BMKG nyatakeun mepeling munggaran kana ancaman tsunami, anu sateuacana musibah alam lini anu ageungna 6,9 SR anu lumangsung di Jawa Barat dina dinten Juma’ah, 15 Desember 2017. Kalawan kitu, potensi lumangsungna tsunami atos kaliwatan.

Dicabutna mepeling tsunami eta, ditepikeun BMKG dina tabuh 02.28 WIB. Wargi anu kawitna diperingatkeun kanggo ngajauhan ti sisi pantai ayena tiasa balik dei.

Samemehna, aya sajumlah lini susulan nu  lumangsung di pangandaran, jawa barat dina kakutan 2,9 SR dugi 3,3 SR nanging, kalawan skala lini anu beuki ngaleutikan. Kaayaan permukaan laut di Basisir Pangandaran oge balik normal sanggeus sempet turun saprak rengse lumangsungna lini.

Kapala Desa Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa barat, Iwan Herdiawan marentahkeun Sajumlah wargina kedah ngungsi ka tempat anu langkung aman hela, ngungsi ka daratan luhur anu salah sahijina ka wewengkon Purbahayu.

“Balarea urang himbau supados tetep waspada sarta maranehanana atos ngungsi ka wewengkon Purbahayu, eta wewengkon arahna teh ka gunung,” sanggem Iwan Herdiawan, dina dinten Juma’ah wengi.

Iwan nuturkeun guncangan lini ayeuna tebih langkung ageung lamun dibandingkeun sareng lini dina taun 2006 di Kabupaten Pangandaran. ” Wanci eta kakuatan lini na henteu sagede anu ayeuna” saur anjeunna.

Nurutkeun anjeunna, dugi ayeuna pihakna terus nenangkeun wargi ngahimbau supados tetep waspada. “Sacara teori, kajadian tsunami eta jarak intervalna sanggeus 10 menit ti saentos kajadian lini. Nanging ayena jarak interval ieu atos kaliwatan.” saur anjeunna.