# Tanah Sunda

Tanah sunda, wibawa, gemah ripah, tur endah
Nungumbara suka betah

Orang sunda, sawawa, sing toweksa, perceka
Nyangga darma anu nyata

Seweh pajajaran, mungga tong kasmaran
Sing tuladen jeung rumasa

Miara pakaya, memang sawajibna
Geten titen rumawat tanah pusaka