Nadom Kaum Muslimin

Hai dulur kaum muslimin
regepkeun ieu syiiran
manawi tamba lumayan
malahmandar-malahmandar
janten jalan kabagjaan

Lamun aya waktu lowong
enggal eusi ulah lowong
pilari elmu nu luhung
ulah embung-ulah embung
meungpeung umur acan nungtung

Tong nganggur ngahurun balung
bisi di ahir kaduhung
hirup ngaguru kaembung
geura eling-geura eling
ka jalan Allah Nu Agung