Teks Ceramah Bahasa Sunda Tentang Ilmu Agama "Ciri-Ciri Orang Sholeh"

Teks ceramah sunda - Dalam artikel ini akan dibahas seputar teks ceramah bahasa sunda yang berhubungan dengan ilmu, yakni ilmu tentang agama islam dengan judul yang akan dibawakan adalah: "Ciri-ciri orang yang sholeh."

Teks ceramah bahasa sunda tentang ilmu agama
image @source

Ceramah ini untuk keperluan pidato atau ceramah singkat bahasa sunda untuk memberikan nasehat kepada audiens. Kegiatan ceramah dapat kita lakukan kapan saja, tanpa harus adanya batasan khusus misalnya untuk keperluan pengajian, acara keagamaan, ceramah singkat di sekolah, ataupun acara agama lainnya.

Definisi ceramah

Dilihat berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, ceramah sering diartikan sebagai pidato atau sesuatu untuk memberikan tujuan, memberikan arahan, petunjuk, atau informasi tentang agama kepada para audiens atau para pendengar.


Dengan demikian, artian ceramah ini juga merupakan suatu bentuk dari dakwah bil-kalam, yang berarti menyampaikan nasehat, petunjuk, atau mengajarkan sesuatu hal dengan maksud yang baik dan sesuai dengan ajaran islam melalui perkataan.

Agar acara dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, tentu saja sebagai penceramah harus memiliki bahan atau materi yang bagus, misalnya dengan menyiapkan teks ceramah yang sesuai, agar para pendengar tersebut lebih tertarik dengan ceramah yang nantinya akan dibawakan sehingga sesuai dengan acara yang dibawakannya tersebut.

Selain dengan menyiapkan teks ceramah bahasa sunda tentu saja sang penceramah harus sudah mengusai atau memahami materi yang akan dibawakannya tersebut, agar dalam penyampaian nantinya menjadi lebih terarah, lebih yakin, percaya diri, sehingga materi ceramah pun dapat dibawakan dengan baik.

Ceramah merupakan sebuah metode untuk menyampaikan sesuatu informasi yang berkaitan tentang ilmu agama kepada para pendengar atau audiens, yang merupakan satu-satunya metode yang paling efektif dalam menyampaikan sebuah informasi.

Teks Ceramah Bahasa Sunda Tentang Ilmu Dan Agama Islam

Dalam contoh teks ceramah bahasa sunda tentang ilmu dan agama ini diambil dari pengajian hari jum'at, dengan judul ceramah yang dibawakan adalah ciri-ciri orang sholeh, atau dalam bahasa sundanya "Ciri-ciri jalma soleh" yang disampaikan oleh Ust. Bambang Abdul Aziz. Dan berikut contohnya.

Assalamualaikum wr wb..

Puji sinareng syukur mangga urang panjatkeun ka hadirat allah swt kanggo sadaya limpahan rahmat sarta hidayahna urang tiasa kumpul sasarengan dina tempat ieu.

Salawat sareng salam mugi teteup kacurahkeun ka jungjungan urang sadaya nyaeta nabi muhamad saw. Mugia urang sadaya kalebet kana umatna anu diberkahkeun ku allah, amin yaa robbal alamin.

Hadirin sakalian..
Tina kasempatan ieu, alhamdulilah urang tiasa pateupung dina acara pangajian kagamaan, judul ceramah nu baris bade di pindangkeun ayena nyaeta rupa rupa ciri jalma soleh.

Nah, ari soleh teh nyaeta hiji sifat anu kedah wajib aya di tiap jalma anu ngaku agama islam. Sabab ku jalan soleh urang bisa taqwa ka Allah SWT, tapi kiwari ayena mah loba jalma anu hayang soleh tapi teu apal kana jalan kumaha supaya jadi jalma soleh.

Anu malah kadituna lain jadi jalma soleh kalah jadi jelema siga soleh. Antara soleh jeung siga soleh nyaeta beda jauh, sabab ari jalma soleh mah aya cirina anu tos dijelaskeun dina Al-Qur'an surat Al Imran ayat 114, dina ayat eta dijelaskeun bahwa ciri jalma soleh teh aya 4 nyaeta:

Ka hiji, Iman Ka Allah SWT Sareng Kana Poe Akhir

Ciri kahiji jalma soleh nu kahiji teh nyaeta jalma anu iman Ka Allah jeung kana Poe Akhir, naon kaitanana ari jalma soleh teh kudu percaya ka Allah jeung kana Poe Akhir?

Sabab hiji jalma lamun boga kaimanan anu bener manehna moal gagabah dina ngalaksanakeun ibadah ka gusti allah, hartina bakal bener-bener ngajalakeun parentah Allah sasuai Syarat, Ruku, sareng Elmuna.

Jalma anu Iman Ka Allah bakal salawasna ngajalankeun ibadah kalayan make Elmu. Kadua kaitanana jalma soleh kudu percaya kana poe akhir, sabab jalma anu percaya kana poe akhir manehna bakal salalawasna ati-ati dina samemeh ngajalankeun hiji perkara jeung bakal Tadabbur (mikirkeun kana akibat anu bakal timbul tina eta perkara).

Ka dua, Marentah kana Ma'ruf

Nurutkeun kana ulama, ari definisi ma'ruf teh nyaeta Perkara anu di nilai bener ku aturan syara jeung adab. Hartina jalma soleh mah sok peduli kana perkara anu bener bari ngajak kana eta perkara, contona sapertos solat, puasa. jeung perkara perkara anu sejena.

Terus ari ma'ruf nurutkeun kana adab sapertos lamun dina aturan sakola mah barudak teh kudu datang tepat waktu, tah eta oge bisa disebut ma'ruf.

Jalma soleh teu weuleh ngajak ka sasama jalma kana perkara anu bener, hartina moal nyaman ngalakukeun kahadean sorangan lamun anu sejen heunteu ngalaksanakaeun.

Ka tilu, Nyarek kana Munkar

Lamun definisi munkar nyaeta lalawanan tina maruf, hartina sagala perkara anu dianggap teu alus ku hukum syara jeung ku adab.

Dina hal ieu, jalma soleh mah moal betah lamun nempo hiji hal anu teu hade katempona, mangka jalma soleh mah tara ngantep kana pamunkaran, cara nyegah pamunkaran geus diajarkeun ku para ulama dina kitab Sulamuttaufiq.

Yen, lamun di mana-mana urang ningali hiji pamunkaran, maka wajib eta urang nyarekna etamah rek nyarekna ku ucapan, atwa ku kalakuan, atwa kumaha wae carana supaya eta pamunkaran teu dipigawe.

Ka opat, Ngaburu buru kana ka alusan

Ciri jalma soleh anu terakhir nyaeta ngagagancang kana ka alusan, hartina tara nunda-nunda kana hal anu sipatna alus, teu kudu di ajak. Tapi dina ngalaksanakeun kaalusan aya nu leuwih penting anu kudu ku urang diperhatikeun, lain ngan saukur kudu geuwat tapi anu paling penting nyatu Elmuna.

Jadi, percuma wae lamun urang ngaburu-buru migawe kaalusan ari elmuna kosong mah, da hiji kaalusan atawa ibadah lamun teu make elmu eta teh moal ditarima ku gusti.

Nah, hadirin nu dimulyakeun ku allah, sakitu wae ceramah anu tiasa ku simkuring teupikeun, Mudah mudahan ku ayana ieu penjelasan urang bisa kaasup kana kriteria jalma soleh, Amiiin yaa robbal alamin

Wassalamualaikum, wr, wb..

 

 
Baca:  32+ Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Berbagai Tema Full

Nah, demikianlah teks ceramah bahasa sunda tentang ilmu yang berhubungan dengan agama islam, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembuatan materi ceramah yang akan dibawakan, semoga bermanfaat, wassalam.