Contoh Biantara Basa Sunda Tentang Kesenian Tarian Daerah Jawa Barat!

Diposting pada

Negara indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang kaya akan seni dan budaya. Nah, pada kesempatan kali ini blog basasunda.com akan memberikan sebuah contoh biantara tentang kesenian dengan judul “Melestarikan Budaya Tarian Khas Daerah, khususnya di jawa barat” dengan menggunakan bahasa sunda.

Biantara Bahasa Sunda Tentang Kesenian Tarian Di Jawa Barat

Contoh Biantara Tentang Melestarikan Kesenian Tarian Daerah Di jawa barat Bahasa Sunda

Dalam membuat sebuah biantara atau teks pidato tentang kesenian ini, kita memerlukan pemilihan struktur kata-kata yang baik dengan rangkai gurat biantara yang menyusun, untuk diceritakan kepada banyak orang tentang pentingnya melestarikan budaya khususnya dalam seni tari di jawa barat dengan baik.

Hubungan antara isi dan tema topik dalam sebuah biantara tentu saja sangat dibutuhkan, agar pidato yang kita bawakan dapat berjalan dengan baik dan mudah dimengerti oleh orang lain antara maksud dan tujuannya. Penjiwaan serta ekspresi juga dibutuhkan dalam membawakan sebuah pidato atau biantara untuk meyakinkan orang lain.

Baiklah, langsung saja dibawah ini merupakan Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Kesenian Tarian Daerah Jawa Barat! dengan judul biantara “Lestarikan Budaya Tarian Khas Daerah“, kamu juga dapat menyuntingnya kembali naskah teks pidato atau biantara tentang kesenian dibawah ini sesuai dengan keinginginan kamu sebelum dibawakan nantinya.

” Melestarikan Seni Tari Di Jawa Barat “Assalamualaikum wr, wb..


Sateuacanna hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka gusti Allah ta’ala, dimana anu parantos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka urang tiasa kumpul di ieu tempat.

Henteu hilap shalawat sarta salam, mangga urang curahkeun ka jungjunan Nabi Muhammad SAW, sarta ka kulawargana, sahabatna, sareng umatna nepi ka akhir zaman.

Hadirin anu ku simkuring di pikahormat, Dina dangeut ieu simkuring bade ngabahas ngenaan pentingna urang sadaya ngalestarikeun kasenian tradisional, utamina kasenian tarian nana.

Kasenian nyaeta salah sahiji kabudayaan urang, kusabab kasenian teh ngarupakeun hiji bentuk anu tiasa berkembang. Kasenian daerah masih gampang kasaingan sareng kasenian modern. Kusabab kitu, diperlukeun pembelaan anu tiasa ngalindungan eksistensi di tengah arus globalisasi anu makin maju sapertos ayena.

Atos waktosna, bangsa Indonesia teh tiasa lewih dikenal ku dunya luar, kusabab budayana anu beunghar sareng unik. Salah sahiji budaya anu kudu dilestarikeun nyaeta tarian khas daerah sunda di jawa barat.

Indonesia ngagaduhan ragam tarian khas daerah anu teu acan tangtu kabeh jalma warauheun. Salian ti budayana, di Indonesia oge beunghar ku ragam kasenian nana. Salah sahiji anu wajib ku urang apal khususna di pulau jawa nyaeta ragam tarian anu kudu di lestarikeun, khususna di Jawa Barat.

Di jawa barat sorangan aya sakitar 300 jenis macem kasenian. Diantawisna aya tilu jenis tarian tradisional asal jawa barat nyaeta tarian merak, topeng, sareng tari jaipongan anu ngagaduhan nilai popularitas anu kasohor di mancanegara.

Tari jaipongan misalna anu kasohor, ngagaduhan ciri khas nyaeta ditarikeunna kalawan keceriaan, erotis, humoris, semanget, spontanitas, sareng kasederhanaan.

Jaipongan tiasa masihan konstribusi anu seeur ka para penggiat seni tari supadaos tiasa lewih aktif ngagali jenis tarian rakyat anu sateuacanna kirang diperhatikeun.

Tari jaipongan, di manfaatkeun ku para penggiat tari pikeun nyelenggarakeun kursus-kursus tari jaipongan.

Tari topeng disebatna, kusabab penari-penarina nutupkeun rarayna ngagunakeun topeng. Tari topeng ngagaduhan ciri khas nyaeta gerakan panangana anu halus, nu sabari dibarengan ku alunan musik rebab sareng gendang.

Sedangkeun tari merak nyaeta, tarian anu ngalambangkeun gerakan-gerakan ti manuk merak sareng gerakan panangan anu gemulai sareng diiringan ku gamelan anu jadi ciri khas tarian merak.

Urang salaku generasi panerus khususna urang sunda, kudu tiasa ngalestarikeun budaya ti nenek moyang urang. Urang teu kenging niru budaya-budaya anu aya di luar negri hungkul, tapi urang kedah oge bangga sareng budaya asli negri urang sorangan.

Kumaha carana ngalestarikeun nana? Diantawisna nyaeta tiasa ku cara ngayakeun deui pameran seni sareng budaya anu tiasa di saksikeun ku masyarakat luas di Indonesia atawa tiasa ngondang turis asing supados anjeuna terang yen budaya Indonesia teh unik sareng macem-macem, eta nu mantak nyieun ngaran bangsa Indonesia seungit dimata dunia.

Urang salaku warga asli ti Indonesia ulah isin pikeun diajar kasenian budaya masing-masing, ulah ngan saukur ka bawa-bawa arus globalisasi hungkul bisana, ku sabab lamun lain ku urang, kusaha deui atuh anu peduli ka nasib budaya bangsa indonesia. Ku kituna, hayu urang mulai ti ayena ngalestarikeun kasenian tradisional ieu..

Mung sakitu biantara anu tiasa ku simkuring di pedarkeun dina ieu kasempetan, hapunten bilih aya salah-salah kecap atanapi kalepatan sarta kakirangan nana, hapunten anu kasuhun.

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalaamu alaikum wr, wb..

 

Nah, demikianlah Contoh Biantara Atau Pidato Bahasa Sunda Tentang Kesenian “Lestarikan Tarian Budaya Daerah” Khususnya Di Jawa barat. Dengan biantara ini, mudah-mudahan kita dapat lebih menjaga dan melestarikan tarian khas di daerah masing-masing.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *