Sejarah Singkat Tasikmalaya Dalam Bahasa Sunda

“Sang Mutiara dari Priangan Timur” begitulah julukan dari kota Tasikmalaya ini. Kota Tasikmalaya merupan salah satu kota yang ada Provinsi Jawa Barat.

Sejarah Tasikmalaya Dalam Bahasa Sunda

Sejarah Singkat Tasikmalaya Dalam Bahasa Sunda

Berdasarkan dari sejarahnya Kota tasikmalaya dahulu merupakan sebuah kabupaten, namun seiring dengan perkembangan, tasikmalaya kini terbentuk menjadi dua buah pemerintahan yaitu Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Demikian sekilas tentang kota tasikmalaya ini. Nah pada kesempatan kali ini, dibawah ini merupakan sejarah tasikmalaya yang akan dituliskan dengan bahasa sunda dengan judul sejarah singkat tentang tasikmalaya dengan menggunakan bahasa sunda.

Sajarah Singket Tasikmalaya Bahasa Sunda

TasikMalaya


Nurutkeun tina prasasti Geger Hanjuang nu kapanggih di suku gunung Galunggung, poe jadi kota Tasikmalaya teh tanggal 21 Agustus taun 1111 Masehi.

Dina abad ka-8 nepi ka abad 12, di Tasikmalaya teh aya pamarentahan dina wangun kabataraan, pusat pamarentahan nana di Tawang atawa Galunggung. Anu kungsi jadi batara waktos harita teh nyaeta, Sang Batara Sempak Waja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Wastu Hayu, Hyang Ratu Galunggung.

Pamarentahan kabataraan robah jadi karajaan Galunggung. Nu jadi rajana nyaeta Batari Hyang Galunggung, Rakean dermasiksa, Ratu Saunggalah Prabu Ragasuci, Sang Lumahing Taman, Ratu Galung Sakti, Ratu Sembah Golek, Ratu panyongsongan, Sang Lumahing Gunung Raja.

Saterusna, dina abd ka-15 nepi ka abad 16, pamarentahan di Tasikmalaya teh mangrupa bagian tina karajaan pajajaran. Pusat pamarentahan nana di Sukakerta. Rata-rajana nu kungsi marentah di antawisna nyaeta :

• Sri Gading Antek, Dalem
• Sukakerta atawa Dalem
• Barayuda, Lembujaya atawa
• Dalem Santawaon, Entol
• Wiraha, jeung Wirawangsa.

Dina mangsa panjajahan Walanda, kurang leuwih taun 1641, ngadeg pamarentahan Kabupaten Sukapura. Ibu kotana di Leuwiloa. Nu marentah panghelana nya eta Bupati Ki Ngabehi Wirawangsa.

Nu diteruskeun ku J. Manggala, Anggadipa, Subamanggala, Sacapati, Jaya Anggadireja, Jaya Manggala II, Anggadipa II, R.T. Suryalaga, Anggadipa II.

 
Sajarah Tasikmalaya

Ibu kota Kabupaten Sukapura kungsi ngalaman pindah ti Leuwiloa ka Empang di Sukaraja, saterusna pindah ka Manonjaya. Dina tanggal 1 Oktober 1901 ibukota kabupaten Sukapura di Manonjaya pindah ka Tasikmalaya.

Sanggeus di Tasikmalaya, ngaran kabupaten Sukapura diganti jadi Kabupaten Tasikmalaya nepi ka ayeuna.

Kiwari kabupaten Tasikmalaya dibagi dua, nyaeta pamarentahan kabupaten Tasikmalaya jeung kota Tasikmalaya. Kabupaten mah dipimpin ku bupati, sedengkeun kota mah dipimpin ku walikota.

 

Nah, demikianlah artikel mengenai tentang sejarah tasikmalaya dalam bahasa sunda. Dan artikel ini ditulis berdasarkan dari buku yang berjudul “sajarah singket tasikmalaya basa sunda”. Mudah-mudan bermanfaat dan terimakasih atas waktunya, wassalam.

Thanks__
sumber referensi: google.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *