Contoh Bewara Tentang Covid 19 Bahasa Sunda di Sekolah

Diposting pada
Bewara nyaeta sarua jeung béja, wawaran, atawa émbaran anu ditepikeun ku salah saurang jalma ka jalma réa. Tujuana, sangkan nu dibéré beja téh apal kana naon-naon anu rék ditepikeun.

Cirina Bewara

√ Aya judul nu rék di tepikeun
√ Aya jejer atawa topik nu di bewarakeun
√ Aya eusi bewara(nu bisa ngawengku ngaran kagiatan atawa barang, tempat, waktu kagiatan, jeung tujuan bewara).
Contoh Bewara Tentang Covid 19 Bahasa Sunda

Nah, dari sekilas penjelasan dalam bahasa sunda diatas kita sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan bewara, tujuan, maupun tentang ciri-cirinya.

Karena diartikel sebelumnya juga sudah sering dijelaskan mengenai tentang bewara ini.

Baca:
1. Perbedaan BEWARA Dengan IKLAN Sunda Dan Contohnya

2. Contoh Bewara Bahasa Sunda Singkat Berbagai Kegiatan Sekolah

Dalam membuat bewara atau pengumuman dalam bahasa sunda tentunya ada beberapa hal yang perlu kita diperhatikan, diantaranya yaitu:

Penggunaan tutur bahasa sunda yang jelas dan singkat, namun juga padat informasi sehingga tidak bertele-tele.

Informasi yang akan di bewarakan harus sesuai dengan fakta dan tentunya bisa dipertanggung jawabkan.

Contoh Bewara Basa Sunda Tentang Covid-19

Bewara tentang menyangkut kegiatan belajar mengajar selama pandemi Covid 19

Berikut ini adalah beberapa contoh bewara yang berhubungan dengan covid-19 atau corona dalam bahasa sunda yang dapat dijumpai disekolah dengan penggunaan bahasa sunda yang sopan.

Conto ka 1 

Béwara

Kahatur: Sadaya Siswa sareng Guru SMP 70

Ku margi Pandemi Corona Virus, aya sawatara hal nu kedah diperhatikeun, diantawisna:

1. Sadaya proses belajar diliburkeun ti mimitian enjing dugi ka waktu nu tacan di tentukeun. Informasi salajengna di umumkeun ku guru wali kelas ngaliwatan media internet. Sadaya guru kedah midamel obrolan tina grup aplikasi WhatsApp sareng siswa, katut orang tua murid.

2. Sadaya proses belajar lumasung ngaliwatan online. Jadwal diatur ku guru wali kelas. Sadaya siswa kedah tiasa ngiringan jadwal tepat waktu. Teu hadir dina kelas online kedah di informasikeun sateuacana ku siswa paling lambat sa-jam sateuacan pelajaran dimulai.

3. Sadaya siswa kedah nganggoan baju nu sopan salila kelas online.

4. Dintén libur, lian hartina liburan. Sadaya siswa kedah cicing di bumina sewang-sewangan, iwal mun aya hal-hal anu pénting.

5. Sadaya siswa katut guru, ngupayakeun ngajagi kaséhatana sing bener, sapertos ngumbah panangan, ngangoan masker pikeun nyegah panyebaran Virus Corona kalawan luas.

Mugi-mugi pandemi virus corona ieu tiasa gancang réngsé, supados urang sadaya tiasa ngumpul ngariung di sakola dina waktu nu singket.

Bapa Dayat Spd

Pupuhu Sakola


Conto ka 2 

Béwara

Dina raraga ngadukung program pamaréntah kanggo pencegahan sareng panyebaran Virus Corona. Ku kituna di informasikeun ka sadaya siswa/siswi yén pihak sakola badé nunda sadaya kagiatan sakola, sareng belajar di bumi ti mimiti enjing dugi ka payunna.

Kédah waspaos kana informasi paling ayar ngenaan wabah COVID-19 saréng tumut kana léngkah nu disarakeun ku pamaréntah. Waspaos kana informasi nu salah atawa nu nyesatkeun ku cara milarian berita kalawan bénér ti sumber nu bisa dipercanten.

Hatur Nuhun

Pupuh Sakola SMA Negeri …

Jadi, dalam contoh béwara diatas intinya adalah hal-hal yang disampaikan hanyalah hal-hal yang penting saja untuk disampaikan dengan bahasa yang jelas, agar tidak menimbulkan pertanyaan lagi bagi para pembaca.

Teks di atas adalah beberapa contoh béwara yang dapat ditulis menyangkut kegiatan belajar mengajar selama pandemi Covid 19 terjadi, dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang masih kurang sesuai.