Sejarah Singkat Tasikmalaya Dalam Bahasa Sunda

“Sang Mutiara dari Priangan Timur” begitulah julukan dari kota Tasikmalaya ini. Kota Tasikmalaya merupan salah satu kota yang ada Provinsi Jawa Barat.

Sejarah Tasikmalaya Dalam Bahasa Sunda

Sejarah Singkat Tasikmalaya Dalam Bahasa Sunda

Berdasarkan dari sejarahnya Kota tasikmalaya dahulu merupakan sebuah kabupaten, namun seiring dengan perkembangan, tasikmalaya kini terbentuk menjadi dua buah pemerintahan yaitu Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Demikian sekilas tentang kota tasikmalaya ini. Nah pada kesempatan kali ini, dibawah ini merupakan sejarah tasikmalaya yang akan dituliskan dengan bahasa sunda dengan judul sejarah singkat tentang tasikmalaya dengan menggunakan bahasa sunda.

Sajarah Singket Tasikmalaya Bahasa Sunda

TasikMalaya

Nurutkeun tina prasasti Geger Hanjuang nu kapanggih di suku gunung Galunggung, poe jadi kota Tasikmalaya teh tanggal 21 Agustus taun 1111 Masehi.

Dina abad ka-8 nepi ka abad 12, di Tasikmalaya teh aya pamarentahan dina wangun kabataraan, pusat pamarentahan nana di Tawang atawa Galunggung. Anu kungsi jadi batara waktos harita teh nyaeta Sang Batara Sempak Waja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Wastu Hayu, Hyang Ratu Galunggung.

Pamarentahan kabataraan robah jadi karajaan Galunggung. Nu jadi rajana nyaeta Batari Hyang Galunggung, Rakean dermasiksa, Ratu Saunggalah Prabu Ragasuci, Sang Lumahing Taman, Ratu Galung Sakti, Ratu Sembah Golek, Ratu panyongsongan, Sang Lumahing Gunung Raja.

Saterusna, dina abad ka-15 nepi ka abad 16, pamarentahan di Tasikmalaya teh mangrupa bagian tina karajaan pajajaran. Pusat pamarentahan nana di Sukakerta, Raja-rajana nu kungsi marentah di antawisna nyaeta :

• Sri Gading Antek, Dalem
• Sukakerta atawa Dalem
• Barayuda, Lembujaya atawa
• Dalem Santawaon, Entol
• Wiraha, jeung Wirawangsa.

Dina mangsa panjajahan Walanda, kurang leuwih taun 1641, ngadeg pamarentahan Kabupaten Sukapura. Ibu kotana di Leuwi Loa. Nu marentah panghelana nya eta Bupati Ki Ngabehi Wirawangsa.

Nu salajengna diteruskeun ku J. Manggala, Anggadipa, Subamanggala, Sacapati, Jaya Anggadireja, Jaya Manggala II, Anggadipa II, R.T. Suryalaga, Anggadipa II.

 Sajarah Tasikmalaya

Ibu kota Kabupaten Sukapura kungsi ngalaman pindah ti Leuwi Loa ka Empang di Sukaraja, saterusna pindah ka Manonjaya. Dina tanggal 1 Oktober 1901 ibukota kabupaten Sukapura di Manonjaya pindah ka Tasikmalaya. Sanggeus di Tasikmalaya, ngaran kabupaten Sukapura diganti jadi Kabupaten Tasikmalaya nepi ka ayeuna.

Kiwari kabupaten Tasikmalaya dibagi dua, nyaeta pamarentahan kabupaten Tasikmalaya jeung kota Tasikmalaya. Kabupaten mah dipingpin ku bupati, sedengkeun ari kota mah dipingpin ku walikota.

Terjemahan: (26/01/2023)

Menurut dari Prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di sebuah kaki Gunung Galunggung menjadi hari jadi kota Tasikmalaya, yakni tanggal 21 Agustus tahun 1111 Masehi.

Pada abad ke-8 sampai abad ke-12, Di Tasikmalaya ada pemerintahan dalam bentuk Kabataraan, pusat pemerintahannya di Tawang atau di Galunggung yang sempat menjadi batara waktu itu yaitu Sang Batara sempak waja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Wastu Hayu, Hyang Ratu Galunggung.

Pemerintahan Kabataraan berubah menjadi Kerajaan Galunggung. Yang menjadi rajanya yaitu Batara Hyang Galunggung, Rakean dermasiksa, Ratu Saunggalah Prabu Ragasuci, Sang Lumahing Taman, Ratu Galung Sakti, Ratu Sembah Golek, Ratu panyongsongan, Sang Lumahing Gunung Raja.

Selanjutnya pada abad ke-15 sampai ke abad 16, pemerintahan di Tasikmalaya tersebut merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran, pusat pemerintahannya di Sukakerta, raja-raja yang pernah memerintah diantaranya yaitu:

• Sri Gading Antek, Dalem
• Sukakerta atawa Dalem
• Barayuda, Lembujaya atawa
• Dalem Santawaon, Entol
• Wiraha, jeung Wirawangsa.

Pada saat masa penjajahan Belanda, kurang lebih tahun 1641 berdiri pemerintahan Kabupaten Sukapura, ibu kotanya di Leuwi Loa, yang memerintah pertamanya yaitu Bupati Ki Ngabehi Wirawangsa.

Yang selanjutnya diteruskan oleh J. Manggala, Anggadipa, Subamanggala, Sacapati, Jaya Anggadireja, Jaya Manggala II, Anggadipa II, R.T. Suryalaga, Anggadipa II.

Sejarah Tasikmalaya

Kota Kabupaten Sukapura, sempat mengalami perpindahan dari Leuwi Loa ke Empang di Sukaraja, selanjutnya pindah ke Manonjaya. Pada tanggal 1 Oktober 1901 ibu kota kabupaten Sukapura di wanonjaya pindah ke Tasikmalaya.

Setelah berada di Tasikmalaya, nama kabupaten Sukapura diganti menjadi Kabupaten Tasikmalaya sampai sekarang. Saat ini, Kabupaten Tasikmalaya dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan kota Tasikmalaya. Kabupaten itu dipimpin oleh Bupati sedangkan kota dipimpin oleh Walikota.

Nah, demikianlah artikel mengenai tentang sejarah tasikmalaya dalam bahasa sunda dan disertai beserta dengan terjemahannnya. Dan artikel ini ditulis berdasarkan dari buku yang berjudul “sajarah singket tasikmalaya basa sunda”. Mudah-mudan bermanfaat dan terimakasih atas waktunya, wassalam.

Thanks__

Populer

Flashnews