Dongeng Fabel Ayam Yang Berkokok Bahasa Sunda Dan Pesan Moralnya

Diposting pada

Dongeng termasuk kedalam jenis prosa atau karangan deskripsi lama, dongeng hanya merupakan tulisan rekayasa semata, untuk tujuan menghibur, ataupun sebagai sarana untuk mendidik terutama untuk anak-anak dengan menyelipkan hikmah positif yang terkandung di dalam dongeng tersebut.

Di dalam isi cerita dongeng juga ceritanya memang tidak masuk akal, seperti pada jenis dongeng fabel ini. Namun dongeng seperti inilah yang banyak disukai oleh anak-anak atau adik-adik, perilaku dalam dongeng yang mengisahkan tentang hewan yang dapat berbicara layaknya seperti manusia.


Karna anak-anak menyukai jenis dongeng seperti ini, dalam cerita dongeng fabel juga si pengarang maupun penulis sering memasukan kutipan ataupun hikmah positif di bagian akhir ceritanya, dengan harapan hal positif yang terkandung dalam cerita dongeng ini dapat diambil dan dicontoh oleh anak-anak.

Sehingga, sisi positif tersebut dapat dimanfaatkan oleh para orang tua ketika membacakan cerita dongeng fabel kepada buah hatinya? Ya, setidaknya ada sedikit hal baik yang bisa dicontoh oleh anak dari cerita dongeng tersebut.

Nah, pada cerita fabel bahasa sunda kali ini akan mengisahkan asal muasal (dongéng sasakala) ayam yang selalu berkokok dipagi hari. Dongeng ini pula dilengkapi dengan hikmah atau pesan moral diakhir ceritanya. Baiklah berikut dongeng bahasa sunda tentang binatang, selamat membaca!

Fabel Sasakala “Hayam Kongkorongok Ti Subuh”

Dongeng Fabel Untuk Anak Tentang Hewan Ayam Bahasa Sunda Dan Pesan Moralnya
Rincian Dongeng :

  • Judul : Hayam Kongkorongok Subuh
  • Tema: Jangji nu teu ditepatan
  • Bahasa : Kasar
  • Palaku : Hayam Jago, Titinggi jeung Oray Naga
  • Tempat/latar : Jaman baheula, di Leuweung
  • Suasana : Subuh, Isuk-isuk

Watek :

  • Oray Naga : Jahat, sok nipu, teu bersukur, sok hayang nu batur.
  • Titinggi : Daék waé di titah sanajan salah, teboga pamadegan.
  • Hayam Jago : Babari percaya, gampang dibobodo.


Dicaritakeun dijaman baheula aya sakadang oray naga nu geus lila hayangeun ulin ka kahiyangan. Unggal poé si oray sok ngalamun baé bari jeung sok dangdan mapantes manéh, tapi keukeuh baé manehna ngarasa teu pantes lantaran teu boga tanduk, mangkaningan rék ngahadep ka déwa.

Sanggeus mikir lila, manéhna karak kaingetan ka babaturana sakadang titinggi, maksudna arék titah nginjeumkeun tanduk ka sakadang hayam, da baheula mah ari hayam jago téh aya tandukan.

Teu lila, si naga ménta anteur ka sakadang titinggi. Sanggeus kapanggih jeung jago, dicaritakeun tah kabéh maksudna ka jago, rék nginjeum tanduk heula cenah, engké dianteurkeun deui ku sakadang titinggi ceuk sakadang naga téh ka jago.

Hayam jago teu nembalan, da lantaran geus apal pikiran jahat jeung licikna si naga. Tapi, lila-lila naga ngarayu, ahirna jago ogé merekeun tandukna ka sakadang naga.

Ceuk naga téh ka jago “Engké tanduk manéh dibalikeun deui, dianteurkeun ku sakadang titinggi samemeh panon poé bijil, lamun can balik baé, bisi kaula poho, maneh méré tanda wéh kongkorongok sing ka tarik!”

Geus kitu mah, jug wéh naga jeung titinggi téh marangkat. Ari isukna saméméh subuh hayam jago geus kongkorongok satarik-tarikna. Sakali, dua kali, tilu kali, tapi sakadang titinggi teu datang kénéh.

Terus jago téh kongkorongok sababaraha kali deui, tapi tetep wéh titinggi teu datang-datang. Nepi ka brayna panon poé, titinggi euweuh datang-datang. Keun sugan cenah peuting isukan ceuk hayam téh. Tapi angger wéh anu ditanggoan nepi ka beurang titinggi teu datang kénéh baé.

Saking ambekna kacida éta hayam jago téh, nepi ka rék nyancem lamun ceunah si sakadang titinggi datang, arék di pacok nepikeun ka paéhna.

Ti harita hayam jago téh tiap isuk, sok kongkorongok sarta mun kapanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paéhna, males pati dumeh kungsi ngabobodo.

Eusi atawa hikmah anu bisa di cokot nya éta: Ari hirup téh ulah sombong, adigung, ulah sok nipu, jiga Oray Naga. Ulah sok daek baé di titah lamun salah jiga Titinggi. Ulah gampang di bobodo bisi kaduhung, ulah gampang percaya ka jalma jiga sakadang Hayam Jago.

# Rengse

Nah, itulah cerita dongeng fabel tentang kisah seekor ayam berkokok dipagi hari pada cerita kali ini, semoga dapat menghibur adik-adik dan jangan lupa dengan kutipan pesan yang terkandung didalam cerita kali ini.

“Kalau hidup itu jangan suka sombong, angkuh, suka menipu orang, jangan mau di suruh-suruh dengan melakukan hal atau perbuatan yang tidak baik. Jangan berbohong dan mudah dibohongi oleh orang lain, serta jangan pula mudah percaya begitu saja dengan orang lain, terutama yang baru di kenal.”

6 komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *