Category Archives: Humor sunda

Dongeng Bahasa Sunda, Si Kabayan Ngala Roay!

Dina hiji peuting Si Kabayan diajak ngala roay ku mitohana. Isukna, isuk-isuk bral ka haruma, rada jauh ti lemburna. Di jalan taya nu ngomong sakemek-kemek acan, sumawonna Si Kabayan da puguh tunduheun keneh. Tuman hees nepi ka beurang, ari ieu isuk keneh geus digugubrag dititah hudang.

Kumpulan Humor Bahasa Sunda Lucu, Nyieun Mulesss!

Nah, sateuacana abdi oge atos pernah nulis kumpulan percakapan bahasa sunda lucu. Nah.. Dina kasempetan ieu, hayu urang teruskeun dei bobodoran sundana dina judul kumpulan humor lucu bahasa sunda. Mudah-mudahan bobodoran ieu tiasa ngahibur dulur-dulur sakalian nu aya di imah masing-masing tentuna.