Biografi Biodata Tentang Dewi Sartika Bahasa Sunda Lengkap!

Basasunda.comBiodata atau biografi tentang dewi sartika bahasa sunda lengkap. Siapa sih sebenarnya dewi Sartika? Dewi sartika merupakan salah satu pejuang perempuan asli dari tanah pasundan jawa barat, khususnya dalam bidang pendidikan saat jaman penjajahan belanda dulu.

Siapa yang tidak kenal dengan salah satu pahlawan perempuan dari sunda ini. Dewi sartika merupakan salah satu pejuang pahlawan khususnya dibidang pendidikan kaum wanita sunda kala itu. Pada saat penjajahan jaman belanda, ibu dewi sartika mendidik kaum perempuan sunda yang ingin maju.

Berkat perjuangannya yang mendidik tanpa pamrih, akhirnya para kaum perempuan sunda kala itu menjadi lebih pintar dan naik derajatnya. Sebab dulu, kaum wanita hanya dianggap rendah, yang hanya bisa didapur, dan bodoh.

Inilah yang membuat pemikiran ibu dewi sartika ingin memajukan kaum wanita sunda kala itu. Pekerjaan yang dilakukan beliau besar manfaatnya bagi kehidupan mendatang.

Biodata dewi sartika lengkap, biografi dewi sartika bahasa sunda

Baca juga: 10+ Kumpulan Contoh Biografi Bahasa Sunda Pahlawan Dll

Nah, dibawah ini sudah saya siapkan Biodata tentang dewi sartika yang cukup lengkap dengan menggunakan bahasa sunda. Baiklah langsung saja silahkan disimak biodatanya dibawah ini.

Biodata dewi sartika lengkap, biografi dewi sartika dalam bahasa sunda
(Biografi biodata dewi sartika basa sunda)

Dewi Sartika


Ngaran Dewi Sartika teh keur urang Sunda mah geus teu bireuk deui. Anjeunna salah saurang pahlawan pendidikan pituin urang Sunda. Dina kaayaan anu walurat jaman penjajahan Walanda, Ibu Dewi sartika ngadidik kaom istri Sunda anu harita harayang maju.

Ibu Dewi dibabarkeun di Bandung, tanggal 22 Desember 1884. ramana Raden Rangga Somanagara, Patih Bandung harita. Ari ibuna Raden Ajeng Rajapermas, putra istri Bupati Bandung anu kakoncara Dalem Bintang.

Pa Somanagara kaasup menak anu maju pikiranana. Ibu Dewi disakolakeun ka sakola Kelas Hiji. Hanjakal henteu lila, kudu eureun di kelas 2B. pangna kitu lantaran harita ramana Pa Somanagara sareng ibuna Bu Rajapermas dihukum buang ka Ternate.

Anjeunna dianggap nanduk ka Pamarentah Walanda. Bu Dewi dipihapekeun ka uana Raden Demang Suria Kartahadiningrat anu katelah Aria Patih Cicalengka.

Dina kaayaan kitu Bu Dewi tetep sabar bari migawe pancen sapopoe. Diajar rupa-rupa kaparigelan jeung kabinangkitan awewe, kayaning masak, nyulam, ngabordel, jsb.

Anlehna kana ngaguruan geus katembong ti bubudak. Bu Dewi sok sasakolaan di tukangeun imahna. Sabakna ku kenteng. Ari geripna ku areng atawa apu. Batur-baturna sina dialajar maca, nulis jeung ngitung.

Bu Dewi sartika sok dibelekesekkeun kana gawe ku uana, darajatna dianggap handap lantaran anak jalma buangan. Bu Dewi sok dititah nganteur kapilanceukna kursus basa Walanda, maca jeung nulis ka hiji nyonya Walanda.

Lantaran karepna gede hayang diajar bari uteukna encer, Bu Dewi bisa nangkep naon-naon nu diajarkeun ti satukangeun panto. Ieu teh jadi modal anu pohara pentingna pikeun kahirupan Bu Dewi dina mangsa nu bakal datang.

Nu kasaksen ku Bu Dewi harita, kaom wanita wuwuh ngeuyeumbeu, ulukutek di dapur, bodo, sarta darajatna sahandapeun kaom lalaki. Ieu pikiran teh ngahudang kasadaran Bu Dewi pikeun ngamajukeun kaom wanita.

Taya deui jalanna iwal ti kudu ngaliwatan pendidikan. Hartina kudu aya sakola anu husus pikeun kaom wanita, sangkan satata jeung kaom lalaki.

Bu Dewi pindah ti Cicalengka sarta ngadeuheus ka uana nu sejen nu jadi Bupati Bandung, nyaeta R.A.A. Martanaga. Bu Dewi nepikeun pamaksudanana hayang ngadegkeun sakola pikeun kaom wanita. Pamentana ditedunan.

Bu Dewi ngadegkeun sakola anu tempatna di pendopo kabupaten sarta dingaranan Sakola Istri. Ieu teh minangkan sakola munggaran di Indonesia pikeun kaom istri. Beuki lila muridna beuki nambahan. Ngan sakola tuluy diganti jadi Sakola Kautamaan Istri.

Kitu riwayat singget perjoangan Bu Dewi dina widang pendidikan. Anjeunna pupus di Cineam Tasikmalaya, ping 11 September 1947 nalika nuju ngungsi lantaran aya agresi militer Walanda ka-1.

Lantaran jasana, tepi ka ayeuna jenengan Raden Dewi Sartika terus seungit ngadalingding. Meh di unggal kota di Jawa Barat jenenganana diabadikeun jadi ngaran jalan-jalan utama. Bahkeun, Di kota Bogor oge apan aya ngaran Jalan Dewi Sartika teh.

 
Nah, demikian Biodata bahasa sunda tentang dewi sartika, atau biografi tentang dewi sartika dalam bahasa sunda lengkap. Semoga bermanfaat, dan terimakasih atas waktunya.

Thanks__
sumber referensi: google.com

Populer

Flashnews