“Naek Mobil taksi”

Dina hiji waktu, di caritakeun aya tilu urang budak ngora nu beuki nginum. Maranéhana téh keur arénjoy bari sasarandéan nyampai di sisi jalan. Matana barereum, kitu ogé sarua jeung bengeutna lantaran geus pararah narenggak botol.
Carita Lucu carpon pamuda naek mobil taksiAri ka tilu budak ngora éta caritana arék naraék mobil taksi. Nah tos kitu, teu lila aya ogé léwat mobil taksina, nya tos atuh langsung di ereunkeun ku tiluan budak ngora anu tos narenggak botol éta téh. Ceuk supir taksina téh na jéro haténa: “Anyir.. ieu barudak ngora téh marabok waé pagawéannana, ku aing gawéan siah..!”

Tah geus kitu, ararasup tah budak ngora téh nu titiluanan ka jéro taksi. Sangges di jéro taksi, si supirna langsung ngahurungkeun mesin mobilna bari di gerung gerungkeun sakedeung geus kitu dipareman deui. Ceuk supirna téh: “Atos nepi a, mangga atuh sok geura tarurun..!!”

Nah, percaya wéh ari éta barudak ngora téh lantaran geus pararah. Budak ngora nu ka hiji turun bari mayar, kitu ogé budak ngora nu ka dua, turun bari sasalaman jeung ngomong nuhun ka supirna si éta mah.

Nah, pas giliran budak ngora nu ka tilu, manéhna mah turun bari ambeuk-ambeukan nyarékan jeung nyabok beunget supirna, bari ngomong: “Engké deui mah mun mawa taksi téh ulah ngebut-ngebut teing geura satéh, bahaya! Kalem wéh atuh.!” Ceuk supir taksina téh: “Dasar jelema garering siah!!!” *PloKk*

Terjemahan: Cerpen Versi Indo

Disuatu waktu, disebuah tempat ada tiga anak muda yang senang minum. Mereka sedang menikmati sambil bersandar-sandar di sisi jalan. Matanya sudah memerah, begitu juga sama dengan wajahnya akibat kebanyakan menenggak botol.

Sedangkan ketiga anak muda tersebut ceritanya akan menaiki mobil taksi. Nah setelah itu, tidak lama kemudian akhirnya lewat mobil taksi tersebut, Yah sudahlah langsung saja di berhentikan oleh ketiga anak muda tersebut. Kata supir dalam hatinya: “Sial.. Ini anak muda ini m*buk saja pekerjaannya, akan aku kerjain nanti..!”

Nah setelah itu, ketiga anak muda tersebut masuk kedalam mobil taksi. Setelah berada didalam taksi, si supirnya langsung menyalakan mesin mobilnya, sambil menggerungkan-gerungkan sebentar etelah itu dimatikan lagi. Kata supir taksinya: “Sudah sampai a, Silahkan segera turun..!”

Nah, percaya saja ketiga pemuda tersebut karena sudah parah. Anak muda yang pertama turun sambil membayar ongkos, begitu juga dengan anak muda yang kedua, malahan dia turun sambil bersalaman dan berkata terimakasih kepada kesupirnya.

Sedangkan anak muda yang ketiga, dia turun dari mobil taksi sambil marah-marah hingga menampar wajah supirnya dan berkata: “Jika nanti membawa mobil taksi lagi, jangan sambil kebut-kebutan, itu berbahaya! Pelan saja dong!” Kata supir mobil taksi tersebut: “Dasar orang orang sakit!!”