Lirik Lagu Kawih Sunda : “Asmarandana”

 

Manggih hakaneun saeutik
Dibikeun ka anak heula
Kajeun manehna mah engke
Sieun anak kalapara
Eta di sato hewan


Jalma mah leuwih ti kitu
Nyaah asihna ka anak
Mun anak dipareung geuring
Kurang sare kurang dahar


Jaba tatamba ka doktor
Henteu ngitung karugian
Asal anak waluya
Ti keur leuutik terus – terusan
Nepi ka anak sawawa