JUDUL CERPEN NGAJAGI KEBERSIHAN

Dina unggal poe salasa atawa sabtu teh urang kudu beberes atawa beberesih halaman sakola bareng-bareng Tia sareng Heni teh beberesih di jero kelas, saentos kitu Tia sareng Heni teh ngepel, nyapu babarengan di jero kelas the, menang sabaraha menit saentos nyapu jeung ngepel Tia teh kaluar sareng heni, (Heni sabari nutupkeun panto).

Geus kitu kelas anu entos bersih di sapu jeung di pel kalah aya si azis asup ka kelas sabari jeung temuka sapatu si azis teh budak na meni degel pisan geus di bere nyahe karah torojong bae asup ka jero kelas. Tia mamarahan ka si azis maksud Tia mah ulah kitu ja eta tos menang nyapu jeung ngepel. Si azis teh malah ngahajakeun kalah nembrag-nembrag sapatuna si Eno anu nganasehatan si azis teh teu di denge sama sakali ku si azis.

Dina acara upacara bersih-bersih sakola anu rutin di lakukeun unggal poe sabtu jeung salasa. Dina isuk eta teh kepala sakola mere arahan ka kabeh siswa tentang penting na sakola jeung lingkungan anu bersih. Kepala sakola teh menta ka kabeh siswa jeung ngabersihkeun lingkungan sakitar sakola, jeung kepla seola teh jeung sungguh-sungguh henteu poho nyampaikeun hal-hhal anu ulah di lakukeun salama acara bersih-bersih lingkungan anu berlangsung.

Saentos pangarahan jeung berbondong-bondong jeung di damping ku wali kelas para siswa teh ka kelas jeung ngalakukeun belajar rutin ka doang biasana deui

(babaraha menit saterusna)

Bel istirahat berdengung jeung barudak teh kalah kalaluar kelas. Barudak jarajan jeung micen runtah nateh sambarangan jeung sabari lulumpatan ngahampiri kelas anu keur di sapu ku tia. Saentos kitu bel asup teh sasada barudak bergegas asup ka kelasn masing-masing bu guru teh mere saran kana murid-murid anu aya di jero kelas, ulah micen runtah sembarangan. Ibu guru teh mere pertanyaan ka murid-murid na anak-anak lamun lingkungan urang kotor maraneh betah teu coba jawab? Murid murid ngajawab henteu bu.

(babaraha menit saterusna)

Bel balik sakola teh berbunyi, barudak tilu teh karumpul di harepen gerbang sakola. Barudak tilu teh ngobrolkeun tentang lingkungan anu kotor, jeung sungai anu ka bending ku sampah. Dina hiji poe teh barudak ker arulin di halaman rompok heni. Barudak manggihan loba sampah di pinggir rompok tatangga heni, mulai tina pelastik, botol-botol jeung anu lainna ku barudak teh di pulungan sabari di bersihan.

Saentos kitu tia, heni, Eno teh kacapean terus istirahat di rompok heni. Tia, heni, sekarang Eno teh sepakat bahwa runtah anu kubarudak panggihan pasti bisa ngakibatkeun bau-bau anu teu sedap. Jeung bisa jadi nimbul keun bencana banjir. Saentos kitu barudak ngalanjut ngabersihan sampah eta. Hari menjelang sore teh barudak aruih ka rompok masing-masing.

Dina isukan nateh tia, Heni Eno di jadikeun contoh tauladan jeung siswa anu lainna. Kapang bisa ngajaga kabersihan lingkungan sekitarna lamun lingkungan bersih kana urang nateh nyaman jeung lingkungan nateh sedap jeung di pandang lamun lingkungan kotor teh ngalibatkeun panyakit anu bisa nular jeung deui nage henteu sedap di pandang ku anu lain teh barudak tilu teh mere usulan deui ka kepala sekolah, kabeh siswa teh kudu gontong royong jeung jalma anu disekitar teh kapang ngabersihkeun eta sungai anu kabendung ku sampah.

Saentos uih sakola Tia Heni Eno teh karumpul di harep gerbang sakola. Warga sareng anu lainna teh entos pada karumpul. Warga sareng siswa-siswa anu lain teh l;empang nganuju ka sungai. Di pertengahan jalan teh manggih runtah mani loba pisan, saentos kitu Heni teh mere nyaho ka warga jeunsg siswa bahwa aya runtah anu loba pisan. Saentos kitu warga sreng siswa-siswa teh pada ngabersihan runtah, menang babaraha menit karak beres ngabersihan runtah eta teh warga sareng siswa teh ngalanjutkeun perjalanan menuju sungai.

Sabari lempang nuju ka sungai di setiap perjalanan barudak sakola teh micen runtah sembarangan. Barudak sakola teh di omongan ku warga, maksud warga mah ulah micen runtah sembarangan eta teh bisa ngakibatkeun banjir, jeung bau-bau anu teu sedap jeung ngakibatkeun karusakan lingkungan sakebel mere nyaho barudak sakola anu micen run tah teh akhirna sampe ka sungai.

Di sungai eta teh meni loba pisan runtah sabari jeung bau nag eh sampe kacium urang “kudu sacepatna ngabersihan sampah eta lamun heteu di bersihan maka pasti aya panyakit anu bisa di nular ka kabeh jalma-jalma” ceuk Tia teh ujar Eno “nya urang kudu sacepatna atau bergegas jeung ngabersihkeun eta sampah anu loba di sungai eta the.

Warga langsung bergegas ngabersihkeun sungai anu loba runtahan the. Jeung siswa nageh langsung bergegas ngabersihan sungai bareng-bareng mobil sampah akhirna datang ka sungai. Menang satruk sampah eta sampah teh di daur ulang. Bisa di jadikeun pupuk jeung lamun di bersihan bisa dijadikeun karajinan tangan anu bagus jeung rapih. Saentos kitu hujan mulai turun masyarakat mulai ngabisik-bisik tentang masalh banjir.

Di daerah ieu teh pasti lamun hujan pasti moal jauh deui tina banjir. Masalah banjir kadong kieu ngajadikeun masalah turun teu murun anu teu aya putusna. Akhirna Tia sareng rerencangan na teh neangan naon deui bae anu nyieun banjir ieu misuk ieu Heni berangkat ka sakola, cuaca mani pararoek. Heni sangaja mawa paying bisi kena hujan. Pas balik sakola bener bae encan kuduna balik hujan tos turun ejeng meni lebat

(teng…teng….teng…)

Heni jeung Tia teh kaluar sabari ningalikeun cai anu mulai naek ka luhur karamik kelas. Saentos kitu Alhamdulillah hujan mulai raat saetik demi saetik

(teng… teng…teng…)

Tia Heni langsung balik ka kelas deui jeung ngalakukeun belajar saperti biasa deui. Saencan hujan turun Heni bergegas nganuju sungai jeung di ilukeun ku baturna. Eno mere saran urang kudu ngayakeun panghijauan nyaeta panghijauan ti kampong ka kampong lamun eta bersih, hejo, kampong eta teh bisa di datangan ku wali kota. Penghijauan eta boga pungsi jeung penghasil oksigen jeung ngajadikeun warga teu geuring.

Salain di kampong-kampung, di sakolateh kudu di ayakeun lomba ka bersihan jeung panghijauan sampah eta teh ulah ngan bisa di piceun, tetapi sampah eta bisa di olah ngajadikeun barang anu berguna jeung bisa ngamanpaatkeun. Sahingga urang bisa ngurangi jumlah sampah di tempat pamiceunan jeung teu bisa nga nyebabkeun polusi udara.

(saentos kitu barudak tilu teh berangkat sakola bareng-bareng)

Barudak ararasup karunag kelas guna jeung nganarima pelajaran. Di jero kelas Tia ngabibisik kana Heni jeung Eno bahwa Tia hayang ngajak barudak dua nyesehan baju di sungai sabalik sakola. Eno ngarespon ajakan Tia jeung ngomongkeun bahwa Eno jeung Heni satuju dina ajakan tia. Heni ngacungkeun kadua jempolna ka arah Tia jeung tanda bila eta satuju ajakan tia.
(bel istirahat ngadering)

Barudak tilu tia, heni, Eno nganuju kantin sakola. Barudak emang sering jajan di kantin sakola jeung istirahat teh teu karasa entos lima belas menit ngalalu. Barudak bergegas nganuju kelas karena bel asup geus nyawara. Asup karuangan kelas barudak ngadenge pangumuman tina sound sepeker bahwa poe ieu di uihkeun lebih awal sebab na bapak jeung ibu guru na aya ngayakeun rapat katingali sakabeh siswa senang jeung gembira ngatahui barudak tilu teh bergegas kaluar gerbang sakola teu karasa brang eta meni panas pisan.