Lirik Lagu Kawih Sunda : “Maskumambang”

 

Itu kusir bangun umbak ambek teuing
Turun tina delman
Kuda dipecut tarik
Teu aya pisan ras rasan
Teu ngarasakeun bong kana sato laip