Lirik Lagu Kawih Sunda : “Kinanti”

 

Saweh kalah murungkut
Kawantu meujeuhna tiris
Tapi nugeus biasamah


Ngorejat teurus ka cai
Siuen kaberangan solat
Pancen ti gusti yang widi


Subuh- subuh rea mahluk
Nu ngarasa bungah ati
Lain bae sipat jalma


Sato hewan kitu deui
Manuk ricit dina tangkal
Hayam kongkorongok tarik