contoh paguneman bahasa sunda singkat atau paguneman basa sunda yang dapat dilakukan oleh 2 orang
Judul paguneman: Diajar Internet )

 

Contoh Paguneman singkat bahasa sunda 2 orang. Dengan Judul paguneman: Diajar Internet
Google logo

DIAJAR INTERNET :

Agus :  Gin, tos beres pr BASA Sunda ngadamel kliping teh?
Gigin :  Acan. Hese milarina, Gus. Mangkaning anu dikliping-keun teh saur Pa Anda kedah berita anu eusina informasi wisata di Bogor. Ari Agus kumaha, atos?

Agus :  Tos beres Agus mah tikamari ge.
Gigin :  Ti mana Agus kenging koranna?
Agus :  Seueur atuh koran mah, Gin. Tiasa milari ka rerencangan anu langganan koran atawa ngiring moto kopi ka perpus-takaan.

Gigin :  Eh, enya nya.
Agus :  Tapi teu gampil milari dina koran oge. Kan saur Pa An-da kedah berita tentang tempat wisata, barang karajinan, kasenian, atawa kadaharan has Bogor. Tah, dina koran teh sesah milarianana sakapeung mah. Tapi aya anu gampil, Gin?

Gigin :  Dina naon?
Agus :  Dina internet! Yu geura, ayeuna Gigin diajak ka warnet ku Agus, urang diajar online dina internet.

Gigin :  Ah, ah teu tiasa Gigin mah muka internetna oge. Jaba kedah mayar meureunan.
Agus :  Enya, ku Agus disarengan, ngarah Gigin tiasa. Engke di-papatahan, kedah kumaha, kedah mencet naon. Mayarna mah da mirah, mung Rp 3.000,- per jam.

Gigin :  Cenah urang kedah gaduh heula alamat e-mail pami ba- de muka internet teh. Enya kitu, Gus?
Agus :  Teu kedah, ari urangna moal ngintun berita atawa surat ka batur mah.
Gigin :  Oh, kitu nya. Ari eta informasi wisata Bogor tos aya dina internet kitu?

Agus :  Aya nanaon oge! Toge Gebro oge tos lebet kana internet.
Gigin :  Carana kumaha pami urang hoyong milari informasi wisata Bogor kitu teh?

Agus :  Nya engke di warnet diwartosan. Urang engke lebet heula ka website Google, Yahoo, atawa MSN. Upami tos muka, dina kolom search urang kantun ngetik ‘alamat’ anu dipilari, upamina: www.basasunda.com atawa tiasa oge milarina anu sejenna.

Gigin :  Hayu atuh. Gigin teu sabar yeuh, hoyong geura tiasa muka internet! Engke bari rek diajar chating tea nya,
Gus? Assiiiik….!