Rajah Sunda, Beserta Contoh Audio MP3-nya Lengkap!

Dikutip dari buku yang berjudul “simbol dan mitos pantun sunda” rajah sunda itu lebih kepada pengetahuan serta pemahaman kosmologi di masyarakat Sunda pada jaman dahulu, seperti pada jaman kerajaan siliwangi dan lain sebagainya. Selain itu pembacaan rajah juga dilakukan pada acara tertentu seperti untuk ruwatan, cerita pantun, kawinan, gusaran dan khitanan.

Mungkin kita lebih mengenal kalau Rajah itu seperti gambar-gambar, huruf, tulisan Arab yang berisi simbol-simbol yang dibuat oleh seseorang ahli hikmah yang dipercaya memiliki kekuatan gaib baik itu untuk kesaktian, kesembuhan, keselamatan maupun untuk pengasihan.

Baca juga: Asihan Sunda Buhun, Kumpulan Jangjawokan Asihan Pemikat!

Namun, pada rajah Sunda ini lebih kepada pemahaman dan digunakan untuk keperluan tertentu seperti untuk permohonan izin kepada karuhun, memohon kepada sang kuasa, ucap syukur, dan lain sebagainya. Contohnya pada saat pembacaan cerita pantun, biasanya pemantun akan membawakan rajah bubuka dan panutup yang isinya ditulis menggunakan teks berbahasa Sunda.

Contoh Rajah Pamuka (Bubuka)

Contoh Rajah Sunda Pamuka (Bubuka)

Contoh Rajah Panutup (Pamunah)

Contoh Rajah Panutup (Pamunah) Bahasa Sunda

Raja-raja di atas umumnya dibawakan oleh juru pantun yang biasanya diiringi juga dengan iringan kecapi ataupun suling, selain contoh rajah di atas di bawah ini ada beberapa contoh-contoh rajah lainnya.

Contoh Rajah 1

Neda agung nya paralun
Ka batara ka batari
Ka batara neda suka
Ka batari neda widi
Agungna ka nu kawasa
Mugi di jaring ku gusti

Karuhun mangka ngariung
Nini aki jadi saksi
Uteuk tongo walang togo
Sakabeh taluk ka kuring
Kabeh pada nyaraksian
Kana ucap kuring tadi

Contoh Rajah 2

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Nini Raja Puhara
Aki Raja Puharaulah
idi ka pepelakan aing
maring pare maring sipat sajeneng
kalawan ingsun sasipat
kalawan ingsun maojud
maring datulloh
maring sipat beas
sajeneng kalawan isunmaojud
maring datulloh
Sri asih ka bangsa tunggal kagungan
Sri suci mulya badan sampurna tunggal iman
Ambu pancering iman
Bapa tangkaling iman
gagang aing gagang imansalupih
aing dadi lansip dadi sasip dadi lancip

Contoh Rajah 3

Rajah Banda Bisi Keuna Ku Longlongan

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Nini Raja Puhara Aki Raja Puhara
ulah nyisi kudi ka pepelakan aing
maring paré maring sipat sajeneng
kalawan ingsun sasipat
kalawan ingsun mojud maring datulloh
maring sipat béas
sajeneng kalawan isun
maojud maring datulloh
seri asih ka bangsa tunggal
kagungan seuri suci mulya badan sampurna
tunggal iman ambu pancering iman
bapa tangkaling iman
gagang aing gagang iman
salupih aing dadi lansip
dadi sasip dadi lancip

Contoh Audio (MP3) Rajah Sunda

Nah demikianlah artikel mengenai Rajah Sunda untuk keperluan acara ritual masyarakat sunda seperti ruwatan, kawinan, cerita pantun dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan artikel di atas, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai rajah ini. Terima kasih atas waktunya.

Populer

Flashnews