Lirik Lagu Kawih Sunda : “Sapu nyere pegat simpai

 

Ririungan urang karumpul
meumpeung deukeut hayu rang sosonoan
Macangkrama bari ngawadul
urang silih tempas silih eledan


Moal lila jeung babaturan
hiji wanci anu geus ditangtukeun
Bakal pisah bakal pajauh
bakal mapohokeun katineung urang


Sapu nyerepegat simpai
bakal kasorang takdir
ti Gusti Hyang Widi
pasti kalakon
Urang rek papisah
urang rek pajauh
meumpeung deu keut
hayu rang sosonoan