Arti takwa bahasa sunda menurut hadist yang perlu kita tingkatkan

Arti takwa bahasa sunda – Dina artikel ieu mangrupakeun conto artikel sunda ngeunaan kana arti takwa mun ceuk dina basa sunda. Taqwa mangrupakeun hiji-hijina jalan kanggo ngahontal kabagjaan atanapi kabahagian dunya sinareng akhérat, sakumaha pidawuh Alloh ngauningakeun dina salah sawios ayatna, dina suroh Al-hujurat ayat 13.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Jalma diukur ku Taqwana ka Alloh SWT

Pangaos sato diukur ku ageung sareng alitna atanapi lintuh sareng begangna, pangaos taneuh diukur ku ka suburana, pangaos emas diukur ku gram atanapi karatna, ari sedengkeun jalma mah diukur ku ka takwa’anana ka Alloh SWT. Sabab, jalmi nu pang mulya-mulyana di dunya mungguhing Alloh SWT mah, nyaéta jalma anu pang taqwana ti aranjeun.

Hadist Nabi Muhammad SAW:

كُلُكْمِمْنَاَدَمَوَاَدُمِمْنُتَرٍبَلََفْضَلِلَعَرِبٍيَعَلَى عَجٍمَوَلََبْيَضَعَلَى أْسَوٍدِإَلَِبَّالتْقَوى

Hartosna: “Sadayana aranjeun turunan nabi Adam, nu sareng diciptakeun Alloh SWT tina taneuh, teu aya unggulna urang arab ti urang ajam, sareng teu aya unggulna kulit bodas sareng kulit hideung, kajabi ti kataqwa’an-nana.”

Harti Kataqwaan sanes hartina diukur ku katurunan, warna kulit, sareng suku bangsa

Arti takwa bahasa sunda

Ayat Alqur’an sinareng Hadist Nabi nu aya diluhur, jelas pisan yen pangaos manusa mah sanes diukur ku katurunan, warna kulit, sareng suku bangsa, teu diukur oge ku pangkat jeung ka ayaanana, sanes diukur ku pinter jeung kabodoan-nana dina rupi-rupi elmu, teu diukur ku istri jeung pamegetna, tapi nyaeta diukur ku kataqwaan ka Alloh SWT.

Tangtu nu dimaksud arti taqwa teh nyaéta kataqwaan nu disarengan ku élmuna. Nya kitu deui dina pahala sareng ganjaranana, ku Alloh SWt moal dibeda-bedakeun antara istri sareng pamegetna, sakumaha pidawoh Alloh dina Alqur’an suroh An-Nhl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

Hartosna:” Sing saha baé jalma nu midamel amal holeh boh pameget atanapi istri dibarengan iman ka Alloh SWT, saestuna Alloh bakal ngahirupkeun anjeuna dina kahirupan anu saé, sareng saestuna Alloh bakal masihan ganjaran ka anjeuna ku ganjaran anu langkung saé tibatan anu diamalkeunana.”

Mudah-mudahan urang sadaya kalebet golongan jalmi-jalmi anu taqwa ka Alloh SWT sangkan tiasa ngaraih kabagjaan di dunya dugi ka akherat. Amin ya robbal alamin…


Artikel ini adalah contoh artikel bahasa sunda tentang arti kata takut dalam bahasa sunda. Taqwa adalah satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah dalam salah satu ayatnya, dalam surat Al-hujurat ayat 13.يايها الناس انا خلقنكم منا ذكر وان اذكر وان اكذذروقباىل اكعارفوا ان اكره عند الله عند الله اتقىكم ان الله علير

Manusia diukur dari takwanya kepada Allah SWTNilai binatang diukur dari besar dan kecilnya atau panjang dan lebarnya, nilai tanah diukur dari kesuburannya, nilai emas diukur dari gram atau karatnya, sedangkan manusia diukur dari ketakwaannya kepada Allah SWT. Sebab, orang yang paling mulia di dunia menurut Allah SWT, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian.

Hadits Nabi Muhammad SAW :

كلُكْمِمْنَاَدَمَوَاَدُمِمْنُتَرٍبَلَفْضَلِلَعَرِيَعَلَى عَجٍمَوَلَبْيَضَعَلَى اْسوٍدِإَلَِبَى

Artinya : Kalian semua adalah keturunan Nabi Adam yang diciptakan Allah SWT dari tanah, tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Ajam, dan tidak ada keunggulan kulit putih dan kulit hitam, kecuali ketakwaan mereka.

Makna taqwa bukan berarti diukur dengan garis keturunan, warna kulit, dan suku

Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi di atas sangat jelas bahwa harkat dan martabat manusia tidak diukur dari keturunan, warna kulit, dan suku, juga tidak diukur dari pangkat dan kekayaan, juga tidak diukur dari kecerdasan dan kebodohan dalam berbagai ilmu, tidak diukur dari istri dan kekasihnya, tetapi diukur dari ketakwaan kepada Allah SWT.

Tentu saja yang dimaksud taqwa adalah taqwa yang dibarengi dengan ilmu. Sama halnya dalam pahala dan pahala, demi Allah SWT tidak akan ada perbedaan antara istri dan istrinya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nhl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang beramal kepada kekasih atau istrinya dengan iman kepada Allah SWT, niscaya Allah akan memberimu kehidupan yang baik, dan pasti Allah akan membalasmu dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah dilakukannya.”

Semoga kita semua termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah SWT sehingga kita bisa meraih kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin ya robbal alamin…

Populer

Flashnews