingut putih sangules putih, harti basar keur leutik, harta geus mangrupa,
Asihan ti para nabi, paparin ti para umat, seweu ratu kumo rosul,
seweu menak komo hayang,
cacakan seweu dewata,
mangka welas mangka asih
asih kang diri aing

Asihan Nabi Yusuf

Bacaannya:

Inna kulli sya’in qodir
rohku,cahayaku,Yusuf
mukaku muka Ali
badanku Nabi Muhammad
barang siapa yang melihatku tolong ambilkan si….
binti…..
tolong antar samaku hatinya si… binti…
laa ilaaha illallahi Muahammad Rasulullah

Syaratnya: Puasa senin kamis dan masing-masing 7 hari ( jadi 7 senin dan kamis). Bacaaan asihan sunda diatas dibaca sebanyak 35 kali pada setiap malam sebelum tidur. Kegunaannya agar dicintai perempuannya.

Asihan perorangan

Bacaannya:

Hong o lintang­-lintang wengi, rembulan koneng
nyumeratake, cahayae kang gumilang, ana ing ranjangku si.. binti..
atine ajanganti bisa anteng sadurunge mara menyang aku, laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah

Syaratnya: Bacaan ini dibaca pada tengah malam, sambil memandang kumpulan bintang-­bintang yang ada dilagit. Gunanya untuk mempertebal cinta dan kasih sayang yang sudah lama retak.

Kumpulan Contoh Jangjawokan Asihan Mantra sunda

Jangjawokan Asihan (pekasih) biasanya dibacakan (dipapatkeun) agar seseorang dapat menguasai sukma (lelembutan) atau hati, nurani, dan jiwa raga orang lain atau kekasih yang dituju agar mencintai, menyayangi, serta berbaik hati kepada si pembaca mantra tersebut.

Sehingga orang yang dituju tersebut dapat diambil sukmanya dan menjadi terpengaruh, sehingga berada dalam genggaman orang yang membaca mantra jangjawokan asihan tersebut. Berikut ada beberapa contoh kumpulan mantra sunda.

Asihan Panarik Sukma

Ditilik ti tukang lenggik
Ditilik ti gigir sieup
Mangka eunteup mangka sieup
Asih…asih…asih…asih ka badan awaking

Jangjawokan pemikat hati pria

Rohnya roh kurasanya rasaku
Kun jati niang rasa
Bertemulah dengan rasaku
Hai tikullah berpindahlah engkau
Terhimpaulah engkau kepadaku

Mantra pengasih kampung gunung

Banyu Puter Kelite Puter Hatinya …..
(sebutkan namanya)
Lamun sira tur Tulung tangiken
Lamun uwis tangi Tulung dodoken
Lamun uwis tangi tulun gparakaken ning kulo

Aji pengasihan Jaka Burba

Tak pecutake sira kudu katut
Tak seblaake marang jabange … (sebut namanya)
Nurut marang ingsun, ingsun pandeng ngleleng
Ingsun tinggal kangen
Ingsun cedhaki dhemen

Asihan Jaran Goyang

Sapa krungu suara isun iki Ya isun iki suarane Nabi Daud Teke
Wales take asih jebeng bayine…..
Asih marang jabang bayinisun
Sih-asih kersane Gusti Allah
Lailaha ilallah Muhammadur rasulullah.

Mantra Asihan Kencring Manik

Asihan si kencring manik turun nubruk Tunggul unggah nangkep
tihang samping Sabuk kapohoan rasa si (fulan bin, binti fulan)
Benang ku aing rasa aing benang ku (si fulan bin, binti fulan)
Mangka welas asih awaking ratu asihan

Mantra Pemikat Jarak Jauh

Bismilahhirrahmanirohim
Sir allah sir Muhammad Dari datang Allah Sirku Sirmu
Nyawamu nyawaku Tubuhnya tubuhku Rohnya rohku Rasanya
rasaku Kun jati niang rasa Bertemulah dengan rasaku
Hai tikullah berpindahlah engkau terhimpaulah engkau
kepadaku Assahadu allah illahailallah waass adu ana
Muhammad darassul allah

Mantra Pemikat

Sir angin bawaning angina
Siikat bawaning poek
Ngarampuyuk disigang mayang buruk
Ngarampuyuk disigang mayang
Pinangragang

Aya jalan jeng sia lempang
Aya catang jeng sia ngalangkah
Aya tunggul jeng sia ngajentul
Aya lebak jeng sia ngarereb
Aya cai jeng sia mandi
Aya leweng jeng sia edan
Aya kesik jeng sia cerik
Terpanguter kena ti sia benang ku aing
Mangka elas mang ka asih
Bawa ning ratu asih

Asihan Menundukan Hati Seseorang yang di Cintai

Kumpulan Contoh Jangjawokan Asihan Mantra sunda buhun

Mantra yang terakhir ini adalah pengasihan Kampung Gunung, Mantra masyarakat Desa Cibatok Kecamatan Kresek Banten ini memiliki fungsi dan makna, yakni untuk Menundukan hati seseorang yang dicintai

Mantra asihan biasanya dibacakan agar mampu menguasai hati nurani jiwa dan raga orang lain, sehingga orang yang kita sambat atau kita ambil sukmanya dan terpengaruh dan berada dalam genggaman si pembaca mantra agar mencintai, menyanyangi, serta berbaik hati kepada si pembaca
mantra.

Geludug Dina Rangkang Negara
Ombak-Ombakan Banyu Puter Kelite Puter
Hatinya …(sebutkan namanya)
Lamun sira tur Tulung tangiken
Lamun uwis tangi Tulung dodoken
Lamun uwis tangi tulung parakaken ning kulo.

Asihan sabeulit bumi

Asihan sabeulit bumi
asihan salinlang buana
brag asih da di asih
nu asih lungguh na biwir
nu haat lungguh na soca
roh tuk-truk tuh badan si anu (….)
mangka welas, mang ka asih
raat asih ka badan awaking

Baca juga: Jangjawokan Banten, Mantra Sunda di Daerah Tangerang

Asihan sangkan deungeun inget bae ka urang

Jampe atau jajangjawokan lainnya yang disebut dengan asihan dibawah ini juga fungsinya untuk menarik sukma terhadap orang yang dicintai agar dapat di pengaruhi oleh si pembacanya,berikut adalah contoh bacaanya

Asihan aing si taruk gadung
Sataruk nu matak lanjung
Salambar nu matak hayang
Sasoeh nu matak leweh
Sih asih ka badan awaking.

Mantera pelet Ki Lamsijan dan Nyi Ceupleu:

Tunjuk aing simarincung
ditunjuk ku dua mangkuk
diondang sangkala datang
bayu sia geus ditungtun
atma sia geus dibawa
kurungan sia di aing
teu wedi paseuri seuri
teu weudeu padeuleu-deuleu
tepung tingal mendak layan
amprok jongok manggih jodo
…..aing tuturkeun!

Ka cai sia ngadon ceurik
ka darat sia ngadon midangdam
datangkeun sia belang
deukeutkeun sia kelong
selenteng angen sia ka aing
ret hayang ret asih
asih ka badan aing
tuturkeun uing Kang……

Bila mantera pelet ki lamsijan tersebut salah sasaran, artinya malah nyangkut pada seseorang yang bukan diinginkan ada mantera tolaknya, berikut kutipannya:

Imut aing imut kunyuk
seuri aing seuri lutung
sora aing sora domba
tangtung jiwa anu burung
lengkah kawas anu siwah
angin malik ka jadina
gendam mulang ka asalna
pelet hamo daek masket

Nah, mungkin itu saja beberapa contoh asihan yang terdapat dimasyarakat sunda khusnya dahulu atau buhun, karena sebenarnya ada banyak sekali dan berkembang disetiap daerah masing-masing di jawa barat. Semoga bermanfaat, terimakasih atas waktunya dan mohon maaf kurang lebihnya, wasallam..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *